28.05.2023, meniny má
8. mája 2023

Aké služby sociálneho charakteru sú podľa vás v meste Sereď potrebné a v akom rozsahu? Aj na túto otázku môžete odpovedať v anonymnom dotazníku

Aké služby sociálneho charakteru sú podľa vás v meste Sereď potrebné a v akom rozsahu? Aj na túto otázku môžete odpovedať v anonymnom dotazníku
Zdroje: seredsity.sk/unsplash.com
reklama

Mesto Sereď sa snaží priblížiť ku svojim občanom ďalším zaujímavým krokom. Tentoraz vytvorili dotazník, prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť názor na niekoľko sociálnych otázok.

Dotazník sa zameriava na základné sociálne otázky, pričom vaše odpovede budú vyhodnotené a zapracované v komunitnom pláne mesta v budúcom období.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď je koncepčný dokument, ktorý analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb na území mesta Sereď, hodnotí potreby aj požiadavky občanov mesta Sereď a navrhuje budúci rozvoj v oblasti sociálnych služieb.

Na čo bude slúžiť dotazník?

„Vážení občania, mesto Sereď pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2024 – 2028, ktorého cieľom je pomenovať sociálne potreby obyvateľov mesta, analyzovať požiadavky obyvateľov v oblasti sociálnych služieb a zvoliť primerané riešenia. Dotazník vám poskytuje možnosť vyjadriť svoje názory na sociálne otázky. Dotazník je anonymný, vaše meno preto nikde nepíšte. Získané údaje budú použité výlučne pre potreby vypracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Sereď,“ informovalo mesto na svojej oficiálnej stránke.

reklama

V dotazníku vás čakajú otázky, ako napríklad ako hodnotíte životnú úroveň vašej domácnosti v kontexte celkovej spokojnosti. Anonymný dotazník môžete vyplniť buď elektronicky kliknutím na tento odkaz, alebo vyplnený dotazník môžete doručiť do 31. mája 2023:

  • poštou alebo osobne na Mestský úrad, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
  • mailom na adresu: silvia.adamcikova@sered.sk,
  • do infoboxov umiestnených:
    – v Dennom centre pre seniorov na Jesenského ul. 3015, Sereď,
    – na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, Vonkajší rad 5, Sereď.
dotazník

Zdroj: sered.sk

Zdroje: sered.sk
Zdieľať na Facebooku