04.04.2020, meniny má
6. septembra 2019

Veľké zmeny na ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi. Vynovené učebne, elektronický systém žiackych knižiek a inkluzívne prostredie

Veľké zmeny na ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi. Vynovené učebne, elektronický systém žiackych knižiek a inkluzívne prostredie
ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi
reklama
Kým si žiaci nerušene užívali zaslúžené voľno, na ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi bolo počas prázdnin výnimočne rušno. Konali sa tu totiž rozsiahle úpravy a modernizácia väčšiny školy. V spolupráci s mestom bola opravená strecha na telocvični v budove B, vymenili sa elektrické rozvody a vymaľovala sa telocvična v budove A. Prikúpilo sa nové zariadenie do kuchyne a upravila sa aj školská jedáleň.

Vďaka veľkej pomoci nepedagogických zamestnancov, obzvlášť pána Hrušovského a pána Pecára, a za pomoci bývalých absolventov školy, rodičov a priateľov sa škole podarilo rozšíriť počítačovú učebňu, zrekonštruovať vstupy do oboch školských budov, vymaľovať prvácke triedy, zriadiť dve nové učebne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na budove A či vyviesť  množstvo nepotrebných vecí na zberný dvor a získať tak nové priestory.

Na školskom dvore vyrástol aj nový altánok, na stavbu ktorého získala vďaka PaedDr. Vrábelovej Rada rodičov grant. Poďakovanie patrí aj zástupkyniam Mgr. Takáčovej a Mgr. Ščasnej, pretože s ich pomocou sa podarilo pripraviť školu na elektronický systém, a tak zrušiť povinnosť nosenia žiackej knižky. Podobne prebehla aj elektronizácia školskej jedálne, ktorá sa uskutočnila s pomocou jej  vedúcej p. Míkovej.

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Školská kuchyňa a jedáleň

Školská kuchyňa ZŠ Komenského sa od nového školského roka teší modernizácii. Celý kolektív školskej jedálne sa stará o odbornú prípravu a výber chutných jedál vo vynovenej kuchyni, ktorá je vybavená novými chladiarenskými zariadeniami, smažkou, kotlami, konvektomatmi a inými technickými zariadeniami. Z toho dôvodu navštívil školskú kuchyňu aj šéfkuchár z firmy RATIONAL, ktorý zaškolil kuchárky na obsluhovanie nových zariadení ako konvektomat, na ktorom sa budú od nového školského roka pripravovať zdravšie a chutnejšie jedlá. Deti sa tak môžu tešiť na obohatený jedálny lístok.

Strava sa vydáva vo vynovenej jedálni, ktorá rovnako ako kuchyňa prešla počas letných prázdnin modernizáciou. Pribudli nové obrusy, výdajné okná, nerezové pulty či prenosné zábradlie. Dôležitou novinkou školskej jedálne je elektronický čipový systém a taktiež hodnotiaca tabuľa, vďaka ktorej môžu žiaci vyjadriť, či im obed chutil, alebo nie. Chod celého zariadenia, zabezpečenie a výrobu jedál pripravovaných podľa noriem a receptúr majú na starosti Antónia Míková (vedúca ŠJ), Zuzana Štifftová (kuchárka) a Slávka Paulíková (kuchárka).

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zmeny čakali aj na prváčikov

V tomto školskom roku čakalo na prvákov viacero prekvapení v podobe vymaľovaných  tried s vynoveným nábytkom, nové tabule a pestrá výzdoba. Pani učiteľky Mgr. Urbanová, PaedDr. Očenášová a Mgr. Novosadová sa svojim budúcim prvákom predstavili už počas prázdnin listom, v ktorom ich čakal obrázok zvieratka. Toto zvieratko bude každého prváka sprevádzať po celý školský rok.

Novú podobu dostala aj výučba matematiky, a to konkrétne Hejného metódu, ktorá vznikla pred viac ako 70 rokmi. Nie je založená na pamätaní si postupov a vzorcov, ktoré sa deti mechanicky učia, ale naopak. Pri riešení úloh sami prichádzajú na súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými príkladmi, teda samy vyvodzujú prislúchajúce schémy. Veríme, že sa im bude v škole páčiť a učenie ich bude baviť.

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Profesionálny prístup ku žiakom so zdravotným znevýhodnením

Okrem intaktných žiakov vzdelávajú na ZŠ Komenského aj žiakov s poruchami učenia, s poruchami správania, s narušeným rečovým vývinom, s poruchou aktivity a pozornosti, s Aspergerovým syndrómom, s telesným alebo zmyslovým postihnutím. Pre potreby týchto žiakov je na škole vytvorený inkluzívny tím, ktorý tvoria dve školské špeciálne pedagogičky, jedna psychologička a dvanásť  asistentov učiteľa.

ZŠ Jána Amosa Komenského sa zapojila aj do grantovo-vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov, ktorý otvorila Nadácia pre deti Slovenska. Cieľom programu je vytvoriť na školách priestor pre rozvoj vzdelávania rešpektujúci individuálne potreby všetkých detí. Škola získala pomoc regionálneho konzultanta, ktorý  školu procesom inklúzie prevedie. Okrem toho škola získala aj finančný grant, ktorý bol použitý na zariadenie oddychovej miestnosti pre žiakov, na nákup literatúry a pomôcok a na vzdelávanie učiteľov.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú v tomto školskom roku pre svoje potreby k dispozícii dve nové miestnosti na individuálnu prácu a relaxáciu na prvom stupni a dve miestnosti na druhom stupni. Majú zriadenú samostatnú triedu na vyučovanie špecifických predmetov špeciálnopedagogickej podpory.

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Vestibul v novom šate

Výraznou rekonštrukciou a modernizáciou prešli aj vstupy na oboch budovách školy, ktoré navrhol Ing. arch. Peter Kmety bez nároku na honorár. Je mu za to vďačná nielen škola, ale určite aj rodičia žiakov. Od budúceho týždňa v rámci modernizácie pribudnú na vrátniciach počítače pre tých rodičov, ktorí doma nemajú internet, aby si tak mohli pozrieť žiacku knižku svojho dieťaťa.

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: ZŠ Jána Amosa Komenského v Seredi
Zdieľať na Facebooku