21.10.2021, meniny má
14. júla 2021

Ďalší školský rok prinesie zmeny v stravovaní. Komu bude štát naďalej prispievať aj napriek zrušeniu plošných dotácií?

Ďalší školský rok prinesie zmeny v stravovaní. Komu bude štát naďalej prispievať aj napriek zrušeniu plošných dotácií?
Zdroj: myzilina.sme.sk/pixabay.com
reklama

Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prešiel právnymi úpravami, ktoré priniesli zmeny v poskytovaní dotácií na stravu. Informáciu priniesli Seredské novinky. Jednou z úprav je aj ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v základných školách. Koho sa táto zmena týka?

Dotácia je naďalej možná pre deti z rodín v núdzi

Zmeny nadobudnú platnosť od 1. augusta 2021 a sú nasledovné:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ,
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
  • dotáciu môže poberať dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Komu presne bude od septembra prispievať štát na stravovanie?

  1. dieťaťu, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Potvrdenie o splnení tejto podmienky vydáva ÚPSVaR a zákonný zástupca je povinný ho predložiť vedúcej školskej jedálne. Životné minimum je 218,06 eur na plnoletú fyzickú osobu, 152,12 eur na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a 99,56 eur na dieťa,
  2. dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov, žijúce s ním v domácnosti. Splnenie tejto podmienky sú povinní preukázať obidvaja zákonní zástupcovia čestnými vyhláseniami.

Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: unsplash.com

Čo robiť v prípade potreby osobitnej stravy?

V prípade, ak dieťa odobralo stravu počas dňa, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej alebo základnej škole, suma dotácie na stravu sa zvyšuje na 1,30 eur.

Školské jedálne v seredských základných školách nezabezpečujú diétne stravovanie. Ak vaše dieťa potrebuje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav, je možné mesto požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov.

Je k tomu potrebná žiadosť spolu s posúdením ošetrujúceho odborného lekára s odporučením diétneho stravovania a čestné vyhlásenie oboch zákonných zástupcov.

Termín doručenia sa blíži

Rodičia, pokiaľ máte záujem o dotáciu na podporu stravovacích návykov pre vaše dieťa, je nutné nahlásiť vaše rozhodnutie materskej alebo základnej škole. Čestné vyhlásenie alebo potvrdenie je potrebné doručiť najneskôr do 22. júla 2021.

Pokiaľ ste nenašli odpovede na vaše otázky, môžete kontaktovať referentku pre rodinu Janu Vadovičovú na telefónnom čísle 0918 450 853 alebo mailom na jana.vadovicova@sered.sk.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk, humenne.sk
Zdieľať na Facebooku