04.03.2024, meniny má
18. februára 2021

Nemusíte sa obávať prijímacích skúšok. Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi ponúka prípravné kurzy zadarmo

Nemusíte sa obávať prijímacích skúšok. Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi ponúka prípravné kurzy zadarmo
Zdroj: seredsity.sk/gymsered.edupage.org
reklama

Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi sa za svoju 68-ročnú existenciu môže pýšiť mnohými úspešnými absolventmi. Vek školy garantuje cenné skúsenosti, vďaka ktorým dokáže napredovať aj v modernej dobe. Prečo si vybrať práve seredské gymnázium?

Jedinečný vzhľad historickej budovy gymnázia patrí k dominantám nášho mesta. Okrem svojej výbornej polohy ponúka desiatky rokov praxe a úspechov, ktoré predurčujú jeho absolventov na úspešné štúdium na slovenských či zahraničných univerzitách.

Absolventi nemajú problém s hľadaním práce

Pre školu sú typické ucelené vzdelávacie programy – moduly, ktoré žiakov pripravia na štúdium na vysokej škole podľa zamerania, ktoré si zvolia. Na výber majú ekonomický, prírodovedný, technický alebo spoločenskovedný modul, ktorý si vyberajú po druhom ročníku alebo sexte.

Štúdium na Gymnáziu Vojtecha Mihálika zaručuje úspešnosť v hľadaní zamestnania, ako aj na vysokých školách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Za roky existencie vychovalo ľudí, ktorí sú vo svojej profesii špičkovými odborníkmi.

reklama

„Pri spätnom mapovaní úspešnosti našich študentov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Galante môžeme poznamenať, že percento našich nezamestnaných absolventov je rok čo rok nulové,“ objasnilo gymnázium. Úspešnosť na vysokých školách dokonca dosahuje 100 percent.

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

Cudzie jazyky hýbu svetom, preto gymnázium kladie dôležitosť na výuku dvoch svetových jazykov – angličtiny a nemčiny. Študenti majú jedinečnú príležitosť vyskúšať si svoje znalosti aj na výmenných programoch v zahraničí. Vybrať si môžu pobyt na gymnáziu v Stuttgarte či jazykovo-poznávaciu skúsenosť v Anglicku.

Novinkou sú projekty programu Erazmus+ Školské strategické partnerstvá. Žiaci tak zažijú štúdium v Španielsku, Portugalsku, Sicílii, Estónsku či Severnom Macedónsku. Prihlásiť sa môžu všetky vekové skupiny študentov. Hlavným cieľom je upevniť si znalosť anglického jazyka, no aj spoznávanie nových krajín, kultúr, udržiavanie priateľstiev a nadobudnutie nových zručností.

Život na škole má čo ponúknuť

Žiaci gymnázia sú úspešnými riešiteľmi súťaží a predmetových olympiád v krajských, celoštátnych a medzinárodných kolách. Okrem toho škola organizuje aj mimovyučovacie akcie, ako napríklad imatrikulácie, stužkové slávnosti, Týždeň vedy a techniky, lyžovačky, venčekové slávnosti, gymnaziálny ples, kultúrne programy týkajúce sa Vianoc či Veľkej noci a iné.

Rozvoj žiakov a ich záujem o vzdelávanie sú podporované aj rôznymi exkurziami a prednáškami s odborníkmi. Vo svojom voľnom čase majú možnosť venovať sa konkrétnemu zameraniu na záujmových krúžkoch, ako žurnalistika, študentská firma, informatika, šport, turistika, jazyky, prírodné vedy a iné.

Nemusíte sa obávať prijímacích skúšok

V školskom roku 2021/2022 gymnázium otvára triedu príma v osemročnom štúdiu s počtom 19 žiakov. Rovnako aj triedu 1. ročníka v štvorročnom štúdiu s počtom 24 žiakov.

Strach z prijímacích skúšok dokáže vystresovať nejedného žiaka, preto gymnázium ponúka prípravné kurzy zadarmo. Študenti si tak budú môcť overiť svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Na každý blok bude vyhradených 45 minút. Pre súčasnú situáciu budú kurzy prebiehať v online forme.

Ak máte záujem, stačí sa prihlásiť na mailovej adrese gymsered@zupa-tt.sk. Následne vám škola pošle prihlasovacie údaje, s ktorými sa prihlásite v MS Teame. Prípravné kurzy sa uskutočnia 9. marca 2021 od 14.00 do 15.45 hod.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte gymnázium na vyššie uvedenú mailovú adresu, poprípade navštívte ich oficiálnu webstránku, kde získate širší prehľad o škole.

Zdroj: Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

Podporte článok zdieľaním. 

Zdroje: Mgr. Ľubica Štefáková, FB Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
Zdieľať na Facebooku