19.05.2024, meniny má
14. mája 2024

Mesto Sereď získalo nenávratný príspevok vo výške viac ako 400-tisíc eur na výdavky opatrovateľskej služby

Mesto Sereď získalo nenávratný príspevok vo výške viac ako 400-tisíc eur na výdavky opatrovateľskej služby
Zdroj: freepik.com
reklama

Nie každé mesto poskytuje svojim obyvateľom odkázaným na pomoc inej osoby opatrovateľskú službu. Sereď patrí od roku 2009 k tým, ktoré sa rozhodli postaviť k tejto výzve čelom. Aktuálne sa mesto zapojilo do ďalšej výzvy o finančnú podporu a na významné posilnenie kapacít tejto služby získala nenávratných 405 667,08 eur.

Mesto Sereď sa stalo úspešným so svojou žiadosťou v národnom projekte s názvom „Poskytovanie príspevku za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby“. Vďaka tomu môže radnica čiastočne refundovať svoje výdavky na opatrovateľskú službu.

„Primátor mesta Ondrej Kurbel minulý týždeň podpísal dohodu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava. Vďaka nej budú mestu poskytované finančné príspevky za poskytnuté hodiny opatrovateľskej služby,“ uviedla vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny mesta Sereď Silvia Adamčíková.

Vysvetlila, že sa bude jednať o postupné preplácanie nákladov a to na základe mesačne predkladaných žiadostí. Takto Sereď získa refundáciu nákladov až za 24 mesiacov, pričom projekt ponúka aj spätnú refundáciu už od obdobia od 1. januára 2024.

reklama

„I keď sa bude jednať o zvýšenú administratívnu záťaž, sme radi, že vďaka úspešnému projektu budeme čerpať financie z mimorozpočtových zdrojov, a tým výrazne odbremeníme rozpočet mesta Sereď,“ doplnila Adamčíková. Vyše 400-tisíc eur, s ktorými samospráva pôvodne nerátala, tak bude môcť využiť v rámci samosprávy inde.

opatrovateľskej

Zdroj: freepik.com

Opatrovateľská služba v Seredi

V súčasnosti Sereď zamestnáva 39 kvalifikovaných opatrovateliek a opatrovateľov. Ich činnosť zahŕňa v prvom rade úkony, ktoré sa týkajú priamej pomoci klientom, teda pomoc pri hygiene, pri stravovaní, pri dodržiavaní pitného režimu, pri návšteve toalety, pri obliekaní a vyzliekaní, pri mobilite a motorike a pri dodržiavaní liečebného režimu.

„V pracovnej náplni opatrovateliek sú vymenované konkrétne práce, avšak je zároveň dôležité aj to, na koľko hodín opatrovateľka ku klientovi chodí. Klient musí zohľadniť, že nie je možné vymenované práce vykonať napríklad každý deň, ale je ich možné požadovať v rozumnom rozsahu,“ upozornila Silvia Adamčíková.

Kompletné čistenie domácnosti, umývanie okien, pranie záclon, alebo dokonca práce v záhrade a okolo rodinného domu klient od opatrovateľky žiadať nemôže. Na poskytovanie týchto služieb sú zamerané firmy a spoločnosti s náplňou práce, ktorá zahŕňa upratovacie služby, prípadne služby záhradníka.

Ako požiadať o opatrovateľku?

Záujemcovia o službu môžu osobne alebo telefonicky kontaktovať sociálne oddelenie mesta. „My žiadateľovi poskytneme Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej nám žiadateľ doloží potvrdenie od lekára. Po vykonaní administratívnych úkonov je klientovi pridelená opatrovateľka,“ zhrnula postup sociálna pracovníčka radnice, Mária Mrnková.

Ďalej uviedla, že klientom opatrovateľskej služby môže byť v prípad potreby aj mladý človek. „Služby mu poskytneme, ak je na ne zdravotne odkázaný a doloží to lekárskou správou. Podľa stupňa odkázanosti sa potom odvíja rozsah služieb, ktoré mu budeme poskytovať,“ doplnila.

„Ak je zdravotný stav ťažší a vyžaduje si vyššiu formu pomoci, ktorú už my neposkytujeme, nasmerujeme klienta na zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje celodennú starostlivosť,“ doplnila obraz Mária Mrnková. Upozornila tiež, že o opatrovateľku môžu požiadať len ľudia s trvalým pobytom na našom území a s lekárom potvrdeným zdravotným stavom, ktorý potvrdzuje odkázanosť klienta na pomoc inej osoby.

Zdroj: freepik.com

Kapacita služby a poplatky

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti klienta v rozsahu minimálne dve hodiny a maximálne 7,5 hodiny denne, len cez pracovné dni. Poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby je vo výške dve eurá za hodinu opatrovateľskej služby. Bližšie informácie o poskytovaní opatrovateľskej služby v meste Sereď získate na Mestskom úrade v Seredi, na oddelení sociálnom, bytovom a rodiny alebo na webovom sídle mesta v časti Opatrovateľská služba.

Dotovaná služba

Vďaka tomu, že sa mesto aj v minulosti zapojilo do grantovej výzvy a bolo úspešné, môžu byť poplatky klientov na udržateľnej úrovni a opatrovateľská služba je v meste využívaná vo významnej miere.

„Už od roku 2021 malo mesto Sereď s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zazmluvnenú dotáciu, na základe ktorej boli mestu postupne zasielané financie na čiastočnú refundáciu platov mestských opatrovateliek,“ vysvetlila Adamčíková. Mesačne tým Sereď šetrila v rozpočte viac ako 16-tisíc eur a následne vedela tieto financie využiť v prospech iných dôležitých služieb verejnosti.

Uplynulý projekt trval 24 mesiacov a skončil 30. novembra 2023. Vďaka nemu mesto získalo do svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške viac ako 390-tisíc eur. Mesto sa zapojilo aj do projektu Terénna opatrovateľská služba, kde sme získali 18.750 eur na refundáciu nákladov opatrovateľskej služby za mesiac december 2023.

Zdroje: TS Mesta Sereď
Zdieľať na Facebooku