19.05.2024, meniny má
18. decembra 2023

Aké úspechy má za prvý rok vo funkcii primátor Serede Ondrej Kurbel a akým ťažkostiam musel čeliť?

Aké úspechy má za prvý rok vo funkcii primátor Serede Ondrej Kurbel a akým ťažkostiam musel čeliť?
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Len prednedávnom, na začiatku decembra, sme mali ako verejnosť a jednotlivci možnosť zhodnotiť pôsobenie primátora na tomto dôležitom poste rok od zloženia sľubu. Primátor Serede Ondrej Kurbel dal možnosť každému Seredčanovi prísť vyjadriť svoj postoj vo verejnej debate. 

Čo o svojich krokoch za uplynulý rok povedal sám primátor a ako vníma jednotlivé komplikácie, ktorým za túto dobu musel čeliť? Prečítajte si vyjadrenie primátora Ondreja Kurbela.

Vyjadrenie, v ktorom Ing. Ondreja Kurbel informoval o svojom pohľade na uplynulý rok, priniesli Seredské novinky

Po komunálnych voľbách 2022 som zasadol na primátorskú stoličku v Seredi. Nakoľko mám za to, že účty musíme skladať, predstavujem svoj primátorský odpočet za uplynulý rok.

Vydarené kroky

Medzi veci, ktoré považujem za dobré pre napredovanie a rozvoj Serede, je odvedená práca na pasportizácii mestských budov, ktorá nám pomôže pri čerpaní externých financií na ich obnovu. Vstúpili sme do časovo náročného projektu vybudovania štyroch športovísk, na ktoré sme získali externé zdroje. Rovnako považujem za úspešné začatie a dnes už aj ukončovanie dvoch významných regenerácií vnútroblokov. Tie prinesú našim verejným priestorom moderný vzhľad a obyvateľom príjemné prostredie. Podarilo sa nám aj obnoviť staré informačné tabule v meste a mnoho ďalších malých zmien.

reklama

Rýchle zásahy

K zásahom, ktoré síce nie sú na pohľad viditeľné, avšak prinášajú dôležité hodnoty, patrí napríklad zavedenie služby Sociálny taxík pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, sprístupnenie ihriska v H. Čepeni pre verejnosť, vytvorenie samostatnej Komisie kultúry, či vytvorenie kapacity na mestskom úrade pre pôsobenie osoby hlavného architekta mesta. Od 1. decembra pozíciu zastáva zvučné meno v kruhoch slovenských urbanistov, Ing. arch. Viktor Šabík. K ďalším úspechom radím vznik mestskej mobilnej aplikácie, nový šat a štruktúru mesačníka Seredské novinky, či pravidelný infomail pre mestských poslancov.

Úprimne sa teším zo vzniku nového pracovného miesta v pozícii koordinátora práce s mládežou, ktorého pôsobenie sa zapísalo sériou letných Športových štvrtkov a rozhýbalo mesto. Mám radosť aj z nového mládežníckeho parlamentu v našom meste. Držím mladým palce! Zaviedol som tiež pravidelný formát tematických Hodín otázok s primátorom a vďaka nim vnímam, že informovanosť obyvateľov v záležitostiach vecí verejných vzrástla. K rýchlym zásahom patrí aj obnovovanie mestských studní.

Zdroj: FB Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď

Zvyšovanie bezpečnosti a transparentnosť

Vstúpil som do komunikácie s väčšinovým majiteľom zdevastovaného a neslávne slávneho areálu Milex. Teším sa, že ma vypočul a areál už čiastočne zabezpečil a dokonca podniká aj ďalšie kroky. V súčinnosti s Mestskou políciou Sereď sa podarilo zvýšiť bezpečnosť motoristov osadením nových dopravných zrkadiel a vznikli aj bezpečné priechody pre chodcov. Pracujeme tiež na vzniku etického kódexu pre zamestnancov radnice a pre volených predstaviteľov mesta.

Živé projekty a iniciatívy

Mnohé body z môjho volebného programu potrebujú nielen pochopenie zo strany rôznych partnerov, ale aj ich chuť k spolupráci. Radí sa k nim napríklad riešenie reklamného smogu na fasádach súkromných budov, vznik lesoparku, prírodného kúpaliska, alebo severný obchvat mesta.
Mojou prioritou ostáva obnova kaštieľa, ktorý bude mať pre mesto nadregionálny dosah. Aktuálne sme v procese prípravy dobudovania prípojok vody, plynu a kanalizácie, čo verím, že obyvatelia budú môcť vidieť už v nastávajúcom roku.

Cesty a chodníky sú samostatná kapitola. V rozpočte máme 300-tisíc eur na ich obnovu, avšak plánujeme žiadať externé zdroje a naše rozpočtované peniaze by poslúžili na spolufinancovanie. Treba držať palce, aby sme boli úspešní. K mikroprojektom, na ktorých realizáciu, z rôznych príčin, ešte v Seredi nedozrel čas, patria vodozádržné opatrenia, odstránenie bariér medzi amfíkom a areálom Zámockého parku, sprístupnenie záhrady za stavebným úradom, stanovenie poplatkov za odpady podľa vyprodukovaných objemov, či vytvorenie denného stacionára pre našich seniorov.

Neočakávané prekvapenia

Okrem mnohých vydarených zmien a noviniek evidujem za uplynulý rok aj také aktivity, ktoré zatiaľ svoje ovocie nepriniesli. Úprimne som očakával, že za jeden rok sa mi podarí predstaviť viac dokončenej práce. Udialo sa totiž viacero neočakávaných situácií, ktoré si vyžiadali množstvo energie a pozornosti a výrazne spomalili iné procesy.

K vyplytvanej energii radím napríklad moje úprimné pokusy zachrániť dvojmiliónovú dotáciu pre rekonštrukciu štadióna. No využívať dotáciu na konte mesta sa malo začať podstatne skôr… Som rád, že sa podarilo zreálniť pohľad na možnosti rekonštrukcie a ďalšie smerovanie úsilia je už v zhode so všetkým zainteresovanými.

Maličkou záplatou v tejto téme bolo podrvenie starých betónov a ich ďalšie využitie ako dočasné spevnené plochy. Aby sa malí futbalisti nemuseli premiestňovať po výmoľoch a po blate. Ďalším neočakávaným prekvapením, ktoré by som však pomenoval „časovanou bombou“, bolo uzatvorenie mosta ponad železnicu. I tu som venoval veľa času, pozornosti a kapacít, ako uľahčiť Seredčanom život. Malou náplasťou bola vybojovaná výnimka zo spoplatnenia R1 v okolí Serede, aj okamžité zavedenie mimoriadnej linky.

Aj napriek rôznym prekážkam, som presvedčený, že zlepšenie kvality života v našom meste nastane.

Zdroj: FB Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku