22.07.2024, meniny má
13. novembra 2023

Projekt VÝNIMOCNÁ spúšťa program na sebarozvoj a sebaobjavovanie pre mladé dievčatá v Seredi

Projekt VÝNIMOCNÁ spúšťa program na sebarozvoj a sebaobjavovanie pre mladé dievčatá v Seredi
Zdroj: Viktoriia Parokonna
reklama

V minulom týždni bol v meste Sereď zahájený inovatívny program s názvom VÝNIMOCNÁ, ktorý je zameraný na sebarozvoj a sebapoznávanie pre dievčatá vo veku 12 – 15 rokov. 

Tento projekt má ambíciu poskytnúť mladým dámam priestor na rast, objavovanie seba samej a budovanie zdravých vzťahov v bezpečnom a podporujúcom prostredí. Prvý ročník programu privítal 16 dievčat, pričom záujem bol omnoho väčší.

Autorkou projektu je Viktoriia Parokonna, Ukrajinka, ktorá utiekla pred vojnou na Slovensko. Začala tu život odznova a chce tu byť užitočná. Práve preto je aktívna v miestnom KC PRIESTOR a študuje na Sokratovom inštitúte, v ktorom v rámci štúdia vytvára projekt VÝNIMOCNÁ – dievčenský priestor.

„Po začiatku vojny a mojom príchode na Slovensko mi seredská komunita poskytla veľa priazne a podpory. Nastal čas, aby som tieto veci Seredi vrátila,“ vysvetľuje Viktoriia.

reklama

Cieľ programu VÝNIMOCNÁ

Cieľom programu VÝNIMOCNÁ je poskytnúť dievčatám v našom meste príležitosť rozvíjať svoj potenciál a získať zručnosti a schopnosti na to, aby ľahšie prekonali obdobie puberty v dnešnej náročnej dobe.

Program sa sústredí na témy, ktoré zahŕňajú prácu s duševným a fyzickým zdravím, osobnými hranicami, sebarealizáciou a stanovením cieľov, budovaním zdravých vzťahov, riešením konfliktov a mnoho ďalších.

Každá téma ponúka dievčatám príležitosť pracovať na svojom sebarozvoji a vytvárať silnú komunitu s ostatnými členkami tímu.

Zdroj: Viktoriia Parokonna

Spolupráca s odborníkmi a organizáciami

Výnimočnosť programu VÝNIMOCNÁ spočíva aj v spolupráci s odborníkmi a renomovanými organizáciami. KC PRIESTOR, IPčko, ZA SEBA, Združenie STORM a ďalšie sa stali partnermi tohto projektu, ktorí prinášajú svoje bohaté skúsenosti a vedomosti v oblasti psychológie, prevencie a podpory mladých ľudí.

Workshopy a aktivity

V rámci programu budú organizované pravidelné stretnutia a aktivity, ktoré dievčatám umožnia praktické uplatňovanie nadobudnutých schopností, zručností a nápadov. Tieto podujatia budú prebiehať približne dvakrát mesačne v KC PRIESTOR, ktorý sa stal partnerským miestom pre realizáciu programu.

Zdroj: Viktoriia Parokonna

Budúcnosť programu

V nadchádzajúcich mesiacoch je naplánovaných 10 workshopov a podujatí, ktoré umožnia dievčatám pokračovať v procese sebarozvoja. V spolupráci s partnerskými organizáciami sa plánuje aj otvorenie diskusných skupín a ďalších podporných aktivít, počas ktorých dievčatá budú mať príklady ľudí, ktorí rozumejú ich problémom a zároveň toto tínedžerské obdobie už úspešne prekonali.

Zakladateľka projektu verí, že týmto spôsobom môže aktívne prispieť k vytváraniu silnej, uvedomelej a podporovanej komunity dievčat v Seredi. Program sa teší aktívnej účasti a záujmu od miestnych dievčat, ktoré chcú investovať do svojho osobného rastu.

Sledujte sociálne siete projektu (Instagram – vynimocna.sk; Facebook – VÝNIMOCNÁ) pre aktuálne informácie o programe. Prijmite pozvanie od organizátorov, aby ste boli s nimi na tejto inšpirujúcej ceste k sebarozvoju a sebaobjavovaniu.

výnimocná

Zdroj: Viktoriia Parokonna

Zdroj: Viktoriia Parokonna

Zdroje: Viktoriia Parokonna - zakladateľka projektu
Zdieľať na Facebooku