21.05.2024, meniny má
11. februára 2023

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď získalo akreditáciu Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď získalo akreditáciu Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania
Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika
reklama

Za posledný rok ste mali možnosť sledovať v médiách a na sociálnych sieťach cesty študentov a učiteľov Gymnázia Vojtecha Mihálika do Španielska, Portugalska, Severného Macedónska a na Sicíliu.

Bolo to vďaka realizácii dvoch projektov spolufinancovaných programom Erasmus+, ktoré otvorili študentom GVM dvere do Európy. V rámci týchto projektov vycestovalo do zahraničia 38 študentov a šesť učiteľov, ktorí si zážitky z mobilít nevedeli vynachváliť.

Vďaka Erasmu+ lepšie uplatnenie na trhu práce

Gymnázium sa rozhodlo pokračovať v týchto aktivitách a umožniť podobnú skúsenosť aj ďalším účastníkom. Preto v októbri 2022 požiadalo o akreditáciu v programe Erasmus+, ktorá uľahčí prístup školy ku grantom, jej zapojenie do siete európskych škôl a zároveň prispeje ku komplexnému rozvoju školy. 

Študenti gymnázia budú mať počas najbližších piatich rokov možnosť vycestovať do niektorej z európskych krajín na mobility – pobyty, na ktorých spoznajú kultúru, históriu, školský systém a zaujímavosti danej krajiny. Každá mobilita bude mať svoju tému, ktorú budú skúmať a spracovávať so svojimi rovesníkmi z partnerských krajín. Zároveň privítajú účastníkov zo zahraničia v našom meste a ukážu im krásy Slovenska. 

reklama

Novým typom mobility bude 3-mesačný pobyt v nemecky hovoriacej krajine. To umožní študentom Gymnázia Vojtecha Mihálika zdokonaliť sa v nemeckom jazyku, a tak sa lepšie uplatniť na trhu práce.

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Čo znamená akreditácia pre školu?

Akreditácia poskytuje aj príležitosť pre profesijný rozvoj pedagógov. Učitelia budú môcť rozvíjať svoje jazykové a odborné schopnosti na kurzoch a odborných školeniach v zahraničí. Návštevami partnerských škôl načerpajú nové vedomosti, spoznajú rôzne metódy vyučovania, ktoré následne môžu implementovať do vyučovacieho procesu.

Pri príprave tohto projektu gymnázium využilo svoje skúsenosti z realizácie predchádzajúcich dvoch projektov Erasmus+.

„Tešíme sa, že naša opakovaná snaha priniesla ovocie v podobe udelenia grantu. Sme pripravení pokračovať v nastavenom inovatívnom trende projektovej práce, ktorá sa stala už aktívnou súčasťou nášho gymnázia,“ zhodnotila Mgr. Alžbeta Tabačková z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi.

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

erasmus

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika

Zdroje: Gymnázium Vojtecha Mihálika
Zdieľať na Facebooku