17.05.2021, meniny má
24. apríla 2021

Pri Pate bol spozorovaný medveď hnedý. Obec žiada obyvateľov o opatrnosť

Pri Pate bol spozorovaný medveď hnedý. Obec žiada obyvateľov o opatrnosť
Zdroj: FB Obec Pata/horou.sk
reklama

Medveď hnedý (Ursus arctos) je zaradený k najväčším európskym šelmám. Má najťažší a najväčší mozog v pomere k telu spomedzi všetkých šeliem. Veľkosťou a štruktúrou svojho mozgu prekonáva aj psovité, mačkovité či hyenovité šelmy. Okrem primátov patrí aj medveď k cicavcom, u ktorých bolo viackrát pozorované používanie primitívnych nástrojov. Z toho vyplýva, že medvede majú značne pokročilé percepčné a kognitívne schopnosti.

Neraz sa hocikam zatúlajú

Slovenské medvede sa v súčasnosti vyskytujú nerovnomerne v pásme horských lesov od Kysuckej vrchoviny a Kysuckých Beskýd cez Javorníky a Veľkú Fatru až na Strážovské vrchy smerom na juh. Hranica výskytu medveďa hnedého je na juhu tvorená pohorím Vtáčnik. Ako ďalšie môžeme spomenúť napríklad Poľanu, Javorie, Štiavnické vrchy či Stolické a Veporské vrchy. Revúcka vrchovina, Slovenský kras a Volovské vrchy uzatvárajú južnú hranicu. Samozrejmý je výskyt v Tatrách.

Jedince medveďa hnedého sa na Slovensku pohybujú po dvoch základných areáloch rozšírenia. Oba areály sú navzájom čiastočne oddelené. Medvede sa vyskytujú aj v niektorých pohoriach na západnom Slovensku. Môže sa tak ľahko stať, že sa zatúlajú. Medvede sa totiž pohybujú vo svojich domovských okrskoch, z ktorých ich však vyháňajú staršie jedince.

Medveď je chránený

Medveď hnedý je druh, ktorý je podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zaradený do Zoznamu chránených živočíchov. Je chránený na základe Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) a Dohovoru o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES). Ďalej je chránený tiež Karpatskou dohodou, Dohodou o biologickej diverzite a Rezolúciami európskeho parlamentu.

Jeho pohyb zaznamenali v Pate

Jeden medveď hnedý sa podľa FB Obec Pata vyskytuje aj pri ich dedine. Obec preto žiada občanov o zvýšenú opatrnosť v chotároch. Medveď bol pozorovaný v lokalite Pod Borodami. Dávajte si preto, prosíme vás, pozor, hlavne vo večerných a skorých ranných hodinách.

Približná lokalita výskytu. Zdroj: googlemaps.com

zdroj: FB Obec Pata

zdroj: FB Obec Pata

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: FB Obec Pata
GITTLEMAN, J. L.
ŠOP SR a kolektív
Zdieľať na Facebooku