01.03.2021, meniny má
26. marca 2019

Hľadáte už letné tábory pre svoje deti? Jeden zaujímavý bude aj v našom meste

Hľadáte už letné tábory pre svoje deti? Jeden zaujímavý bude aj v našom meste
Zdroj: ZŠ Jana Amosa Komenského
reklama

Na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi zavítala koncom januára 2019 zaujímavá návšteva. V rámci medzinárodného vzdelávacieho projektu Educate Slovakia zastrešeného študentskou organizáciou AIESEC navštívili školu zahraniční stážisti z Indonézie a Brazílie.

Pre deti pripravili rôzne aktivity, prednášky a workshopy a žiaci si tak zlepšili komunikáciu v anglickom jazyku, logické myslenie, prácu v tíme, ako aj toleranciu k rozmanitosti. Popoludní pokračoval program zameraný na spoznávanie zaujímavostí Serede formou exkurzií, prednášok a tvorivých dielní (mestské múzeum, Múzeum holokaustu, pečivárne Sereď, Hubert, Coffee VERONIA).

Keďže tento projekt mal veľmi pozitívnu odozvu u žiakov, rozhodli sa na ZŠ Komenského v tejto spolupráci pokračovať. V lete škola poskytne priestory za účelom zorganizovania anglického letného tábora pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl.

Prečo deti na tento tábor prihlásiť?

Denný letný anglický tábor GreenWay je zameraný na zlepšenie povedomia o globálnych klimatických problémoch vo svete. Deti čakajú skvelé zážitky a množstvo nových poznatkov o prírode a svete okolo nás. Hravou angličtinou prostredníctvom rôznych aktivít a hier so stážistami z celého sveta budú prispievať k naplneniu trvalo udržateľného cieľa rozvoja ochrany klímy.

Čo potrebujete vedieť o organizácii tábora?

Denný letný anglický tábor bude realizovaný v troch turnusoch vždy počas pracovných dní, t. j. od pondelka do piatku od 7:30 hod. do 16:30 hod. Je určený pre deti prvého a druhého stupňa základných škôl zo Serede aj z okolitých obcí vo veku od 6 do 15 rokov (deti budú rozdelené do skupín podľa veku a znalosti angličtiny). Dieťa môžete prihlásiť na jeden alebo viac turnusov. Cena za jeden turnus je 50 eur za dieťa (zahŕňa obed, pitný režim a potrebné materiály).

Ak vás tento tábor zaujal, vyplňte záväznú prihlášku, ktorú nájdete na tomto odkaze a spolu s 50% zálohou z ceny letného tábora odovzdajte v ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.

V článku sme spomenuli tiež dva zaujímavé medzinárodné projekty, ktoré majú svoje zastúpenie aj na Slovensku. Prinášame vám v krátkosti pár informácií aj o nich.

Čo je Educate Slovakia?

Ide o projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže. Podporuje rozvoj ich sociálnych a mäkkých zručností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu.

Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého lektori z rôznych častí sveta realizujú prednášky a interaktívne workshopy s aktívnym používaním anglického jazyka. Učebný plán sa líši v závislosti od veku vzdelávanej skupiny. Hlavným zámerom Educate Slovakia pre základné školy je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na odbúravanie negatívnych zvykov a správania, ako aj na zlepšovanie povedomia o témach týkajúcich sa mladých ľudí. Viac informácií o projekte môžete nájsť na tomto odkaze.

A čo je AIESEC?

AIESEC je najväčšia svetová študentmi riadená organizácia vytvárajúca pozitívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a zdieľaných medzinárodných skúseností. Bol založený po 2. svetovej vojne skupinou mladých ľudí z Európy. Poskytuje mladým ľuďom globálnu platformu, kde môžu rásť, získavať skúsenosti a kde majú možnosť začať znova v prípade neúspechu. Umožňuje im vytvoriť si silnú základňu hodnôt, ktoré im pomôžu stať sa zodpovednými mladými lídrami s podnikateľským zmýšľaním. Ak vás tieto informácie zaujali, kliknite na tento odkaz.

Zdroj: ZŠ Jana Amosa Komenského

Zdroj: ZŠ Jana Amosa Komenského

Zdroj: ZŠ Jana Amosa Komenského

Zdroj: ZŠ Jana Amosa Komenského

Ak vás článok zaujal, podporte ho zdieľaním

Zdroje: zskomsered.edupage.org, educateslovakia.aiesec.sk, aiesec.sk, cloud6.edupage.org
PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského
Zdieľať na Facebooku