27.09.2020, meniny má
reklama
17. marca 2019

Poznáte múzeá v okolí Serede? Prinášame vám výber tých najzaujímavejších, ktoré musíte navštíviť

reklama

Každý Seredčan hádam pozná naše seredské múzeum, a keď ste ho ešte nenavštívili, určite sa tam niekedy vyberte. Dnes však chceme upriamiť vašu pozornosť aj na iné múzeá, ktoré nie sú od Serede veľmi vzdialené a ich návšteva určite stojí za to.

Vlastivedné múzeum v Galante 

Vlastivedné múzeum v Galante. Zdroj: muzeum.sk

Múzeum sídliace v našom okresnom meste ste možno navštívili v rámci povinnej exkurzie zo školy alebo počas každoročného podujatia Noc múzeí a galérií. Ide o pomerne mladé múzeum založené v roku 1958 sídliace v centre Galanty v budove bývalej banky. Zaujímavosťou je, že múzeum sa okrem dejín okresu Galanta špecializuje na dejiny mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu. Medzi jeho vysunuté expozície patria aj vodné kolové mlyny v obciach Jelka a Tomášikovo a domy ľudového bývania v Matúškove a vo Veľkých Úľanoch. Viac informácií o múzeu nájdete tu.

Vlastivedné múzeum v Hlohovci 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci. Zdroj: muzeumhlohovec.sk

Múzeum bolo založené v roku 1959 a patrí k typickým regionálnym múzeám. Dokumentuje okres Hlohovec a špecializuje sa na entomofaunu juhozápadného Slovenska, dejiny farmaceutického priemyslu v Hlohovci a dejiny rehole františkánov na Slovensku. Sídli v objekte františkánskeho kláštora a vo svojom zbierkovom fonde ochraňovalo aj časť inventára z Hlohovského zámku (zrekonštruovaná časť zámku je od novembra 2018 prístupná pre verejnosť). Múzeum zabezpečuje aj sezónne sprístupnenie vyhliadkovej veže rímskokatolíckeho kostola sv. Michala Archanjela a expozície historických fotografií a vyobrazení Hlohovca vo veži kostola. Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Západoslovenské múzeum v Trnave 

Západoslovenské múzeum v Trnave. Zdroj: iStockphoto

Múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora na Múzejnom námestí. Okrem dokumentácie trnavského regiónu sa špecializuje na vznik a históriu festivalu Dobrofest a dejiny knižnej kultúry. S celoslovenským dosahom dokumentuje históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka, dejiny kampanológie (náuka o zvonoch), tehliarstva, osobnosť a dielo Mikuláša Schneidera Trnavského a bezstavovce v odbore paleontológia.

V Trnave nájdete aj vysunuté expozície múzea – Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár na Námestí sv. Mikuláša (je tu aj expozícia venovaná životu a tvorbe sochára Williama Schiffera) a Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského na rovnomennej ulici. Viac o múzeu nájdete tu.

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch. Zdroj: Slovakia.travel

Možno ste už pri prechádzke kúpeľným mestečkom v Piešťanoch natrafili na budovu, na ktorej svieti nápis MÚZEUM. Ide o Balneologické múzeum Imricha Wintera, ktoré sídli v Kúpeľnej dvorane. Múzeum, ktoré bolo založené v roku 1928 Piešťanskou muzeálnou spoločnosťou, dokumentuje región okresu Piešťany a špecializuje sa na dejiny kúpeľníctva na Slovenska. V Piešťanoch nájdete tiež jeho vysunuté expozície – Vila Dr. Lisku a Pamätná izba básnika Ivana Krasku, ktorá sa nachádza v básnikovom byte. Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch 

Vojenské historické múzeum. Zdroj: vhu.sk

A máme tu niečo špeciálne pre pánov. Na piešťanskom letisku má svoju úžasnú expozíciu Vojenské historické múzeum. Múzeum patrí pod Vojenský historický ústav v Bratislave a bolo zriadené v roku 1998. Je to špecializované múzeum s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti dejín ozbrojených síl a vojenstva SR.

V expozícii múzea nájdete viac ako 400 kusov výzbroje, výstroje a techniky používanej v československej armáde od konca druhej svetovej vojny až po rok 1992, ako aj techniku Armády SR, následne Ozbrojených síl SR. Každý rok v septembri je toto múzeum zadarmo prístupné pre verejnosť počas akcie Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi (zvyčajne prvá sobota v septembri). Viac informácií o múzeu nájdete tu.

