28.05.2023, meniny má
19. októbra 2021

Ocenenie Trnavského samosprávneho kraja získala aj učiteľka zo Serede Mgr. Zuzana Šupová

Ocenenie Trnavského samosprávneho kraja získala aj učiteľka zo Serede Mgr. Zuzana Šupová
Zdroj: trnava-vuc.sk/seredskenovinky.sk
reklama

Cenu Trnavského samosprávneho kraja získalo 33 laureátov. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v stredu 29. septembra 2021 v Divadle Jána Palárika v Trnave. Ocenenie získala aj učiteľka z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi Mgr. Zuzana Šupová.

Ocenenie za pedagogickú činnosť

Mgr. Zuzana Šupová pôsobí na Gymnáziu Vojtecha Mihálika Sereď ako učiteľka predmetov nemecký jazyk a etická výchova už 17 rokov. Každoročne vykonáva funkciu triedneho učiteľa a zastáva aj funkciu výchovného poradcu a vedúcej predmetovej komisie.

Má výborné organizačné schopnosti a významnou mierou sa podieľala na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Pri svojej práci preferuje moderné formy výučby s využitím digitálnych zručností.

Okrem toho je aj organizátorkou výmenných pobytov našich študentov so študentmi Sociálnopedagogického gymnázia v Stuttgarte. Počas dištančného vzdelávania dokázala rýchlo zareagovať na nové podmienky a bola inšpiráciou pre celý pedagogický zbor.

reklama

ZDROJ: SEREDSKENOVINKY.SK

Úspechy v profesijnom živote

V rámci výučby svojich predmetov pripravuje žiakov na olympiádu v nemeckom jazyku, organizuje rôzne súťaže v rámci školy aj zbierky charitatívneho charakteru. Jej študenti pravidelne dosahujú popredné umiestnenia na olympiádach z nemeckého jazyka, nielen v krajskom, ale aj v celoslovenskom kole.

Prostredníctvom svojich žiakov tak reprezentuje nielen školu, ale aj Trnavský samosprávny kraj na celoslovenskej úrovni a prispieva tak k zviditeľneniu nášho kraja v rámci celého Slovenska.

Svojím profesionálnym prístupom je vzorom pre učiteľov aj študentov. Ocenenie tak predstavuje poďakovanie za jej dlhodobú pedagogickú činnosť, za prácu s talentovanými žiakmi, ako aj za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech školy aj Trnavského samosprávneho kraja.

ZDROj: trnava-vuc.sk

Cena Trnavského samosprávneho kraja

Toto ocenenie je najvyššie verejné ocenenie župy za mimoriadny prínos k jej rozvoju. Každoročne sa udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Nominácie mohla zasielať aj verejnosť.

Aj týmto spôsobom kraj vyjadruje vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva.

„Veľmi ma teší, že sme ocenili inšpiratívnych jednotlivcov a kolektívy, ktorí z Trnavského kraja robia lepší a krajší domov pre nás všetkých. Robia ho tiež prívetivejším pre všetkých prichádzajúcich a šíria jeho dobré meno všade vôkol. Som hrdý, že spolu tvoríme kraj vo všetkých oblastiach spoločenského života,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Zoznam ocenených schválili krajskí poslanci na svojom septembrovom zasadnutí. Cena bola udelená v siedmich kategóriách, a to zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, školstvo, kultúra, šport, doprava a občianska spoločnosť. Zoznam všetkých ocenených si môžete pozrieť na stránke Trnavskej župy.

ZDROJ: trnava-vuc.sk

ZDROJ: trnava-vuc.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: trnava-vuc.sk
Zdieľať na Facebooku