20.06.2024, meniny má

O nás

Čo je Seredsity.sk?

Sme lifestylovo-informačný web zameraný na regionálny obsah pre občanov mesta Sereď a všetkých okolitých obcí. Hlavným cieľom nášho webu je prinášať zaujímavý obsah pre občanov nášho regiónu netradičným a moderným spôsobom. Uvedomujeme si, že občania mesta a regiónu chcú dostávať kvalitný obsah, ktorý im poskytne nielen určitý druh zábavy, edukácie a relaxu, ale prinesie im aj aktuálne informácie z fungovania mesta (obcí). Vytvoreným obsahom sa budeme snažiť poukazovať nielen na pozitívne témy nášho mesta (obce). Veríme, že konštruktívna a slušná kritika v niektorých oblastiach fungovania samosprávy nám pomôže poukázať na nedostatky, ktoré občania nášho mesta a regiónu vnímajú.

Obsah Seredsity.sk tvorí skupina mladých ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o naše mesto (obce) a snažia sa každým článkom prinášať dostatočnú pridanú hodnotu vo forme informácií pre občanov mesta Sereď a okolitých obcí. Fungovaním webu Seredsity sa snažíme okrem publikovania obsahu vytvoriť aj pracovné príležitosti pre mladých ľudí z nášho mesta. Počas nášho fungovania sa budeme snažiť dať priestor pre prácu alebo stáž komukoľvek, kto prejaví chuť písať zaujímavý obsah alebo pracovať v marketingovej oblasti.

Názory a forma prezentovania článkov

Články obsahujú subjektívne názory jednotlivých redaktorov. Veríme v slobodu slova, ale taktiež veríme v zodpovednosť za celý obsah, ktorý nájdete na našom webe. Radi by sme zdôraznili, že nie sme novinári a nevenujeme sa novinárskej či investigatívnej činnosti. Tak isto nie sme občianskym združením ani neziskovou organizáciou uchádzajúcou sa o mestské dotácie. Upozorňujeme, že nie sme oficiálnym webom mesta Sereď a nie sme platení z peňazí daňových poplatníkov. Sme samostane fungujúci podnikateľský subjekt pôsobiaci v online prostredí. Upozorňujeme, že nie sme blogová platforma a pridávať články môže iba redakčný tím zložený z jednotlivých autorov a autoriek.

Názory v článkoch jednotlivých autorov a prispievateľov neodzrkadľujú názory, postoje a stanovisko samotnej web stránky a spoločnosti.

Autori vkladajú obsah na vlastnú zodpovednosť, pod svojím menom a dobrovoľne.

Seredsity nekontroluje obsah každého jedného článku samostatne. Kontroluje a stará sa len o jednotnú formu webu a článkov.