16.04.2024, meniny má
11. marca 2024

Pri príležitosti Svetového dňa vody si môžete dať bezplatne vyšetriť vzorky vody z domových studní

Pri príležitosti Svetového dňa vody si môžete dať bezplatne vyšetriť vzorky vody z domových studní
Zdroje: seredsity.sk/freepik.com
reklama

V roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro sa zrodila zaujímavá myšlienka pravidelne raz ročne si pripomenúť význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vodných zdrojov.

Odvtedy sa každoročne 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody. Tento deň nesie vždy inú nosnú tému, ktorá je spojená s množstvom zaujímavých aktivít takmer po celom svete.

Nosnou témou Svetového dňa vody 2024 je zdôraznenie kľúčovej úlohy vody pri podpore medzinárodnej spolupráce a mieru. Celosvetová kampaň pod názvom „Voda za mier“ podčiarkuje potrebu spoločnej zodpovednosti pri riadení cezhraničných vodných zdrojov, povzbudzuje diplomaciu v oblasti vody, aby zvládala výzvy prostredníctvom dialógu a uznáva vzájomnú prepojenosť vody, životného prostredia a globálneho mieru.

Vyšetrenie vzoriek vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť sa pri príležitosti Svetového dňa vody rozhodla, že aj tento rok budú pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany.

reklama

Na vyšetrenie stačí priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí zostatková voda vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť o niečo dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

deň vody

Zdroj: zsvs.sk

Bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody sa bude vykonávať v časoch a na miestach konania osláv Svetového dňa vody jednotlivých odštepných závodov nasledovne:

  • Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika, v čase od 9.30 do 12.30 hod.
  • Dunajská Streda, Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, Korzo Bélu Bartóka 788/1, v čase od 9.00 do 13.00 hod.
  • Želiezovce, Prevádzková budova ZsVS, a.s., Záhradná 46, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
  • Vráble, Čerešňové námestie, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
  • Galanta, námestie pred Mestským úradom, v čase od 9.00 do 12.00 hod.
  • Nové Zámky, ul. Cisárska bašta (parkovisko pri plavárni), v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Po celý deň 22. marca, ktorý je venovaný vode, bude pre všetkých návštevníkov na miestach osláv pripravený pestrý program.

 

Zdroje: zsvs.sk
Zdieľať na Facebooku