27.11.2022, meniny má
25. septembra 2022

VOLEBNÝ ROZHOVOR: Kandidátka na post primátorky mesta Sereď – Edita Červeňová

VOLEBNÝ ROZHOVOR: Kandidátka na post primátorky mesta Sereď – Edita Červeňová
Zdroje: Edita Červeňová/seredsity.sk

Už 29. októbra 2022 budú môcť obyvatelia miest a obcí voliť svojich primátorov alebo starostov, a tiež si budú voliť poslancov mestských či obecných zastupiteľstiev. Sereď má celkovo štyroch kandidátov na post primátora/primátorky a 36 kandidátov na poslancov a poslankyne mestského zastupiteľstva.

Po 12 rokoch bude mať Sereď nového primátora či primátorku a aj z tohto dôvodu vám prinášame volebné rozhovory so všetkými kandidátmi na tento post. Druhým rozhovorom zo série bude rozhovor s kandidátkou Editou Červeňovou.

Všetci kandidáti dostali do rozhovoru rovnaké otázky.

Hneď na začiatku by sme sa o Vás radi dozvedeli niečo osobnejšie. Skúste sa našim čitateľom predstaviť Vy ako osoba a nie ako kandidát na primátora.

Vo svojom voľnom čase čítam. Zaujímajú ma hlavne dejiny, baví ma archeológia, vesmír a vedecko-fantastická literatúra. Rada si zahrám golf a robím trekking.

reklama

Aký je Váš profesný profil? Myslíte, že v pozícii primátora budete vedieť využiť skúsenosti, ktoré Vám dalo Vaše predošlé zamestnanie?

Pracujem od roku 1981, z toho 28 rokov vo vedúcich a riaditeľských funkciách. Mám veľkú skúsenosť s riadením a manažovaním práce. Maximálny počet ľudí, ktorých som priamo riadila, bol 46, a to celých 15 rokov.

Okrem toho som aj mediátorka, zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR, takže mám veľké skúsenosti s riešením konfliktov, či už na pracovisku, alebo v bežnom živote. Som presvedčená, že moje doterajšie skúsenosti  v kombinácii so znalosťou zákona mi umožnia zvládnuť prácu vo funkcii primátorky. 

Ak by ste sa mali charakterizovať piatimi slovami, ktoré by to boli?

Zodpovedná, neúplatná, úprimná, lojálna, empatická.

Rozhodli ste sa kandidovať po 12-ročnom období primátorovania Martina Tomčányiho. Za ten čas sa mesto výrazne zmenilo. Čo považujete za najlepšie veci, ktoré sa počas tohto obdobia podarilo v Seredi urobiť?

  • podpora seniorov, sociálna podpora, opatrovateľská služba, sociálne byty,
  • podpora škôl, škôlok, centier voľného času, podpora športu, občianskych združení, klubov, kultúry v meste,
  • udržanie  polikliniky v meste,
  • hospodárenie mesta so zverenými prostriedkami, ktoré je na profesionálnej úrovni,
  • dobre fungujúca mestská polícia,
  • úprava parkov, je viac zelene v meste, úprava vnútroblokov, montáž fotovoltaiky na budovu MsÚ, oprava teplovodného potrubia.

Zdroj: Edita Červeňová

Naopak, čo považujete za najväčšie chyby či nedostatky, ktorých sa mesto a jeho predstavitelia dopustili počas tohto obdobia? Myslíme tým niečo, čo sa malo urobiť a neurobilo sa, respektíve sa aj urobilo, ale zle.

Najväčšie chyby:

Slabý záujem vysporiadať pozemky, veľa projektov sa nemôže realizovať práve z tohoto dôvodu. Takisto sa málo venovalo vedenie pozemkom na území mesta, kde sú nezistení vlastníci a pozemky spravuje SPF.

Nedostatky:

Nízky počet odborných lekárov na poliklinike. Mesto nemá ani detskú lekársku pohotovosť, ani pohotovosť pre dospelých. Nedostatok kamier, hlavne v okrajovej časti mesta. Málo projektov na zapojenie mládeže do chodu mesta.

V prípade, že by ste sa stali primátorkou, plánujete nejaké personálne zmeny na mestskom úrade?

Nie.

Kedy ste sa rozhodli, že idete kandidovať? Pamätáte si ten moment?

15. augusta 2022. Ten moment si pamätám.

Čo Vás k tomu viedlo?

Keď chcem zmenu, musím pre to niečo urobiť.

V akých oblastiach vidíte najväčšie nedostatky nášho mesta?

Zodpovedané vyššie.

Ako by ste ich riešili Vy, ak by ste boli na mieste primátora?

Ako iste viete, všetky projekty, investície, nariadenia, prevody, nájmy… odsúhlasujú poslanci. V jednotlivých komisiách sa k nim vyjadrujú a spoločne navrhujú riešenia, ktoré potom znovu odsúhlasujú v zastupiteľstve. 

Každý rok by som navrhla vyčleniť financie na odkupovanie pozemkov pod mestskými budovami a stavbami, nedá sa to naraz, ale každý rok niečo.

Navrhla by som zaoberať sa pozemkami nezistených vlastníkov pod budovami a stavbami mesta a tieto začať riešiť, čím by sa zvýšil majetok mesta.

Navrhla by som poliklinike pomoc pri ubytovaní mladých lekárov, ktorí by prijali pracovnú ponuku na poliklinike.

Navrhla by som alternatívy na zabezpečenie lekárskej pohotovosti, ako detskej, tak i pre dospelých.

