24.06.2024, meniny má
3. júla 2019

Železničný most v Seredi „obalia“ do oceľovej konštrukcie

reklama

Vo februári sme vás informovali o tom, že tzv. železničný most v Seredi postavený v roku 1950, bude uzavretý pre ťažkú nákladnú a autobusovú dopravu, resp. pre všetky vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony. Zmenilo sa niečo za posledné štyri mesiace? Dočká sa most opravy?

Osem rokov po zenite

Z dokumentov dostupných na stránke Slovenskej správy ciest je zrejmé, že technický stav tohto mosta sa neriešil minimálne od roku 2011. V apríli 2011 totiž prebehla diagnostika mostnej konštrukcie a bolo identifikovaných niekoľko závažných porúch.

Napríklad odlupovanie betónu nosníkov, priečne trhliny v nosníku, erózia, odhalená skorodovaná výstuž nosníka, sústava priečnych trhlín, presakovanie, degradácia betónu opory, priečne trhliny v základoch podpery, celkovo 75 typov porúch v mostnej konštrukcii a cez 30 porúch na vozovke, ako trhliny, olamovanie okrajov vozovky, korózia zábradlia a pod., ako môžete vidieť na fotografiách nižšie.

Degradácia a korózia nosníka a rímsy, apríl 2011. Zdroj: ssc.sk

reklama

Trhliny, výkvety a presakovanie v spojoch nosníkov, apríl 2011. Zdroj: ssc.sk

A naozaj je ten most v takom zlom stave?

V apríli 2016, päť rokov po poslednej diagnostike, prebehla ďalšia prehliadka mosta, na základe ktorej bol stavebnotechnický stav mosta ohodnotený stupňom 5 – zlý. Opäť boli potvrdené trhliny v podperách, v nosníkoch, výkvety na povrchu betónu, rozpad betónu, korózia betonárskej výstuže, porušená hydroizolácia, korózia odvodňovačov a ďalšie poruchy. Konečný návrh na odstránenie uvedených porúch odporúčal mostný objekt na celkovú opravu.

A čo bude s mostom teraz?

V poslednej záverečnej správe z mostnej prehliadky a na základe diagnostických prác bol technický stav mosta označený najvyšším stupňom 7 – havarijný stav, čo malo za následok odklonenie ťažkej nákladnej a autobusovej dopravy.

Most bude potrebné celý demontovať a nanovo postaviť, komplexná rekonštrukcia mostného objektu je však naplánovaná až na rok 2021.

„V súčasnosti prebieha verejným obstarávaním zabezpečenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a pre výber zhotoviteľa stavebných prác. Predpoklad začatia realizácie v roku 2021.“ Lucia Karelová, hovorkyňa SSC

Zdroj: ssc.sk

V rámci hľadania dočasných riešení na sprístupnenie mosta najmä pre autobusovú dopravu, ktorá musí momentálne využívať obchádzkové trasy, bolo navrhnuté podopretie mosta na váhu 25 – 26 ton. Z posledného stanoviska SSC je však zrejmé, že táto možnosť narazila na problémy a najnovšie sa uvažuje o osadení oceľovej konštrukcie na váhu do 15 ton. Podrobnejšie informácie k tomuto návrhu však SSC ešte nezverejnila.

„Navrhované podopretie ako alternatíva bola odmietnutá, v súčasnosti projektant pracuje na návrhu osadenia oceľovej konštrukcie na most s hmotnosťou do 15 ton.“ Lucia Karelová, hovorkyňa SSC

Samozrejme, naďalej budeme sledovať a informovať vás, v akom stave sú realizácie návrhov opatrení a spoločne s vami dúfame, že železničný most sa čoskoro dočká zaslúženej obnovy.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: rtvkrea.sk, seredskenovinky.sk, ssc.sk, sered.sk
Zdieľať na Facebooku