05.12.2021, meniny má
15. októbra 2021

V areáli ZŠ Fándlyho sa buduje nová atletická dráha. Prebieha kompletná výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev

V areáli ZŠ Fándlyho sa buduje nová atletická dráha. Prebieha kompletná výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Projekt s názvom Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi je projekt spolufinancovaný z dotácie Fondu na podporu športu. Vypracoval a podal ho Ing. Bc. Branislav Bíro dňa 30. marca 2021.

Sereď predložila žiadosť Fondu na podporu športu

Dňa 31. 12. 2020 vyhlásil Fond na podporu športu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu: „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov.

Na základe tejto výzvy prejavilo mesto Sereď záujem o podanie žiadostí o poskytnutie príspevku v zmysle § 17 ods. 1 zákona na rekonštrukciu, modernizáciu a výmenu športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi.

zdroj: Mesto Sereď

Hlavný cieľ je zveľadiť územie

Projekt „Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“, ktorého autorom je Ing. Vladimír Kmeť, je zameraný na obnovu existujúceho bežeckého oválu. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadenie vzhľadu daného územia a vytvorenie nového športového vyžitia. Športovisko sa nachádza v areáli Základnej školy J. Fándlyho v Seredi. Dráha bude mať štyri bežecké okruhy s bežeckou rovinkou.

Ihrisko bude slúžiť na rôzne bežecké aktivity, ako napr. šesťdesiatka, stovka, štafeta atď. Projekt stavby rieši viacúčelovú atletickú dráhu s povrchom z Tartanu. Atletická dráha bude mať oval dlhý 250 m so štyrmi dráhami so šírkou 1,22 m, s dvoma rovinkami dlhými 53,3 m a dvoma zákrutami dlhými 69,3 m. Vnútorný polomer zákruty je 22,5 m.

Povrch tvorí umelý športový povrch Tartan, položený na zhutnené nestmelené podkladové vodopriepustné konštrukčné vrstvy z prírodného drveného kameniva. V sektore tvorí umelý povrch EPDM. Skok do výšky je novonavrhované športovisko a je vo vnútornej ploche dráhy umiestnené na sevorozápadnej strane dráhy.

Rozbežisko je navrhované na EPDM ploche s polomerom 15 m. Na doskočisku je umiestnená žinenka rozmerov 6 x 4 x 0,45 m. Súčasťou vybavenia budú stojany, ktoré možno vysúvať do potrebnej výšky vrátane hliníkovej latky.

zdroj: seredsity.sk

Výsledkom bude profesionálne športovisko

Priestor, na ktorom bude osadené ihrisko na vrh guľou, je v súčasnosti trávnatá plocha. Toto ihrisko bude umiestnené na severnej strane od atletickej dráhy a jeho pozdĺžna os je orientovaná v smere severozápad – juhovýchod. Orientácia ihriska je totiž podmienená priestorovými možnosťami na parcele stavebníka. Dopadová plocha na vrh guľou je trávnatá. Na ihrisku sa vyhotoví čiarovanie každých 5 m a odhod – betónový kruh s priemerom 2135 mm sa osadí na podkladný betón kruhového tvaru.

Do betónu sa osadí vymedzovacia pozinkovaná pásovina kruhového tvaru a následne sa vytvorí betónový povrch so vsypom a náterom bielej farby. Zarážka na hod môže byť oceľová, plastová alebo z impregnovaného dreva.

Všetky navrhované športoviská sa zrealizujú v plnej miere aj na využívanie pre ZŤP a musia spĺňať požiadavky pre stavbu v zmysle Vyhlášky 532/2002 Z. z. Základom projektu je celoročné fungovanie športovej infraštruktúry, zlepšenie pohybovej aktivity, zefektívnenie tréningových procesov detí a mládeže, rekreačných a profesionálnych športovcov aj ZŤP športovcov. Multifunkčná viacúčelová dráha s doskočiskom bude slúžiť na rôzne športové aktivity.

Nová športová infraštruktúra má slúžiť aj iným používateľom – športovcom alebo športovým klubom, pre ktorých má byť vyhradených aspoň min. 20 % celkovej skutočnej časovej kapacity využitia novovybudovanej športovej infraštruktúry.

Na základe podaného projektu Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2021 rozhodla o pridelení dotácie pre mesto Sereď v celkovej výške 77 913,48 eur (50 % spolufinancovanie projektu). Celkové náklady projektu sú 155 826,96 eur. Termín ukončenia prác na projekte je 31. 10. 2021 v závislosti od klimatických podmienok.

zdroj: seredsity.sk

zdroj: seredsity.sk

zdroj: seredsity.sk

zdroj: seredsity.sk

zdroj: seredsity.sk

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: Ing. Bc. Branislav Bíro, Mesto Sereď
Zdieľať na Facebooku