24.01.2020, meniny má
22. augusta 2019

Ak vaše dieťa nie je zaočkované, nemusia ho od 1. januára 2020 prijať do materskej školy

Ak vaše dieťa nie je zaočkované, nemusia ho od 1. januára 2020 prijať do materskej školy
Zdroj: babalac.sk
reklama

Už niekoľko rokov rozdeľuje našu spoločnosť téma povinného očkovania u detí. A hoci staršie generácie túto skutočnosť nikdy neriešili a brali očkovanie svojich detí ako samozrejmosť, dnes je tomu inak. Dostupnosť informácií vďaka internetu a sociálnym sieťam, ako aj zvyšujúce sa napätie v spoločnosti voči všetkému povinnému, majú za následok, že mnoho mladých rodičov povinné očkovanie odmieta.

Vláda SR sa vyjadrila jasne   

V stredu 21. augusta 2019 schválila vláda novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá upravuje podmienky povinného očkovania pre deti v predškolskom veku. Tento zákon by mal vstúpiť do platnosti od 1. januára 2020.

Na základe tohto zákona budú môcť byť do predškolského zariadenia prijaté iba tie deti, ktoré absolvovali všetky povinné očkovanie podľa očkovacieho kalendára. Dôvodom je zabezpečiť dostatočnú úroveň zaočkovanosti detí, a tým aj zachovanie kolektívnej imunity populácie. Kolektívne zariadenia vytvárajú totiž podmienky pre ľahšie zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti môžu v kolektíve predstavovať pôvodcu nákazy pre deti, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované.

Zdroj: najmama.aktuality.sk/zdravoteka.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR), ktoré je predkladateľom novely zákona, však počíta aj s tým, že do predškolských zariadení by mohli byť prijaté aj tie deti, ktorých rodičia predložia potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.

„Zákon stanovuje povinnosť zabezpečiť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Zaujímavé však je, že dochádza k nezrovnalosti dvoch zákonov. Na jednej strane je povinné očkovanie pre deti v predškolskom zariadení a na strane druhej je zákon o povinnej školskej dochádzke od piatich rokov, ktorý by mal začať platiť od septembra 2020. Čo teda bude s deťmi od piatich rokov, je vecou komunikácie medzi príslušnými ministerstvami.

Pokuta za neočkovanie sa zruší

Aby sa v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu mohli urýchlene prijať protiepidemické opatrenia, chce MZ SR zaviesť povinnosť pre fyzické a právnické osoby prevádzkujúce zariadenie pre deti a mládež viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel.

Novela zákona zároveň vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu. Sankcie, ktoré sa pohybovali až do výšky 331 eur, sa tak po 12 rokoch od uvedenia do praxe zrušia. V opačnom prípade by išlo o dve súbežné sankcie. „Za jedno nedodržanie pravidiel nie je dobré, keď ste dvakrát perzekvovaný,” povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Prečo dať svoje dieťa očkovať?

Očkovanie patrí k najvýznamnejším objavom v histórii medicíny a predstavuje bezpečnú a efektívnu cestu, ako môže ľudstvo získať odolnosť proti rôznym chorobám. Zavedenie očkovania prispelo k výraznému poklesu chorobnosti a úmrtnosti detí, a tiež k eliminácii až eradikácii (vykoreneniu) niektorých detských infekčných chorôb, ako napríklad varioly, ktorá bola ešte v 70. rokoch 20. storočia príčinou mnohých úmrtí vo svete. V súčasnosti sa podobný scenár opakuje aj pri detskej mozgovej obrne, ktorá sa vďaka masívnemu očkovaniu už nevyskytuje na americkom ani na európskom kontinente a jej celosvetové vykorenenie je otázkou blízkej budúcnosti.

„V Európe sa pravidelným očkovaním podarilo eradikovať detskú mozgovú obrnu, záškrt, ružienku, mumps a čierny kašeľ. V poslednom období sa stretávame s ojedinelými prípadmi ochorení, čo má za následok odmietanie očkovania.“ Pediatrička a infektologička MUDr. Ingrid Terkošová. 

Zaočkované dieťa je menej náchylné na infekcie a keďže deti získavajú odolnosť voči infekčným chorobám postupne, ich imunitný systém potrebuje podporu od narodenia až do predškolského veku. Na rozdiel od dospelých vedia totiž odolávať bakteriálnym a vírusovým ochoreniam veľmi ťažko a vakcíny im pomáhajú s nimi bojovať jednoduchšie. Vyvolajú v organizme príslušné ochorenie nízkej intenzity, čo stačí na to, aby imunitný systém dieťaťa začal vytvárať protilátky proti pôvodcovi ochorenia.

