22.01.2020, meniny má

O nás

Čo je Seredsity.sk?

Sme lifestylovo – informačný web zameraný na regionálny obsah pre občanov mesta Sereď a všetkých okolitých obcí. Hlavným cieľom nášho webu je prinášať zaujímavý obsah pre občanov nášho regiónu netradičným a moderným spôsobom. Uvedomujeme si, že občania mesta a regiónu chcú dostávať kvalitný obsah, ktorý im poskytne nielen určitý druh zábavy, edukácie a relaxu, ale prinesie im aj aktuálne informácie z fungovania mesta (obcí). Vytvoreným obsahom sa budeme snažiť poukazovať nie len na pozitívne témy nášho mesta (obce). Veríme, že konštruktívna a slušná kritika v niektorých oblastiach fungovania samosprávy nám pomôže poukázať na nedostatky, ktoré občania nášho mesta a regiónu vnímajú.

Ďaľším charakteristickým a dôležitým prvkom Seredsity.sk je apolitickosť, ktorú budeme presadzovať počas nášho pôsobenia v regióne. Apolitickosť chápeme ako náš základný princíp, vďaka, ktorému dokážeme písať nezaujato, objektívne, ale aj kriticky. Jediným priestorom pre politiku na webe Seredsity budú komunálne voľby, ktoré sa bezprostredne dotýkajú fungovania nášho mesta a susedných obcí. Počas tohto obdobia dáme priestor každému kandidátovi na primátora (starostu) a kandidátom na poslancov do mestkého (obecného) zastupiteľstva.

Obsah Seredsity.sk tvorí skupina mladých ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o naše mesto (obce) a snažia sa každým článkom prinášať dostatočnú pridanú hodnotu vo forme informácií pre občanov mesta Sereď a okolitých obcí. Fungovaním webu Seredsity sa snažíme okrem publikovania obsahu, vytvoriť aj pracovné príležitosti pre mladých ľudí z nášho mesta. Počas nášho fungovania sa budeme snažiť dať priestor pre prácu alebo stáž komukoľvek, kto prejaví chuť písať zaujímavý obsah alebo pracovať v marketingovej oblasti.

Názory a forma prezentovania článkov

Články obsahujú subjektívne názory jednotlivých redaktorov. Veríme v slobodu slova, ale taktiež veríme v zodpovednosť za celý obsah, ktorý nájdete na našom webe. Radi by sme zdôraznili, že nie sme novinári a nevenujeme sa novinárskej alebo investigatívnej činnosti. Tak isto nie sme občianskym združeným alebo neziskovou organizáciou, uchádzajúcou sa o mestské dotácie. Upozorňujeme, že nie sme oficiálnym webom Mesta Sereď a nie sme platení z peňazí daňových poplatníkov. Sme samostane fungujúci podnikateľský subjekt pôsobiaci v online prostredí. Upozorňujeme, že nie sme blogová platforma a pridávať články môže iba redakčný tím zložený z jednotlivých autorov a autoriek.

Názory v článkoch, jednotlivých autorov a prispievateľov neodzrkadlujú názory, postoje a stanovisko samotnej web stránky a spoločnosti.

Autori vkladajú obsah na vlastnú zodpovednosť, pod svojim menom a dobrovoľne.

Seredsity nekontroluje obsah každého jedného článku samostatne. Kontroluje a stará sa len o jednotnú formu webu a článkov.