25.09.2023, meniny má
15. mája 2023

Aké opatrenia boli v súvislosti s uzavretým železničným mostom do týchto chvíľ prijaté krízovým štábom mesta Sereď?

Aké opatrenia boli v súvislosti s uzavretým železničným mostom do týchto chvíľ prijaté krízovým štábom mesta Sereď?
Zdroje: Mesto Sereď/FB Mestská polícia Sereď
reklama

Krízový štáb mesta Sereď má od štvrtka minulého týždňa plné ruky práce. Môže za to úplne zatvorenie železničného mosta pre akúkoľvek dopravu vrátane peších a cyklistov.

My sme pre vás zhrnuli zoznam opatrení, ktoré do tejto chvíle prijal krízový štáb na svojich dvoch zasadnutiach.

Opatrenie č. 1:

Vyhlásiť mimoriadnu udalosť v zmysle §15 písm. „j“ zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: mesto Sereď.

Opatrenie č. 2:

Zabezpečiť posilnenie MHD samostatným spojom – predbežne v hodinových intervaloch na trase:

reklama

Trasa do mesta: 1. IDC Holding (nástup), 2. most (zo strany Trnavská ulica), 3. výstup na autobusovej zastávke na Cukrovarskej ulici (trafika Pluto).

Trasa z mesta: 1. autobusová zastávka na Cukrovarskej ulici (Pluto), 2. most zo strany Vonkajší rad, 3. most zo strany Trnavskej ulice, 4. IDC Holding (výstup).

Prvý ranný spoj 12. mája 2023 od Cukrovarskej (trafika Pluto) bude vypravený o 5.20 hod. Posledný spoj bude zabezpečený o 22.00 hod. večer (pristavený o 22.00, odchod o 22.15 hod.). Frekvencia a časy spojov sa budú meniť podľa reálnych potrieb, ktoré vyvstanú a o týchto zmenách bude mesto Sereď informovať.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: mesto Sereď.

Opatrenie č. 3:

Požiadať kompetentné orgány o zníženie rýchlosti obchádzkovej trasy cez rýchlostnú komunikáciu R1 – od odbočenia Dolná Streda po odbočenie ulice Trnavská, osadenia dopravnej značky 130 Kolóny a nespoplatnenie predmetného úseku.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: Okresný dopravný inšpektorát Galanta.

Opatrenie č. 4:

Poveriť ako kontaktnú osobu mesta za komunikáciu s verejnosťou Ing. Zuzanu Slahučkovú.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: primátor mesta.

Opatrenie č. 5:

Zabezpečiť stanovisko Železníc SR vo veci nutnosti výluky vlakovej dopravy v úseku Gáň – Sereď, prípadne obmedzenia rýchlosti v úseku nadjazd – žel. stanica Sereď . V závislosti od ich stanoviska zabezpečiť informovanosť verejnosti.

 • Termín: po obdržaní stanoviska.
 • Zabezpečí: mesto Sereď.

Zdroj: Trnavské rádio

Opatrenie č. 6:

V zmysle platnej legislatívy nahlásiť prijaté opatrenia a vyhlásenie mimoriadnej udalosti denne k 18.00 hod. na Okresný úrad Galanta.

 • Termín: v texte.
 • Zabezpečí: Ing. Klinka.

Opatrenie č. 7:

Osadiť pevné betónové zábrany a informáciu pre peších o nemožnosti vstupu na most z dôvodu ohrozenia života.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: SSC.

Opatrenie č. 8:

Preveriť možnosť zabezpečenia zdieľaných bicyklov pre mesto Sereď.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: Ing. Páleníková.

Opatrenie č. 9:

Kontaktovať a konzultovať s firmou PSA Trnava možnosť vlastnej autobusovej dopravy ich zamestnancov z ulice Cukrovarská.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: Ing. Slahučková.

Opatrenie č. 10:

Naďalej komunikovať so zástupcami Železníc SR, požiadať ich o zváženie dočasnej výluky vlakovej dopravy aj napriek informácií o návrhu na obmedzenie rýchlosti prejazdu vlakov na 10km/hod. Zaslať žiadosť na dočasné umožnenie priechodu cez koľajisko.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: mesto Sereď.

Zdroj: Mesto Sereď

Opatrenie č. 11:

Zaslať na mesto Sereď vyčíslenie nákladov spojených s prevádzkou mimoriadnej autobusovej linky.

 • Termín: neodkladne.
 • Zabezpečí: SAD Dunajská Streda.

Opatrenie č. 12:

Umiestniť na oboch stranách mosta informačné tabule.

 • Termín: ihneď po ich zhotovení.
 • Zabezpečí: Ing. Slahučková + Ing. Šišo.

Opatrenie č. 13:

Grafikon mimoriadnej autobusovej linky.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: mesto Sereď.

Opatrenie č. 14:

Vytvoriť novú webovú stránku IBA na účely informovanosti občanov v súvislosti s mimoriadnou situáciou uzatvorenia železničného mosta. Na stránke budú zverejnené okrem iného aj oznamy od obchodných reťazcov, akým spôsobom je možné nákupy realizovať online.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: Bc. Bosý.

Zdroj: FB Mestská polícia Sereď

Opatrenie č. 15:

Vyčísliť náklady na údržbu verejných priestranstiev v dôsledku obchádzkovej trasy na rok 2023 a prihliadať na tieto skutočnosti pri návrhu rozpočtu na rok 2024.

 • Termín: do 31. 05. 2023.
 • Zabezpečí: p. Laluščiak.

Opatrenie č. 16:

Pozývať na zasadnutia KŠ aj zástupcov firiem z dotknutej oblasti.

 • Termín: podľa potreby.
 • Zabezpečí: mesto Sereď.

Opatrenie č. 17:

Zabezpečiť úpravu zberu bioodpadu od rodinných domov s prihliadnutím na súčasnú situáciu.

 • Termín: ihneď.
 • Zabezpečí: Bc. Vohláriková.

Opatrenie č. 18:

Zosumarizovať a predložiť primátorovi mesta všetky záznamy z rokovaní, ktoré iniciovala Slovenská správa ciest, týkajúcich sa stavu železničného mosta. V tejto súvislosti zvážiť právne kroky voči nečinnosti SSC.

 • Termín: do 31. 05. 2023.
 • Zabezpečí: mesto Sereď.

Opatrenie č. 19:

Pozývať na každé zasadnutie KŠ aj zástupcov SSC.

 • Termín: v texte.
 • Zabezpečí: mesto Sereď.

Zdroje: Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku