05.12.2021, meniny má
21. novembra 2021

Ako postupovať pri obstarávaní pohrebu? Mesto Sereď pripravilo pre svojich občanov praktický manuál

Ako postupovať pri obstarávaní pohrebu? Mesto Sereď pripravilo pre svojich občanov praktický manuál
Zdroj: Seredsity.sk
reklama

V Seredi dochádza k zmene prevádzkovateľa pohrebísk na Kasárenskej a Hornočepenskej ulici. Od 1. decembra 2021 prechádzajú pod správu mesta. O tejto zmene sme písali aj v našom predchádzajúcom článku. Mestský úrad pripravil manuál, ktorý vám pomôže pri obstarávaní pohrebu.

Seredskí poslanci sa na svojom septembrovom zasadnutí uzniesli na tom, že dve mestské pohrebiská bude spravovať mesto Sereď. Prinesie to mierny nárast poplatkov za služby pri pohrebe. Nájomné za hrobové miesta, otváracia doba pohrebísk a fungovanie na nich sa však nezmenia. Informácie priniesla referentka komunikácie MÚ a projektov mesta Ing. Zuzana Slahučková.

V súvislosti s ukončením nájomnej zmluvy dohodou s predchádzajúcim správcom pohrebísk sa mesto pripravilo na prebratie zodpovednosti za ich chod. Vzniklo nové pracovné miesto a mesto zabezpečilo potrebnú odbornú spôsobilosť na výkon tejto služby.

„S účinnosťou od prvého decembra 2021 bude prevádzkovateľom obidvoch pohrebísk mesto Sereď. Z dôvodu zvýšenia nákladov na prevádzku pohrebísk boli upravené ceny za poskytované služby. Rozdiel oproti predchádzajúcim cenám za služby je od 1,1 eur do 2,80 eur. Nájomné za hrobové miesta, teda hrob, hrobka a urna, zostáva nezmenené,“ vysvetlila vedúca oddelenia životného prostredia mesta Sereď Zuzana Vohláriková.

Mestský úrad vypracoval nový Prevádzkový poriadok pohrebísk. Verejnosti je prístupný na stránke mesta a v kancelárii správkyne pohrebísk. Tú bude možné nájsť v budove pri cintoríne na Kasárenskej ulici. Mesto tiež vypracovalo manuál, ktorý vám pomôže, ak sa stanete obstarávateľom pohrebu.

Manuál nájdete aj po kliknutí na tento odkaz.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Zdroj: seredskenovinky.sk

Správca pohrebísk alebo pohrebná služba

Správa pohrebísk bude zabezpečovať vykopanie a zasypanie hrobu, zapožičanie Domu smútku, márnice, már, chladiaceho a mraziaceho zariadenia, fotodokumentáciu po vykopaní hrobu, exhumácie na základe žiadosti, nájomné zmluvy na hrobové miesta, nájomné za hrobové miesta v zmysle cenníka alebo kontroly dodržiavania povinností vyplývajúcich z prevádzkového poriadku a platnej legislatívy.

Pohrebná služba, ktorú si zabezpečuje obstarávateľ pohrebu, zabezpečuje služby v súvislosti s prepravou zosnulého a uložením ho do chladiaceho zariadenia, úpravu zosnulého pred pohrebom a samotné pochovanie. Pohrebná služba je tiež oprávnená predávať všetky predmety potrebné k obradu, kvety, smútočné oznámenia a poskytuje poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.

Termín pohrebného obradu je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky počas pracovného času prevádzkovateľa pohrebísk. V sobotu, nedeľu alebo počas sviatkov sa pohrebné obrady môžu vykonať len po dohode s prevádzkovateľom pohrebísk.

Kontakt: p. Monika Plavocká, tel. 0951 797 937, 031/789 6380, mail: monika.plavocka@sered.sk

Pohrebiská v Seredi sú verejnosti prístupné:

V období od 01. 04. do 30. 09. v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.
V období od 01. 10. do 30. 10. v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.
V období od 31. 10. do 02. 11. v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod.
V období od 03. 11. do 31. 03. v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk
Zdieľať na Facebooku