15.08.2020, meniny má
reklama
7. júla 2020

Neďaleko Šale vznikne nový chránený areál. Síky pri obci Močenok sú biotopom európskeho významu

Neďaleko Šale vznikne nový chránený areál. Síky pri obci Močenok sú biotopom európskeho významu
Zdroj: fotoma.sk/botany.cz
reklama

Ochrana prírody je práve v týchto dňoch veľmi dôležitá. Na Slovensku by mali v najbližšom čase vzniknúť štyri nové chránené areály. Vyplýva to z materiálov, ktoré Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Z týchto nových štyroch chránených území sa dve nachádzajú v okrese Nové Zámky a ďalšie dve sú v okrese Komárno a Šaľa. Pri Šali by malo vzniknúť chránené územie Síky.

Územia európskeho významu

Chránený areál Kamenínske slaniská so štvrtým stupňom ochrany by sa mal nachádzať v okrese Nové Zámky. Jeho výmera by mala dosahovať 119,8 hektára. Ochrániť by sa mali tri biotopy európskeho významu, a to naozaj nesmierne vzácne: vnútrozemské slaniská, panónske stepi a nížinné a podhorské kosné lúky.

V ďalšom navrhovanom chránenom areáli s názvom Panské lúky taktiež v okrese Nové Zámky sa nachádzajú chránené živočíchy. Zo žiab možno spomenúť druhy ako kunka červenobruchá, ropucha zelená či rosnička zelená. Z chránených rastlín národného významu je to gáfrovka ročná, steblovec močiarny aj skorocel prímorský. Ako vyplýva z materiálu, pre Panské lúky by mal platiť tretí stupeň ochrany.

Vzniknúť by mal aj chránený areál v okrese Komárno, a to Marcelovské piesky. Jeho rozloha by mala byť 42 hektárov. Nachádza sa tu tarica krivolaká pravá, ktorá je rastlinou národného významu. Marcelovské piesky by mali mať tretí stupeň ochrany.

40. Skorocel prímorský – Plantago maritima | Zo života pred ...

Skorocel prímorský. Zdroj: naturfoto.cz

Rosnička zelená (Hyla arborea) - Galéria | Fotoma.sk

Rosnička zelená. Zdroj: fotoma.sk

Močenské slané Síky

V okrese Šaľa, konkrétne pri obci Močenok, by malo vzniknúť ďalšie chránené územie. Táto obec je vzdialená od Serede len necelú polhodinku autom a mal by tu vzniknúť chránený areál Síky. Rozloha tohto chráneného areálu by mala byť 40,11 hektára. Chrániť by sa tu mali hlavne biotopy európskeho významu, ku ktorým patria vnútrozemské slaniská a slané lúky, ale taktiež nížinné a podhorské kosné lúky. Platiť by tu mal druhý stupeň ochrany.

Pôdu v tejto vzácnej lokalite tvoria slané pieskové duny, ku vzniku ktorých dopomohol vietor. Jedinečné plochy európskeho významu boli domovom vzácneho hmyzu aj živočíchov a vhodné podmienky tu mali a dodnes majú pasúce sa ovce. Odborníci ochranári si tu vytýčili za cieľ zlepšenie stavu lokality Síky, jej stálu ochranu a lepšie monitorovanie chráneného areálu vrátane vzácnej flóry a fauny.

Ide o veľmi cennú lokalitu, ktorá je domovom množstva chránenej flóry a fauny.
„Na najzasolenejších miestach slaných ôk rastú druhy steblovec močiarny (Puccinellia limosa), astrička panónska (Tripolium pannonicum) a gáfrovka ročná (Camphorosma annua), ktoré tu dosahujú severnú hranicu ich celkového areálu na území Slovenska. Na suchších miestach slaniska prevládajú charakteristické dominantné druhy slaných pasienkov – palina slanomilná rozložitá (Artemisia santonicum subsp. patens) a kostrava paovčia (Festuca pseudovina) sprevádzané viacerými vzácnymi druhmi ďatelín, napr. ďatelinou tupolistou (Trifolium retusum) a ďatelinou pruhovanou (Trifolium striatum),“ uvádza ŠOP SR v Banskej Bystrici.

TRIPOLIUM PANNONICUM (Jacq.) Dobrocz. – hvězdnička panonská ...

Astrička panónska. Zdroj: botany.cz

slanisko, Siky pri Močenku

Síky. Zdroj: spravy.pravda.sk

Ilustračný obrázok k článku Prírodnej lokalite zmenia status: Budú Síky chráneným areálom?

Síky. Zdroj: sala.dnes24.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: sala.dnes.24.sk, dobrenoviny.sk
Zdieľať na Facebooku