05.03.2021, meniny má
17. januára 2021

Prečítajte si, čo všetko stihli na ZŠ Juraja Fándlyho počas celého roka 2020. Stala sa najväčšou v okrese

Prečítajte si, čo všetko stihli na ZŠ Juraja Fándlyho počas celého roka 2020. Stala sa najväčšou v okrese
Zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho
reklama

Základná škola Juraja Fándlyho právom patrí v Seredi medzi úspešné školy. Ako každý rok, začiatok nového roka začína bilancovaním toho predošlého. Rok 2020 bol pre všetkých veľmi náročný, no i napriek tomu našli v tejto škole množstvo pozitívnych vecí, ktoré sa im za celý čas podarili. Čo je teda nové na ZŠ Juraja Fándlyho?

Rekonštrukcia zborovne a multisenzorická miestnosť

Začiatkom roka 2020 realizovali rekonštrukciu oddychovej časti zborovne, ktorá slúži nielen na oddych zamestnancov, ale i na ich profesijný rozvoj. Svoje stretnutia tu máva novovzniknutý „Tím pre rozvoj školy“ a čoskoro to bude i priestor, v ktorom sa budú uskutočňovať vzdelávacie aktivity nielen pre učiteľov, ale aj žiakov. Na triedach druhého stupňa boli vymenené dvere, ktoré slúžili už od otvorenia školy. Nové dvere majú okienko, cez ktoré preniká svetlo na tmavú chodbu a návštevy počas dňa otvorených dverí majú tak možnosť vidieť našich žiakov pri práci bez toho, aby narušili vyučovací proces.

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bola vytvorená krásna multisenzorická miestnosť.  Venujú sa im tu asistentky, ktorých nový kabinet susedí priamo s touto miestnosťou. Prostredie je nápadité a kreatívne, ale zároveň poskytuje priestor na oddych a upokojenie mysle. V tomto ešte pokojnom období nastali zmeny i v školskej kuchyni. Vymenila sa dlažba v skladoch potravín, inštalovali sa nové antikorové regály, vymenili sa motory na vzduchotechnike, rekonštruovala sa strojovňa.

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Koronavírus neobišiel ani školy

Na jar ZŠ Juraja Fándlyho zastihla koronakríza. Paralyzovala klasické vyučovanie, ale otvorila dvere do sveta digitalizácie. Učitelia počas tohto neľahkého obdobia absolvovali množstvo online seminárov, školení a vzdelávaní s cieľom poskytnúť žiakom čo najkvalitnejšie dištančné vzdelávanie. Nie vždy to bolo ľahké, ale spoločnými silami sa im  podarilo školský rok dobojovať do úspešného konca.

Počas letných prázdnin sa opäť venovali rekonštrukčným prácam. Po prvýkrát od vzniku školy bola vyčistená vzduchotechnika na plavárni, vďaka čomu bude prúdenie vzduchu oveľa efektívnejšie. Rekonštruovali sa triedy. Vymaľovalo sa 7 tried, vymenili sa tabule, inštalovali nové dataprojektory, opravovali žalúzie, dokúpili koberce, nástenky a mnoho iného zariadenia.

Vytepovali a vydezinfikovali sa všetky koberce a čalúnený nábytok, ktorý si to už vyslovene žiadal. Do väčšiny kabinetov boli nakúpené nové tlačiarne, vďaka čomu sa urýchlila príprava vzdelávacích materiálov pre žiakov. V areáli školy vyrástla vďaka grantu od Raiffeisen banky malá bylinková záhradka, pribudli nové ovocné stromčeky od pána Bánovského a dokončila sa podlaha v altánku.  O areál sa stará šikovný pán školník, ktorý sa dočkal aj novej kosačky, ktorú škole zakúpil zriaďovateľ.

Najväčšia škola v okrese

Začiatok školského roka sa niesol najmä v znamení športových úspechov žiakov v atletike. Tieto úspechy sa im podarilo dosiahnuť aj napriek tomu, že žiaci nemajú vhodné podmienky na tréning. Ako soľ chýba škole nová atletická dráha, ktorej sa snáď čoskoro dočkajú. Počet žiakov na škole stúpol zo 669 na 692, čím sa stali najväčšou školou v okrese, a tak museli zaobstarať i nové šatňové skrinky. Obdobie začiatku školského roka, keď sa ešte mohli všetci prezenčne učiť, využili učitelia na to, aby vyskúšali nové metódy a formy práce, o ktorých si veľa vecí naštudovali počas prvej vlny.

Hlavným cieľom nového školského roku 2020/2021 je totiž zlepšiť vyučovacie štýly učiteľov. Tento cieľ si v škole stanovili na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, do ktorého sa v roku 2020 zapojili učitelia, žiaci a rodičia. V napredovaní škole nesmierne pomáha Nadácia Milana Šimečku, s ktorou spolupracuje už tretí školský rok.

Prebehla digitalizácia

Z finančných prostriedkov MŠVVaŠ určených na podporu dištančného vzdelávania sa nakúpili notebooky, tablety a webkamery, vďaka ktorým mohli na jeseň úspešne a plynule prejsť na dištančné vzdelávanie žiaci na 2. stupni. MŠVVaŠ poskytlo aj finančný príspevok na dokúpenie výbavy školskej kuchyne – pribudla nová veľkokapacitná smažiaca panvica.

V závere roka zrekonštruovali prednáškové sedenie v odbornej učebni techniky a novú fazónu dostal i vstupný vestibul. Nakúpila sa nová počítačová technika do všetkých tried na 1. stupni a kvalitné dataprojektory. Škola sa zapojila do vzdelávania s názvom „Digitálna transformácia školy“ v rámci národného projektu IT akadémia. Že to škola myslí s digitalizáciou naozaj vážne, dokazuje aj to, že práve v týchto dňoch prebieha na škole rozsiahla rekonštrukcia Wifi siete, ktorá bude slúžiť nielen učiteľom, ale i žiakom. Medzi nové pomôcky v inventári pribudli milučké roboty Photon, ktoré zasvätia žiakov do sveta programovania.

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

„A čo dodať na záver? Všetko zlé je na niečo dobré. A aj napriek všetkým negatívnym udalostiam, ktoré sa vo svete dejú, sme našli aspoň štipku toho pozitívneho, čo sa podarilo nám. No najpozitívnejšie na tom je, že máme žiakov, ktorí sa bez problémov dokážu adaptovať na nové, neustále sa meniace podmienky vyučovania, máme tolerantných rodičov, ktorí nám vychádzajú v ústrety, a pracovitých zamestnancov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. A za to im všetkým patrí veľké ďakujem,“ vyjadrila sa zástupkyňa riaditeľky Mgr. Eva Hanusová.

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

zdroj: ZŠ Juraja Fándlyho

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: ZŠ Juraja Fándlyho
Zdieľať na Facebooku