06.04.2020, meniny má
30. septembra 2019

KVÍZ: Vedia Seredčania, kto platí účet, ak na obed pozve žena muža, či kto má prednosť vo dverách? Otestujte sa

KVÍZ: Vedia Seredčania, kto platí účet, ak na obed pozve žena muža, či kto má prednosť vo dverách? Otestujte sa
ZDROJ: SEREDSITY.SK/UNSPLASH.COM
reklama

Existuje niekoľko nepísaných pravidiel, ktoré sú v spoločnosti veľmi dôležité pri udržiavaní dobrých medziľudských vzťahov a vzájomného porozumenia. Naučiť sa ich, porozumieť im a využívať ich v každodennom živote je veľmi dôležité. Sú prirodzené a spontánne, sprevádzajú celý náš život a od útleho detstva nás učia, ako sa správať.

Dnes vám prinášame kvíz, vďaka ktorému sa ocitnete v rôznych situáciách a otestujete tak, či etiketu spoločenského správania ovládate na výbornú. Držíme vám palce a nezabudnite sa o váš výsledok s nami podeliť v komentári pod príspevkom. Veľa šťastia!

Ktoré z uvedených tvrdení o podávaní rúk je nesprávne?

Ruku podáva vždy žena mužovi, starší človek mladšiemu, nadriadený podriadenému a spoločensky vyššie postavený človek tomu, kto má nižšie postavenie. Významnú úlohu má tiež spôsob podávania rúk – ani príliš silný stisk, ani príliš slabý.

Pri pozdrave platí zásada, že:

Keď sa stretnú dvaja cudzí ľudia, tak platia opačné pravidlá ako pri podávaní ruky. Čiže najprv sa predstaví muž žene, mladší človek staršiemu, podriadený nadriadenému a spoločensky nižšie postavený vyššie postavenému.

Pri tzv. spoločenskom bozku na líce je správne, ak:

Kým pri bozkávaní svojich detí, brata či mamy môžeme bozk aj skutočne dať, pri osobách mimo rodinu je skutočný bozk neprípustný. Ide hlavne o prejavenie sympatií.

Kto má prednosť vo dverách?

Z budovy sa vždy najprv vychádza. Čiže pokiaľ idete napríklad z obchodu alebo z bytovky, tak prednosť majú tí ľudia, ktorí vychádzajú von. Až potom môžu vojsť tí, ktorí ešte len ku vchodu prišli. Platí to aj v dopravných prostriedkoch.

Čo platí pri prípitku a štrngnutí?

Prípitok sa má začať hovoriť, až keď je alkohol naliaty vo všetkých pohároch a predniesť by ho mal človek postojačky, aby ho všetci dobre videli. Štrngnutie sa robí len s najbližšími prísediacimi a s pohármi, ktoré majú stopky, pretože dôležitý je aj zvuk štrngnutia.

Ktoré tvrdenie o etikete stolovania je správne?

Pri znalosti správneho používania príboru, napríklad pri spoločenskej večeri, sa prejaví nielen váš takt, ale aj slušnosť.

Kto platí účet v prípade, ak pozve žena muža na pracovný obed?

Zlatým pravidlom, na ktoré nesmieme zabúdať, je, že platí osoba, ktorá pozýva.

Ak je v pozvánke na spoločenskú udalosť označený dress code „black tie“, znamená to:

Často je na pozvánke priamo uvedené odporúčané oblečenie – dress code. Okrem black tie poznáme napr. aj white tie, dark suit či smart casual.

Aká je jedna zo zásad etikety v kine/divadle?

Keď prechádzame na svoje miesto, vždy sme tvárou otočení k návštevníkom, ktorí už sedia, aby sa nemuseli dívať na náš chrbát. Tých, čo už sedia, svojím príchodom vyrušujeme, patrí sa teda požiadať o dovolenie prejsť a poďakovať sa.

Čo platí pri chôdzi po schodoch?

Hore schodmi má prednosť žena, dole schodmi muž a je to tak preto, aby boli muži ženám oporou.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: spolocenskaetiketa.sk
Zdieľať na Facebooku