19.05.2024, meniny má
19. mája 2020

Budúci seredskí vysokoškoláci, pozor! Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvára novú fakultu aj Inštitút manažmentu

Budúci seredskí vysokoškoláci, pozor! Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvára novú fakultu aj Inštitút manažmentu
Zdroj: trnava.dnes24.sk
reklama

To, že na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) študuje veľké množstvo seredských vysokoškolákov, je pochopiteľné. Trnava má aj vďaka dvom vysokým školám a krátkej vzdialenosti od Serede našim mladým ľuďom čo ponúknuť. Novinkou však je, že od 1. júna 2020 zaháji svoju činnosť nová fakulta zdravotníckych vied (FZV).
Vznikne transformáciou súčasného Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (IFBLR), ktorý sídli v Piešťanoch.

Zrejme bude akreditované aj doktorandské štúdium

Vznik fakulty schválil v apríli na svojom zasadnutí Akademický senát UCM. Schválenie bolo podmienené akreditáciou študijných programov na druhom stupni štúdia.

Rektor UCM Roman Boča uviedol: „Inštitút sa uchádza aj o tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, na čo má dobré predpoklady. Je vysoko pravdepodobné, že v dohľadnom čase získa príslušnú akreditáciu, pretože má na to dostatočne kvalifikovaný pedagogický zbor, ktorý sa v poslednom roku výrazne posilnil špičkovými pracovníkmi.“

Univezita sv. Cyrila a Metoda, UCM | Glob.sk

glob.zoznam.sk

reklama

Nie je vylúčená ani medzinárodná spolupráca

V súčasnosti študuje na akreditovaných študijných programoch Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v PIešťanoch 762 študentov. Študijné programy patria v momentálnej sústave študijných odborov medzi nelekárske zdravotnícke vedy. Perspektívne IFBLR plánuje rozšírenie výučby o novodobé profesne orientované študijné programy, ktorých absolventi sú v tejto dobe veľmi potrební a aj vyhľadávaní na trhu práce.

Rektor predpokladá aj širšie zapojenie do medzinárodnej spolupráce a nadviazanie nových kontaktov s fakultami s rovnakým právnym statusom. Domnieva sa, že vznikom fakulty sa zjednoduší aj prístup k domácim a medzinárodným grantovým schémam.

Vznikne aj Inštitút manažmentu

S platnosťou od 1. júna tohto roku pribudne okrem IFBLR do organizačnej štruktúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda aj nový Inštitút manažmentu (IM). Rozhodol o tom Akademický senát UCM a zriaďovaciu listinu signoval taktiež rektor Roman Boča. Inštitút vznikol transformáciou už existujúceho Ústavu občianskej spoločnosti a bude organizačne zabezpečovať študijné programy zamerané na manažment a súvisiace disciplíny.

Ako hlavné poslanie si Inštitút manažmentu stanovil najmä šíriť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, čo sa nesie v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií.

Budovu na výučbu ohľadom manažmentu si škola prenajme od Trnavského samosprávneho kraja, ktorý svoju bývalú strednú odbornú školu elektrotechnickú nepoužíval na žiadny účel už niekoľko rokov.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: dobrenoviny.sk
Zdieľať na Facebooku