Ponitrianske múzeum v Nitre 

Ponitrianske múzeum v Nitre. Zdroj: citylifeslovakia.sk

Toto múzeum dokumentuje vývoj prírody a spoločnosti na území nitrianskeho kraja a nájdete ho na konci pešej zóny pred Svätoplukovým námestím. Jeho vysunutými expozíciami sú Mestské múzeum v Zlatých Moravciach a Dom ľudového bývania v Šali. Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre

Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre. Zdroj: citylifeslovakia.sk

Kde inde by sme mohli nájsť práve takéto múzeum? No predsa v meste s poľnohospodárskou vysokou školou. Toto múzeum bolo založené ešte v roku 1922 v Bratislave a od roku 1978 patrí pod správu štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra. Múzeum sa špecializuje na agrárne dejiny Slovenska a jeho súčasťou je aj skanzen a Nitrianska poľná železnica. Celková plocha areálu múzea zaberá viac ako 30 hektárov. Viac informácii nájdete tu.

Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva v Nitre

Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva. Zdroj: slovago.sk

Toto zaujímavé múzeum, ktoré sa nachádza v bývalých hospodárskych budovách Nitrianskeho hradu, bolo založené v roku 2007. Nájdete tu expozíciu faksimilií písomných dokumentov k počiatkom kresťanstva a prvého štátu na našom území, a tiež výstavu liturgických predmetov z čias neskorej gotiky, renesancie, baroka i z dôb pomerne nedávnych (kalichy, cibóriá, monštrancie, biskupské berly, kadidelnice či svietniky). Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Múzeum národov a kultúr v Nitre 

Misijné múzeum v Nitre. Zdroj: nitra.eu

Na prízemí Misijného domu na Kalvárii v Nitre sa nachádza Múzeum národov a kultúr alebo Misijné múzeum, ktoré vznikalo približne od roku 1925. Sú tu vystavené predmety zo všetkých kútov sveta, ktoré na Slovensko priniesli  misionári  Spoločnosti Božieho Slova. Sú to väčšinou predmety dennej potreby obyčajných ľudí, medzi ktorými misionári žijú. V zbierke sú náboženské, dekoračné a ozdobné predmety, šaty a zbrane. Časť zbierky tvoria aj exponáty kardinála Jozefa Tomku, ktorý ako prefekt Kongregácie pre šírenie viery navštívil mnohé krajiny. Misijné múzeum je prístupné všetkým vrstvám obyvateľstva. Navštevujú ho hlavne žiaci a študenti zo Slovenska i zahraničia. Viac informácií nájdete tu.

Múzeum rodu Forgách v Jelenci 

Múzeum rodu Forgách v Jelenci. Zdroj: mapio.net

Pod hradom Gýmeš v obci Jelenec sa v zrekonštruovanej časti kaštieľa Forgáchovcov nachádza od roku 2009 stála expozícia Múzea rodu Forgách. Tento významný šľachtický rod sa v slovenských dejinách vyznamenával viac ako osem storočí a jeho dejiny sú spojené s mnohými miestami na Slovensku. V múzeu nájdete portréty vojakov, diplomatov, generálov či cirkevných hodnostárov z rodu Forgách. Nájdete tu aj archeologické nálezy z hradu Gýmeš, ktorý bol ich najstarším rodovým sídlom. Ďalšie informácie o múzeu nájdete tu.

Regionálne múzeum Mojmírovce – Letohrádok kniežaťa Aldobrandiniho 

Regionálne múzeum Mojmírovce. Zdroj: muzeummojmirovce.sk

Príkladom úžasnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bola už v havarijnom stave, je kaštieľ v obci Mojmírovce. Jeho obnova bola realizovaná z finančných prostriedkov Regionálneho operačného programu a regionálne múzeum v jeho priestoroch bolo slávnostne otvorené 1. mája 2016. Medzi expozíciami nájdete farskú knižnicu, čajový salónik, časť venovanú urmínskym rodom a expozíciu vinárstva a tehliarstva. Ak kliknete sem, dozviete sa viac.

Okrem týchto múzeí sa v okolí Serede nachádzajú aj menšie múzeá či rôzne pamätné izby, ktoré môžete nájsť takmer v každej obci. Skúste si najbližšie pri plánovaní výletu vyhľadať múzeá či múzejné zariadenia v okolitých obciach a mestách a možno budete prekvapení.

Ak vás článok zaujal, podporte ho zdieľaním

Zdroje: muzeum.sk, muzeumhlohovec.sk, hlohovec.sk, zsmuzeum.sk, balneomuzeum.sk, vhu.sk, muzeumnitra.sk, spmnitra.sk, nitrianskyhrad.sk, regionnitra.sk, verbisti.sk, muzeummojmirovce.sk
Zdieľať na Facebooku