27.09.2020, meniny má
reklama
19. februára 2019

Detské ihrisko v Kine Nova si môžete vyskúšať už tento víkend. Kedy bude oficiálne otvorené a ako to bude s kočíkmi?

reklama

Sen mnohých mamičiek zo Serede aj z okolia o indoorovom detskom ihrisku sa stane skutočnosťou. Možno ste už zaregistrovali na našich sociálnych sieťach informáciu, že práve takéto ihrisko inštalujú v priestoroch Kina Nova, no stále ste nevedeli, kedy ho sprístupnia pre verejnosť.

Kedy sa oficiálne otvára ihrisko?

Indoorové ihrisko budete môcť zdarma navštíviť už túto nedeľu 24. februára 2019. S vašimi detičkami môžete ihrisko vyskúšať od 12:00 hod. do 16:00 hod. a stráviť tak zábavné chvíle s obľúbenými Mimoňmi. Oficiálne otvorenie ihriska pre širokú verejnosť je naplánované na 1. marca 2019. Dúfame, že tento termín je už finálny a sprístupnenie ihriska sa nebude ďalej odkladať, nakoľko za chvíľu tu už máme leto.

Veľa mamičiek sa nás pýtalo, ako to bude s kočíkmi. Tie sa budú odkladať v uzatvorenej chodbe na prízemí Kina Nova. Navyše budú aj pod stálym kamerovým dohľadom.

Ihrisko je určené pre všetky rodiny s deťmi v našom meste aj jeho okolí a malo by byť prístupné širokej verejnosti počas celého týždňa okrem pondelka, kedy je zatvorené aj samotné kino. Vizuál ihriska je inšpirovaný rozprávkou Mimoni. Ak máte deti, určite ju poznáte a dáte nám za pravdu, že ich drobci milujú.

Prevádzkový poriadok ihriska

Z dôvodu, aby sa nikomu nič nestalo a každé šantenie prebehlo v plnom zdraví, vznikol prevádzkový poriadok, ktorý bude musieť dodržiavať každý návštevník ihriska. Pravidlá sú nasledovné:

1. Ihrisko je určené pre deti od 3 – 12 rokov s výškou max. 130 cm.

2. Maximálna kapacita ihriska je 10 – 14 detí, podľa veku.

3. Celé ihrisko je určené výlučne pre detských návštevníkov.

4. Vstup dieťaťa na ihrisko je možný iba v sprievode dospelej zodpovednej osoby a s povolením prevádzkovateľa.

5. Zodpovednosť za dieťa nesie v plnej miere jeho rodič alebo iná poverená dospelá osoba.

6. Vstup na ihrisko je povolený iba, ak je užívateľ bez obuvi a usušený, aby sa predišlo úrazom.

7. Zákaz vstupu na ihrisko s uterákmi, hračkami alebo inými predmetmi, ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli privodiť úrazy užívateľom alebo spôsobiť poškodenie ihriska.

8. Prevádzkovateľ ihriska nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu na zdraví alebo majetku osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch ihriska.

9. Deti s agresívnym správaním budú z ihriska vykázané. Posúdenie agresivity je v kompetencii personálu alebo aj ostatných zodpovedných dospelých osôb dohliadajúcich na svoje deti.

10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za osobné veci návštevníkov a užívateľov ihriska.

11. Ak dieťa spôsobí znečistenie priestorov ihriska, zodpovedná osoba alebo rodič je povinná oznámiť túto skutočnosť personálu a bezodkladne zariadiť nápravu, aby neboli poškodení aj ostatní užívatelia.

12. Za každé poškodenie ihriska spôsobené užívateľom je zodpovedná dospelá osoba, ktorá je povinná poskytnúť bezodkladne kompenzáciu v plnej výške.

Na ihrisku je prísne zakázané:

1. Vstup bez povolenia prevádzkovateľa.

2. Konzumácia jedál a nápojov.

3. Agresívne hranie.

4. Lozenie po bočných stenách a sieťach.

5. Lozenie na šmýkačke v protismere.

6. Ohrozovanie ostatných užívateľov akýmkoľvek spôsobom.

7. Úmyselné poškodzovanie zariadenia ihriska.

8. Úmyselné porušovanie dodržiavania stanovenej kapacity ihriska.

9. Nosiť akékoľvek predmety, ktoré by mohli privodiť ujmu na zdraví alebo ohroziť samotného užívateľa alebo ostatných na ihrisku a v jeho okolí.

10. Vstupovať na ihrisko mokrý.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním

Zdieľať na Facebooku