04.03.2024, meniny má
12. augusta 2023

Cítite túžbu dať lásku deťom z detského domova? Zamestnajte sa ako profesionálny náhradný rodič

Cítite túžbu dať lásku deťom z detského domova? Zamestnajte sa ako profesionálny náhradný rodič
Zdroj: Freepik.com, Seredsity.sk

V Centre pre deti a rodiny Sereď (detský domov) sa onedlho začína bezplatná príprava na profesionálne náhradné rodičovstvo (PNR) s možnosťou zamestnania sa. Dátum bezplatnej prípravy je stanovený na 11. september 2023.

Rozsah prípravy je stanovený na 60 až 80 hodín a 21 hodín nácviku praktických zručností. Pre vykonávanie tejto profesie je nutné absolvovať túto prípravu a spĺňať podmienku bezúhonnosti a mať vek nad 25 rokov.

Zdroj: freepik.com

Profesionálne náhradné rodičovstvo je zodpovedné poslanie s veľkým zmyslom

Vďaka tomuto poslaniu pomôžete deťom z Centra pre deti a rodiny dočasne nahradiť rodinné prostredie. PNR sa stará spravidla o 2 deti prioritne do 6. roku veku.

reklama

Jedná sa o zodpovednú, avšak veľmi zaujímavú prácu, ktorá spočíva najmä v starostlivosti o dieťa, ktoré má špecifické potreby vzhľadom k tomu, že nemôže vyrastať vo svojej vlastnej biologickej rodine.

Hlavným poslaním profesionálneho rodiča je naplniť jednu zo základných potrieb dieťaťa, a to potrebu blízkej osoby, s ktorou si dieťa vytvorí vzťah. Tento vzťah má byť vzájomný, nie jednostranný.

Vzájomné puto, ktoré priaznivo ovplyvní jeho fyzický a psychický vývin, sa stane kľúčovým pre utváranie citových väzieb a sociálnych vzťahov dieťaťa v jeho ďalšom živote.

Zdroj: CDR Sereď

V prípade záujmu kontaktujte Centrum pre deti a rodiny Sereď

Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine je pre dieťa dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa rodinné pomery zmenili tak, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa, alebo ak sa rodinné pomery nezmenili, umiestniť dieťa do náhradnej rodiny (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do osvojenia).

Čaká na vás zaujímavé finančné ohodnotenie s množstvom benefitov, podporný tím odborníkov a v neposlednom rade dobrý pocit z vykonanej práce. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom kurzu a práce neváhajte kontaktovať Centrum pre deti a rodiny Sereď na čísle 031 789 22 29 alebo mailom na socialne@dedsered.sk.

Zdroj: CDR Sereď

Zdroj: CDR Sereď

Zdroj: CDR Sereď

Zdroj: CDR Sereď

Zdroj: CDR Sereď

Zdroj: CDR Sereď

Zdieľať na Facebooku