05.03.2021, meniny má
2. januára 2021

Ktoré obchody budú napriek opatreniam otvorené? Pozrite si zoznam všetkých prevádzok a služieb

Ktoré obchody budú napriek opatreniam otvorené? Pozrite si zoznam všetkých prevádzok a služieb
Zdroj: seredsity.sk/unsplash.com
reklama

Vláda sa pre mimoriadne vážnu situáciu rozhodla od 1. januára 2021 prijať nové opatrenia, vďaka ktorým by sa mal znížiť nesmierny tlak na nemocnice a zdravotníkov. Zoznam opatrení a ďalšie informácie o rozhodnutí vlády nájdete v tomto článku. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo zoznam obchodov a prevádzok, ktoré budú môcť byť aj napriek tomu otvorené. Súčasné nariadenia by mali platiť do 24. januára 2021.

Ktoré obchody budú otvorené?

 • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • predajne drogérie
 • lekárne, predajne a výdaj nezdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne
 • predajne novín a tlačovín.

Tovar a zásielky

 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
 • výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení.

Ostatné prevádzky a služby

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel, pneuservisy, odťahové služby, autoservisy, servisy bicyklov,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 • taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,
 • služby advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb,
 • zberné dvory,
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3, písm. x,
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: minv.sk
Zdieľať na Facebooku