05.12.2021, meniny má
25. novembra 2021

Farská charita v Seredi pomáha núdznym v Domčeku na sídlisku ako „chalúpka dobra“

Farská charita v Seredi pomáha núdznym v Domčeku na sídlisku ako „chalúpka dobra“
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Farská charita pôsobí v našom meste už takmer päť rokov. Niektorí ľudia si už zvykli na jej služby a vedia, kde ju každý utorok nájdu. Snahou Farskej charity v Seredi je spájať ľudí – dobrovoľníkov, ktorí chcú v rámci svojej farnosti pomáhať núdznym. Medzi poskytovateľmi sociálnej služby v meste Sereď si už vyslúžila svoje pevné miesto.

Činnosť farskej charity môžete sledovať aj na ich Facebooku, kde nájdete napríklad informáciepravidelnom rozvoze materiálnej pomoci, o aktuálne prebiehajúcej potravinovej zbierke, ale aj o projekte Dostupný domov, ktorého cieľom je pomôcť zabezpečením bývania znevýhodneným osobám alebo sociálne menej zvýhodneným skupinám obyvateľstva.

Rozhovor o činnosti seredskej charity

V rámci pripravovaného materiálu o Trnavskej arcidiecéznej charite prišla do priestorov Farskej charity v Seredi urobiť rozhovor redaktorka RTV Rádia Regina Západ. Rozhovor o činnosti farskej charity si môžete vypočuť z archívu. Ide o 5. časť a nájdete ju na tomto odkaze.

Redaktorka našla priestory charity veľmi jednoducho a dodala: „domček v blízkosti centra na sídlisku svieti ako chalúpka dobra“.

Poslaním a túžbou pracovníkov charity je, aby aj naďalej ostali aspoň malým svetielkom nádeje pomoci pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú. Farská charita sa chce poďakovať všetkým za akúkoľvek pomoc, dary, sponzorské príspevky. Poďakovanie patrí aj mestu Sereď za finančnú pomoc, vďaka ktorej môže charita financovať náklady na energie a prenajaté priestory.

Zdroj: FB Farská Charita Sereď

Komu je pomoc farskej charity určená?

  • starším, dôchodcom a osamelým ľuďom,
  • chorým, ľuďom s telesným a mentálnym postihnutím,
  • ľuďom ohrozeným chudobou (nezamestnaní, dlhodobo chorí, rodiny v núdzi, mnohodetné rodiny, ľudia bez domova, deti z detských domovov, ľudia na okraji spoločnosti…),
  • závislým ľuďom (alkohol, drogy, novodobé závislosti…),
  • mládeži (práca s mládežou, vedenie k službe núdznym, tvorivé dielne, zapájanie do života vo farnosti…),
  • pri živelných pohromách a odstraňovaní ich následkov,
  • v oblasti sociálneho a právneho poradenstva (pre ľudí v ťažkej životnej, rodinnej a osobnej situácii), kresťanský koučing, duchovné vedenie farníkov, formácia farníkov, aby skutkami lásky odpovedali na výzvy a problémy vo farnosti.

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: FB Farská Charita Sereď
Zdieľať na Facebooku