22.10.2020, meniny má
18. októbra 2020

Aké tajomstvá ukrýva farský kostol v Seredi a koľko má vlastne zvonov? O týchto faktoch ste možno nevedeli

Aké tajomstvá ukrýva farský kostol v Seredi a koľko má vlastne zvonov? O týchto faktoch ste možno nevedeli
Zdroj: seredsity.sk
reklama

V objatí chladných múrov znie modlitba. Sprevádza každodenné obrady v miestnom svätostánku. Veriaci svoj kostol už za tie roky poznajú. Spovednicu, lavice, priestor pre obetné dary, hlavný oltár, sochy svätých či maľby na strope. Seredský kostol však ukrýva viac tajomstiev, ako by ste čakali.

Vedeli ste napríklad že dnešný kostol nie je pôvodný? Že pod starým kostolom sa ukrývala rozsiahla krypta? A viete, čím je organ v seredskom kostole výnimočný? To všetko sa dočítate v našom článku.

Z pôvodného kostola

Dnešný kostol bol postavený ako náhrada za pôvodný kostol, ktorý vyhorel 2. augusta 1777 po zásahu bleskom. Starý kostol stál oproti tomu dnešnému na druhej strane hlavnej cesty, teda na mieste dnešného mestského úradu.

Z pôvodného kostola boli vraj zachránené dva obrazy – obraz Bolestnej Panny Márie a obraz sv. Anny, ktoré sa zachovali dodnes.

Okrem toho sa zo starého kostola zachovali dva renesančné kamenné náhrobky, ktoré sú dnes umiestnené v stene kostola pod chórom. Na ľavej strane sa nachádza náhrobok kastelána Šintavského hradu Fridricha Rottenberga, ktorý zomrel v roku 1589. Vpravo nájdete náhrobok neznámeho rytiera v zbroji pochádzajúci zo 17. storočia.

V roku 1907 sa pred dnešným mestským úradom prevalila 6 metrov dlhá krypta patriaca k pôvodnému kostolu. Okrem množstva rakiev s pozostatkami sa v nej našli rôzne drobné religiózne predmety. Podľa záznamu z tejto udalosti sa ľudia chodili pozerať na kryptu dva dni a ženy v tých dňoch ani nevarili.

Určite ste si už všimli nápis nad hlavným vstupom do seredského kostola v tomto znení: Aedificata per comitem Franciscum Eszterházy Anno D[omi]ni 1781. Jeho preklad je priam prozaicky jednoduchý: Postavené grófom Františkom Esterházym roku pána 1781.

Zdroj: VRABCOVÁ, E. a R. PETROVIČ. Sereď : dejiny mesta   

Zdroj: seredsity.sk

Interiér kostola

Stará kazateľnica bola pôvodne zavesená na stene, aj keď dnes je položená na zemi. V súčasnosti sa už nepoužíva a veriaci v našom kostole počúvajú kázne z ambóny vedľa oltára.

Klenby kostola vymaľoval PaeDr. Peter Čambal výtvarne a štýlovo vyváženými maľbami výjavov zo života sv. Jána Krstiteľa. Udialo sa tak počas poslednej rekonštrukcie kostola v rokoch 1991 – 1995.

Veľkou udalosťou v roku 1946 bola inštalácia a posviacka nového organu. Ide totiž o prvý organ vyrobený v povojnovom Československu a nachádza sa práve v našom kostole.

Zvony

Seredský kostol má štyri zvony: Veľký zvon (priemer 1,15 metra), Stredný zvon, Malý zvon (priemer 62,5 cm) a tradične najmenší Umieračik. Jeden z týchto štyroch zvonov venoval kostolu gróf Esterházy. V roku 1875 však tento zvon praskol, a preto bol nanovo preliaty v Budapešti.

Zdroj: gloriadei.sk

Zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: VRABCOVÁ, E. a R. PETROVIČ. Sereď : dejiny mesta. Sereď: Mesto Sereď, 2002. ISBN 80-968022-3-2.
Zdieľať na Facebooku