08.12.2023, meniny má
24. novembra 2022

Sereď má oficiálne nového primátora mesta a zastupiteľstvo. Ondrej Kurbel zložil sľub a prevzal insígnie

Sereď má oficiálne nového primátora mesta a zastupiteľstvo. Ondrej Kurbel zložil sľub a prevzal insígnie
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Už niekdajší primátor mesta Sereď Martin Tomčányi zvolal zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dnes 24. novembra 2022 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Seredi.

Súčasťou programu bolo zloženie sľubu novozvoleného primátora Ondreja Kurbela, ktorý prevzal insígnie, ako aj vedenie ustanovujúceho zasadnutia. Svoj sľub zložili aj poslanci novozvoleného mestského zastupiteľstva.

Novozvolený primátor zložil sľub

Program začal úvodnými náležitosťami, medzi ktoré patrilo otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Následne prebehlo oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva, ako aj odovzdanie osvedčení o zvolení nového primátora Ondreja Kurbela a poslancov.

Po zložení sľubov vystúpil vo veľkej zasadačke novozvolený primátor, ako aj jeho predchodca. Po úvode nasledovali ďalšie body, ktorých obsahom bolo schválenie programu. Zasadnutie prebieha naďalej aj v týchto chvíľach. Následne budú mať na starosti voľbu návrhovej a mandátovej komisie.

reklama

Zvolení budú aj členovia stálych komisií

Ďalej prebehne poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia. Piatym bodom programu je zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, ako aj voľba ich predsedov a členov.

Na záver bude prebrané poverenie funkcie sobášiaceho poslanca, určenie platu nového primátora mesta a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl.

Zdroj: Lukáš Klčo

Zdroj: Lukáš Klčo

Zdroj: Lukáš Klčo

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku