18.01.2020, meniny má

ZŠ Juraja Fándlyho úspešne pokračuje vo výučbe nového typu písaného písma

27. marca 2019
ZŠ Juraja Fándlyho úspešne pokračuje vo výučbe nového typu písaného písma
ZDROJ: ZŠ JURAJA FÁNDLYHO
reklama

Už o mesiac čakajú našich predškolákov a ich rodičov zápisy do prvého ročníka základných škôl v Seredi. Úspešne zapísaných už školákov čaká od septembra nielen nový režim, ale aj objavovanie „nových svetov“. Písanie, čítanie, počítanie, náuky o prírode aj o krajine a ďalšie zaujímavé predmety naplnené informáciami.

Určite si aj vy spomínate buď na vlastné začiatky s písaním, alebo na trápenie sa s písmenkami u vašich detí. Najskôr rôzne čiarky, vlnky, slučky, následne písmenko „A“ s dokonalým bruškom a postupne celá abeceda. Písanie býva často nočnou morou rodičov aj detí. Naučiť ruky, aby poslúchali, aby tie slučky a vlnky vytvorili čitateľné písmeno.

ZŠ Juraja Fándlyho ponúka Comenia Script

Na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa pred štyrmi rokmi rozhodli trochu zariskovať a v školskom roku 2015/2016 spustili pilotný projekt výučby písania nespojitým písmom Comenia Script. Momentálne sa toto písmo vyučuje v dvoch triedach (prváci a štvrtáci). ZŠ Fándlyho ako jediná zo seredských škôl ponúka pri zápise rodičom aj túto možnosť vzdelávania ich detí a písmo Comenia Script zapracovali aj do svojho školského vzdelávacieho programu.

Čo je Comenia Script a kto ho vytvoril?

Comenia Script je alternatívny typ nespojitého písma pre deti. Je praktické, jednoduché, moderné a súčasné. Uľahčuje písanie dysgrafikom a ľavákom, teda všetkým deťom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Je založené na princípe jednoduchosti a čitateľnosti.

Bolo vyvinuté v roku 2009 v Českej republike v rámci projektu Comenia – České školní písmo a jeho autorkou je Radana Lencová. Vychádza z rôznych v praxi používaných typov písma, vizuálne pripomína tlačené písmo, pričom autorka pri jeho tvorbe našla inšpiráciu napríklad v renesančnej italike. Pri jeho vývine sa inšpirovala tým, že deti sa už pred nástupom do školy dokážu naučiť veľké tlačené písmená. Radana je tiež autorkou sprievodných didaktických materiálov a pomôcok k výučbe tohto písma, ktoré uľahčujú jeho zapamätávanie.

ZDROJ: ZŠ JURAJA FÁNDLYHO

Aké skúsenosti majú na ZŠ Fándlyho s týmto písmom?

To, že je tento typ písma lepšie čitateľný aj v zahraničí, potvrdzujú aj skúsenosti z komisionálnych skúšok na ZŠ Fándlyho, kde žiaci plniaci si povinnú školskú dochádzku mimo územia SR píšu iba tlačeným písmom.

Rovnako prax potvrdzuje, že deti už vo štvrtom ročníku základnej školy prechádzajú postupne na akúsi zmes písaného a tlačeného písma, ktoré je však ťažko čitateľné. V snahe zjednodušiť a zatraktívniť žiakom učenie absolvovali pani učiteľky vzdelávací program zameraný práve na výučbu písania písmom Comenia Script.

Aké sú poznatky z pilotnej triedy?

Podľa vyučujúcej v pilotnej triede projektu písania písmom Comenia Script si deti na formu tohto písma zvykli veľmi ľahko, hoci im spočiatku robilo problém oddeľovať slová, čo sa však častým precvičovaním odstránilo. Jednou z jeho výhod je počiatočné písanie bez sklonu a hoci je podobné klasickému písanému písmu, je jednoduchšie. Čitateľnosť napísaného textu je výborná a žiaci vedia v šlabikári prirodzene prečítať aj bežný písaný text. A napokon, reakcie rodičov na výučbu tohto písma sú pozitívne.

Nakoľko žijeme v dobe elektronickej a internetovej komunikácie, pri ktorej využívame hlavne mobily (smartfóny), tablety a počítače, benefity používania tohto typu písma prevyšujú jeho nevýhody. Aj preto sa rozhodli na ZŠ Fándlyho v jeho výučbe pokračovať.

ZDROJ: ZŠ JURAJA FÁNDLYHO

ZDROJ: ZŠ JURAJA FÁNDLYHO

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním

Zdroje: zsjfandlyhosered.edupage.org, lencova.eu, ucn.sk
Zdieľať na Facebooku

Pridaj komentár