Ak máte akékoľvek otázky k očkovaniu, odporúčame vám navštíviť stránku Sprievodca očkovaním, ktorej partnermi sú napríklad aj Slovenská pediatrická spoločnosť, Úrad verejného zdravotníctva SR či Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť.

Povinné a nepovinné typy očkovania

Medzi povinné očkovania, ktoré sú plne hradené zdravotnými poisťovňami, patria očkovania proti týmto ochoreniam: záškrt, hemofilový zápal mozgových blán, čierny kašeľ, tetanus, vírusová hepatitída typu B, pneumokoky, morbilli, rubeola, parotitída. Od 1. januára 2012 bolo zrušené povinné očkovanie proti tuberkulóze, ktoré sa realizovalo na 4. deň života dieťaťa. Prehľad očkovaní nájdete na obrázku nižšie alebo v elektronickom očkovacom kalendári Úradu verejného zdravotníctva SR na tejto stránke.

V kategórii „odporúčané“ (nepovinné) očkovania pribudli očkovania proti: ľudským papilloma vírusom (HPV), rakovine krčka maternice u dospievajúcich dievčat, kliešťovej encefalitíde, chrípke, rotavírusom, meningokoku typu C, vírusovej hepatitíde typu A či vakcinácia kiahní a herpesu zoster u dospelých.

Spracované na základe očkovacieho kalendára platného od 1. 1. 2019 vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR

Argumenty odporcov očkovania

V rámci rozkolu spoločnosti v otázke očkovania sa vynorili mnohé antivakcinačné aktivity, ktoré spochybňujú nevyhnutnosť a opodstatnenosť očkovania. Jeho odporcovia trvajú na tom, že o zaočkovaní svojich detí chcú rozhodovať sami. Vakcinácia sa podľa nich preceňuje a na jej propagácii zarábajú farmaceutické firmy.

Poukazujú na neodbornosť a neinformovanosť detských lekárov či na vedľajšie účinky, ktoré sa u detí objavili po podaní vakcín. Do príčinnej súvislosti s očkovaním dávajú niektoré zdravotné poruchy trvalého charakteru, najmä neurologické. Vznik autizmu pripisujú očkovaniu proti osýpkam, syndróm náhleho úmrtia dojčiat vakcinácii proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu a roztrúsenú sklerózu zasa očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B. Celosvetové potlačenie nebezpečných a nákazlivých chorôb nie je podľa nich zásluhou plošného očkovania, ale zlepšujúcich sa životných podmienok, zdravšej stravy a dôkladnejšej hygieny.

Ak si chcete vypočuť aj druhú stranu a prečítať si dôvody, pre ktoré rodičia odmietajú svoje deti očkovať, kliknite si na stránku Sloboda v očkovaní alebo navštívte facebookovu skupinu Chceme dobrovoľné očkovanie.

Zdroj: FB Chceme dobrovoľné očkovanie

Nezaočkovanosť na Slovensku

Na Slovensku rodičia najčastejšie odmietajú očkovanie vakcínou proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR vakcína), a to v priemere 1 700 odmietnutých očkovaní každý rok.

„Odpor k vakcinácii natoľko zosilnel, že zaočkovanosť detí na Slovensku je pod bezpečnou hranicou. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na udržanie imunity obyvateľstva odporúča, aby bolo zaočkovaných aspoň 95 % detí a u nás je to pri niektorých chorobách menej. Týka sa to základnej vakcinácie proti osýpkam, ružienke a mumpsu,“ upozorňuje MUDr. Terkošová. 

Z kontroly očkovania k 31. augustu 2018 vyplynulo, že v ročníku narodenia 2016 bolo zistených 1 635 odmietnutých očkovaní (2,8 % z počtu detí v ročníku) a v ročníku narodenia 2015 bolo zistených 1 593 odmietnutých očkovaní (2,9 % z počtu detí v ročníku).

A hoci celoslovenské výsledky zaočkovanosti prekročili hranicu 95 % vo všetkých kontrolovaných ročníkoch narodenia, Úrad verejného zdravotníctva SR eviduje v niektorých krajoch aj zaočkovanosť pod 95 %, teda pod hranicou potrebnou na dosiahnutie kolektívnej ochrany populácie.

A ako ste na tom vy? Patríte k zástancom či odporcom povinného očkovania? Čo si myslíte o novele zákona obmedzujúcej prijatie detí bez očkovania? Čakáme na vaše reakcie v komentároch.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: dobrenoviny.sk, noviny.sk, tyzden.sk, uvzsr.sk, alphamedical.sk/casopis-invitro, najmama.aktuality.sk, sprievodcaockovanim.sk, webnoviny.sk, slobodavockovani.sk, FB Chceme dobrovoľné očkovanie
Zdieľať na Facebooku