31.05.2023, meniny má
27. mája 2020

Konečne poznáme skryté významy klenbových malieb v seredskom kostole. Toto sú ich jedinečné príbehy

Konečne poznáme skryté významy klenbových malieb v seredskom kostole. Toto sú ich jedinečné príbehy
Zdroj: gloriadei.sk
reklama

Kostol sv. Jána Krstiteľa je po kaštieli asi najvýznamnejšou historickou pamiatkou nášho mesta. O všetkých zaujímavostiach, ktoré ukrýva seredský kostol sme vám už v minulosti priniesli článok, ktorý nájdete tu. Náš kostol sa skladá z lodi a svätyne, ktoré oddeľuje oblúk. Klenba lode je členená na tri polia a každé pole obsahuje figurálne kompozície.

Zaujímavosťou je, že každá kompozícia zachytáva dve samostatné dejové línie. Väčšina z nich rozpráva príbehy zo života Jána Krstiteľa, ktorý je patrónom seredského kostola. Maľby sú dielom PaeDr. Petra Čambála a vznikli počas poslednej rekonštrukcie kostola v rokoch 1991 – 1995.

Zachariášova obeta a Hudba nebeských sfér

Prvé pole smerom od vstupu do kostola zachytáva anjela, ktorý zletel z otvoru lode kostola do starozákonnej svätyne a zvestoval Zachariášovi, že sa mu narodí syn Ján. Maľba z pohľadu od svätyne umiestnená nad chórom zobrazuje svätú Cecíliu, patrónku hudobníkov.

zdroj: gloriadei.sk

reklama

Navštívenie Panny Márie a Magnifikat

Druhý obraz rozpráva o prvej eucharistickej procesii, keď Panna Mária očakávajúca Pána Ježiša navštevuje svoju tetu Alžbetu, ktorá je tiež v požehnanom stave a hovorí: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ (Lk 1, 42). Z pohľadu od svätyne je vyobrazená časť z Magnifikatu„Velebí moja duša Pána… Hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,…“ (Lk 1, 48).

zdroj: gloriadei.sk

Ján pred Herodesom a Sťatie Jána Krstiteľa

Na treťom obraze je zachytený Ján Krstiteľ, ako roztína hriech medzi Herodesom a Herodiadou. Herodes si totiž vzal Herodiadu, aj keď bola manželkou jeho brata Filipa. Ján je zobrazený v tvare kríža, ktorý je znakom lásky prostredníctvom ukrižovaného Spasiteľa.

Výjav od presbytéria zobrazuje Jánovu odmenu za upozornenie na Herodesov hriech – sťatie hlavy Jána Krstiteľa. Vojak ju kladie na misu, ktorú drží Salome, krásna dcéra netrpezlivo čakajúcej matky Herodiady.

zdroj: gloriadei.sk

Krst Ježiša Krista a Posledná večera

Na poslednom obraze, ktorý sa nachádza vo svätyni, sa odohráva Ježišov krst. Ježiš bol pokrstený Jánom Krstiteľom v rieke Jordán. Počas krstu sa otvorilo nebo a zostúpil na neho Duch Svätý v podobe holubice. Z neba tiež zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Lk 3, 21-22).

Na druhej časti obrazu a priamo nad oltárom je zobrazené to, čo sa deje pri každej svätej omši – tajomstvo Eucharistie, ktoré nám Ježiš zanechal v Poslednej večeri.

zdroj: gloriadei.sk

Čo teda vieme o patrónovi nášho kostola, zo života ktorého sú výjavy zobrazené na klenbových maľbách? Ján Krstiteľ bol synom Zachariáša a Alžbety a predchodcom Ježiša Krista. Žil na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobylkami a lesným medom. Hlásal: „Po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: gloriadei.sk
Zdieľať na Facebooku