16.05.2022, meniny má
25. augusta 2019

Aké tajomstvá ukrýva Kostol sv. Jakuba v Dolnej Strede? Prinášame vám zopár zaujímavostí nielen z dávnej minulosti

Aké tajomstvá ukrýva Kostol sv. Jakuba v Dolnej Strede? Prinášame vám zopár zaujímavostí nielen z dávnej minulosti
sered.fara.sk / MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom
reklama

Dolná Streda je obec s prastarou tradíciou a bohatou históriou. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1283, kedy ju uhorský kráľ Ladislav IV. daroval spolu s ďalšími majetkami ostrihomskému arcibiskupovi Ladomerovi. Vtedy bola významnou križovatkou obchodných ciest a trhovou osadou s týždennými jarmokmi a širokou remeselnou výrobou. Dolná Streda vznikla dokonca skôr ako Sereď a o jej histórii by sme sa mohli rozprávať veľmi dlho. V tomto článku vám však chceme priblížiť pár zaujímavostí o dolnostredskom kostole, o ktorých ste doteraz pravdepodobne nevedeli.

Zdroj: sered.fara.sk

Zaujímavosti z histórie farnosti

Samotná farnosť sa prvýkrát spomína v listine z 12. marca 1313, kde sa uvádza kostol zasvätený sv. Jakubovi, farár a fara. Zaujímavosťou je, že Dolná Streda bola začiatkom 14. storočia pravdepodobne väčšia než Sereď, pretože v tom období bola Sereď filiálkou dolnostredskej farnosti.

Najstaršia pečať obce sa zachovala na písomnosti, ktorú vydal richtár a prísažný v roku 1608. V pečatnom poli je zobrazená postava biskupa držiaca pastiersku palicu ako symbol, že zemepánom obce bol ostrihomský arcibiskup. Ďalšia pečať Dolnej Stredy bola vyhotovená v roku 1712.

reklama

Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Tri kostoly

Farský kostol svätého Jakuba Staršieho bol postavený v roku 1781 v barokovo-klasicistickom štýle. Je v poradí tretím dolnostredským kostolom s týmto patrocíniom. Prvý (pôvodný) kostol pravdepodobne zničili vojská Matúša Čáka Trenčianskeho začiatkom 14. storočia. Druhý kostol, spomínaný v roku 1559, bol gotický a zachoval sa z neho lomený oblúk pri vchode do sakristie.

Zdroj: FB Anton Polák – naša Dolná Streda

Interiér kostola

Hlavný oltár sv. Jakuba pochádza z druhej polovice 18. storočia. V minulosti sa omše slúžili na oltári umiestnenom pri stene tak, že kňaz stál chrbtom k veriacim. Takýto pôvodný oltár bol zbúraný v 80. rokoch. Zachovaná oltárna doska bola spolu s bohostánkom prisunutá k stene svätyne. Námetom oltárneho obrazu je apoštol Jakub hlásajúci zástupu Božie slovo.

Kazateľnica bola zhotovená v rokokovom štýle v dielni Ľudovíta Godeho koncom 18. storočia vo vtedajšom Prešporku, teda v Bratislave. Spredu je ozdobená reliéfom Poslednej večere. Na dvierkach, ktorými sa na kazateľnicu pôvodne vstupovalo, nájdeme tabule s desiatimi prikázaniami.

Zaujímavými historickými artefaktmi sú okrem kazateľnice napríklad aj klasicistická kamenná krstiteľnica a lavice pochádzajúce z konca 18. storočia. Podobne aj drevený kríž v sanktuáriu pochádza z prelomu 19. a 20. storočia.
Súsošie Bolestnej Panny Márie s Ježišom v náručí dali zhotoviť dolnostredskí rodáci, ktorí sa zachránili pred hrôzou prvej svetovej vojny odchodom do Ameriky. Za zmienku stojí aj píšťalový organ, ktorý bol zhotovený v dielni Otakara Važanského v Nitre asi v roku 1932. Má 14 registrov a približne 950 píšťal, dva manuály a pedál.

Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Pôvodná oltárna doska s bohostánkom. Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Kazateľnica. Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Klasicistická krstiteľnica. Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Súsošie Bolestnej Panny Márie. Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Organ. zdroj: MIKULA, P. – FERENC, J. Farnosť Dolná Streda, obrazom a slovom.

Zvony

Najstarší a zároveň najväčší zvon pochádza z roku 1801 a je zasvätený Svätej Trojici. Stredný je zasvätený sv. Jakubovi, patrónovi kostola a najmenší umieračik sv. Jozefovi, patrónovi zomierajúcich. Oba boli odliate v roku 1921 v Trnave. Požehnal ich dolnostredský farár Jozef Vojtek na hody v roku 1921.

Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Exteriér kostola

Stĺp Najsvätejšej Trojice dal v roku 1914 zhotoviť miestny sedliak Jozef Serenčéš s manželkou Katarínou ako prejav vďačnosti Bohu za mnohé dobrodenia. Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa v súčasnosti nachádza pred budovou fary, pochádza zo 60. rokov 18. storočia a pravdepodobne stála pôvodne v blízkosti rieky Váh. Kamenný kríž na cintoríne bol vybudovaný v roku 1778, avšak prvý cintorín v Dolnej Strede sa pôvodne nachádzal v okolí kostola.

Socha sv. Antona Paduánskeho. Zdroj: FB Anton Polák – naša Dolná Streda

Stĺp Najsvätejšej Trojice. Zdroj: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom

Tri fary

Prvá budova fary sa spomína v roku 1313. Druhú faru dal postaviť ostrihomský arcibiskup Mikuláš Čáki v roku 1756. Budova má tvar písmena L a je čiastočne podpivničená. Býval v nej nielen farár, ale aj kaplán a pomocníci, ktorí pomáhali na farskom hospodárskom dvore. Táto historická budova z 18. storočia bola zrekonštruovaná v roku 2012 vďaka pomoci občanov. V súčasnosti sa v nej nachádza pastoračné centrum a expozícia historických predmetov z cirkevného, ale aj z dedinského života. Nová farská budova bola postavená v roku 2011.

V prvej písomnej zmienke z roku 1313 sa spomína aj meno kňaza „Andreas, parochus in Zeradehel ad Vagum“ – „Andrej, kňaz v Dolnej Strede nad Váhom“. Na webovej stránke fary si môžete prečítať celý zoznam známych farárov a kaplánov pôsobiacich v Dolnej Strede od stredoveku až po súčasnosť. Stránku nájdete na tomto odkaze.

Zrekonštruovaná fara z roku 1756. Zdroj: FB Anton Polák – naša Dolná Streda

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: MIKULA, P. a J. FERENC. Farnosť Dolná Streda : obrazom a slovom. Dolná Streda: Farnosť Dolná Streda, 2013. ISBN 978-80-85413-75-5, fara.dolnastreda.sk
Zdieľať na Facebooku