Navrhla by som a podporila výzvy, ktoré by motivovali študentov a mládež k odovzdávaniu projektov, ktoré by viedli k zlepšeniu ich života v meste. Najlepší projekt by bol realizovaný v spolupráci s nimi, tým by sa zapájali.

Navrhla by som vybudovanie, resp. úpravu už existujúceho priestoru pre denný stacionár pre seniorov.

Kampaň sa pomaly, ale isto rozbieha. Aké sú Vaše doterajšie, respektíve plánované výdavky na volebnú kampaň?

Neviem, ale budem sa držať zákona.

Ktorý bod alebo body Vášho programu vnímate ako nosné? 

Nastáva veľmi ťažké obdobie, zmenia sa nám priority, budú nás trápiť iné veci, ako doteraz. Najviac bude potrebné posilniť odborné zaobchádzanie s verejnými financiami, šetrenie všade a na každej úrovni.

Po oprave mosta navrhnem naďalej ponechať zákaz prejazdu kamiónov cez mesto, čím si ochránime cesty a menej budeme potrebovať na opravy.

Navrhnem, aby sa znížila rýchlosť vozidiel v celom meste.

Bude potrebné zabezpečiť, aby súčinnosť a kooperácia občan – mesto, mesto – občan bola na vysokej úrovni a v každej oblasti.

Vytvoriť odborný a funkčný krízový štáb a zriadenie  civilnej obrany.

Zdroj: Edita Červeňová

Kde vidíte naše mesto o štyri roky? V čom bude iné?

Verím, že bude energeticky sebestačnejšie, vyspelejšie a bezpečnejšie.

Čo viete ponúknuť voličom, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, koho budú voliť?

Voliť je právo, nie povinnosť a právo voliť je prejavom demokracie.

Silnými témami v našom meste boli za posledný rok šport a kultúra. Menili by ste niečo na spôsobe prideľovania športových dotácií? Aké máte predstavy o kultúre v meste?

Narážate určite na to, že je o mne známe, že podporujem futbal. Nie je to celkom tak, ja podporujem všetky športy a vždy som zahlasovala za pridelenie dotácií každému, kto si ich pýtal.

Sama som rozdelila svoje financie športu, ale áno, podporujem dostavbu štadióna len preto, aby sme neprišli o pridelené financie, ktoré na iné aj tak nemôžeme minúť, len na dostavbu. Ja od začiatku hovorím, že nepotrebujeme prvoligový štadión, potrebujeme jeden krásny, mestský štadión, ktorý bude slúžiť všetkým, nielen fanúšikom futbalu.

Podporila som dotáciu pre futbalistov, tá dotácia išla hlavne na akadémiu, na mládež a tú podporím vždy.

Čo môžu od vás Seredčania očakávať v rámci školstva, zdravotníctva a sociálnej oblasti? Plánujete riešiť nedostatok špecialistov na poliklinike alebo dobudovanie škôlok?

Z časti je to zodpovedané v predchádzajúcich otázkach. Čo sa týka škôl je potrebné udržať aspoň súčasný stav aj v budúcnosti, ale, samozrejme, podporím všetko, čo bude potrebné pre rozvoj školstva.

Na dostavbu a nedostatok škôlok som už upozorňovala a navrhovala som aj priestor, ktorý je náš, môj návrh nebol vypočutý, hoci by sme mali novú peknú škôlku s minimálnymi nákladmi.

Ak by ste mali vyzdvihnúť jednu seredskú osobnosť, ktorá sa podľa Vás zapísala výrazným spôsobom do histórie nášho mesta, kto by to bol?

Juraj Fándly – spisovateľ, kňaz, etnológ… Pri vyslovení mena Juraj Fándly sa mi automaticky vynorí naše mesto a ešte sa mi s naším mestom spája meno František Kubač, hoci v meste nie je obľúbený kvôli „niklovke“ a odpadu, ktorý sužuje počas veterných dní mesto.

Keby ste mali privítať rodinnú návštevu zo zahraničia, ktorá v našom meste nebola 30 rokov, aký program na spoznanie Serede by ste jej pripravili?

Rodinu v zahraničí zásobujeme výrobkami z „pečivární“, ako to oni volajú, tak by som im ukázala, akými zmenami prešiel tento podnik. Samozrejme, prešli by sme „šampusáreň“. Keďže ide o rodinnú návštevu, cintorín by sme nevynechali. Nasledoval by park, pamätníky máme pekné opravené, námestie krásné, prechádzka po cyklotrase.

Ak by ste si mali predstaviť Váš najobľúbenejší nedeľný obed, čo by sa u Vás podávalo?      

U nás je nedeľný obed taký istý, ako aj u iných. Slepačia polievočka a „šnicla“ nesmie chýbať, preto hovorím, že tak, ako aj u iných, lebo na činžiaku to aj počujete, aj cítite, čo budú mať susedia.

Ktoré je Vaše najobľúbenejšie miesto na oddych v Seredi?

Prechádzka popri Váhu.

Zdroj: Edita Červeňová

Článok vznikol v spolupráci s Editou Červeňovou.

Objednávateľ: JUDr. Edita Červeňová, Novomestská 44/45, 92601 Sereď
Dodávateľ: IN:SITY s.r.o., Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď, IČO: 51747448

Zdroje: Článok vznikol v spolupráci s Editou Červeňovou.

Objednávateľ: JUDr. Edita Červeňová, Novomestská 44/45, 92601 Sereď
Dodávateľ: IN:SITY s.r.o., Kukučínova 4441/26, 926 01 Sereď, IČO: 51747448
Zdieľať na Facebooku