02.07.2020, meniny má
22. apríla 2020

Prečo sa naše mesto volá Sereď? Prinášame vám niekoľko teórií o vzniku a pôvode tohto názvu

reklama

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je Sereď Sereďou? V článku vám prinášame niekoľko odpovedí priamo zo včasného stredoveku. Pozrite sa spolu s nami na pôvod názvu nášho mesta, ktorý má veľký význam v rámci geografického terénu.

Hneď na úvod treba poznamenať, že nie je možné úplne vyriešiť etymológiu názvu mesta, pretože nie sú zozbierané všetky materiály a nie je ukončený komplexný výskum. Napriek tomu vám skúsime priblížiť niekoľko pohľadov na túto problematiku.

Stredoveké listiny

Bádanie začíname v stredovekých listinách, kde môžeme najlepšie pozorovať vývoj názvu mesta Sereď a jeho variácie. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1313 a Sereď v nej nájdeme zapísanú ako Zereth. Do konca uhorského stredoveku, teda do roku 1526, nájdeme Sereď v listinách pod týmito názvami: Zered (43x), Zerethwa (30x), Zereth (13x), Serethwa (5x), Sereth (1x) a zopár ďalších veľmi podobných variácií, ktoré sa vyskytujú zväčša po jednom.

Maďarský pôvod

Niektorí vysvetľujú názov nášho mesta od maďarského podstatného mena „szeretet“ (láska, ľúbosť) a slovenský tvar Sereď považujú za prevzatie z maďarčiny.

Trh alebo prechod cez rieku

Názov Serede musel v minulosti súvisieť predovšetkým s brodom cez rieku Váh a jeho spojitosťou s ostatnými suchými cestami. Z momentálne dostupných zdrojov možno predpokladať, že názov Serede je odvodený od všeobecného významu stret. Čiže šlo o pomenovanie stretu križovatky obchodných ciest s brodom cez Váh. Do tejto teórie zapadá aj jeden z alternatívnych názvov Seretva.

Keďže nič nenasvedčuje tomu, že by sa v Seredi konal v stredu trh, nepredpokladá sa, že by bol názov odvodený od trhového dňa. Navyše pravidelné trhy boli o kúsok ďalej – v Dolnej Strede.

Pôvod s Dolnou Stredou

Do úvahy prichádza aj pôvodná územná celistvosť Serede s Dolnou Stredou. Dolná Streda bola neskôr darovaná ostrihomskému arcibiskupovi, a tým bola vyňatá z jednotného chotára so Sereďou. Názov Serede sa pre svoju veľkú frekventovanosť a dôležitú križovatku mohol zmeniť zo Stredy na Sereď. 

Zereth, Dl 86789. Zdroj: hungaricana.hu

Sereth, Dl 61743. Zdroj: hungaricana.hu

Zered, Dl 10970. Zdroj: hungaricana.hu

Zerethwa, Dl 61827. Zdroj: hungaricana.hu

Serethwa, Dl 75660. Zdroj: hungaricana.hu

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: SEDLÁK, V. Pôvod názvu mesta Sereď. In: VRABCOVÁ, E. a R. PETROVIČ. Sereď : dejiny mesta. Sereď: Mesto Sereď, 2002, s. 309 – 312. ISBN 80-968022-3-2
hungaricana.hu
Zdieľať na Facebooku