07.07.2020, meniny má
19. marca 2019

Máte doma malých predškolákov a čaká vás zápis do prvého ročníka? S týmto článkom to hravo zvládnete

reklama

Budeme mať školáka. Táto veta rezonuje v poslednom období čoraz častejšie najmä v mysliach našich Seredčanov – rodičov predškolákov. Preto vám prinášame súhrn najdôležitejších informácií týkajúcich sa tejto mimoriadnej etapy v živote detí aj rodičov.

Informácie o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa týkajú predovšetkým tých z vás, ktorým sa vaša dcéra alebo syn narodili v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Kedy to bude? Nepremeškajte tieto termíny

Ako uvádza mesto Sereď, podľa platného VZN sa uskutoční zápis žiakov do prvých ročníkov základných škôl v Seredi v týchto termínoch:

Výnimky nie sú povolené

Povinnosť zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky platí aj pre rodičov detí, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť. Rovnako sa vás táto povinnosť týka, ak žijete v zahraničí alebo prípadne uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Naopak, prihlásiť na povinnú školskú dochádzku môžu rodičia aj tie deti, ktoré do 31. 8. 2019 ešte nedovŕšia vek 6 rokov.

Čo si treba priniesť na zápis

Nezabudnite si svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Ak uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky, prineste na zápis aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa.

Aké máme v Seredi možnosti – na ktorú školu môžete svoje deti zapísať?

V našom meste si môžu rodičia vybrať z troch základných škôl: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho alebo Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

Základné školy môžu uprednostniť pri výbere deti zo svojho školského obvodu. Ale zohľadňujú aj iné kritériá, ako napríklad, ak má žiak už na zvolenej škole svojho staršieho súrodenca.

Mám svoje dieťa na zápis špeciálne pripraviť?

V našom meste sú deti veľmi kvalitne pripravované na školskú dochádzku a absolvujú predškolskú prípravu a výchovu v samotných materských školách. Pripravenosť, zrelosť, a tiež samostatnosť detí zistia učitelia pri zápise hravou formou. Prioritou je, aby dieťa pri zápise nebolo vystrašené a aby sa do školy tešilo, takže nemusíte mať ani vy, rodičia, žiadne obavy.

Rodičom je však v tomto období v materských školách poskytnutá možnosť prihlásiť svoje dieťa na skupinové vyšetrenie školskej spôsobilosti prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Jeho účelom je odborné posúdenie spôsobilosti a pripravenosti dieťaťa na vstup do prvého ročníka základnej školy po stránke intelektovej, emocionálnej a sociálnej. Snahou CPPPaP je tiež zamedziť, respektíve predísť dodatočným odkladom školskej dochádzky. Tieto skupinové vyšetrenia budú prebiehať podľa predchádzajúcej dohody v mesiacoch marec – máj 2019.

Oblasti, ktoré učitelia pri zápise posudzujú, vychádzajú zo základných schopností: poznať farby, základné geometrické tvary, základné počty, byť samostatný v neprítomnosti rodiča a podobne.

Zdroj: Pexels.com

Kedy sa dozviem, či a kam bolo moje dieťa prijaté na základnú školu?

Riaditelia škôl vydajú rozhodnutie o prijatí žiaka na základné vzdelávanie do 15. júna 2019. Toto rozhodnutie prídu následne rodičia osobne podpísať a prevziať. Tiež budú v tomto termíne riaditelia škôl informovať a vydávať rozhodnutia o odklade povinnej školskej dochádzky.

Prinášame vám aj prehľad ďalších dôležitých termínov týkajúcich sa budúcich škôlkarov, a tiež žiakov a študentov do konca školského roka 2018/2019:

  • Žiakov 9. ročníka základných škôl čaká čoskoro testovanie z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, a to konkrétne v stredu 3. apríla 2019. Toto testovanie sa týka aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
  • Náhradný termín tohto testovania je stanovený na utorok a stredu 16. a 17. apríla 2019.
  • Zápis detí do materských škôl na nový školský rok 2019/2020 sa bude konať v období od 1., respektíve 2. do 15. mája 2019. Bližšie informácie k zápisu priebežne poskytnú riaditeľky materských škôl.
  • Čakajú nás ešte veľkonočné prázdniny, konkrétne v dňoch 18. – 23. apríla 2019.
  • Školský rok 2018/2019 bude ukončený 28. júna 2019, a to znamená, že od 1. júla až do 31. agusta 2019 sa školáci môžu tešiť na vytúžené letné prázdniny.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním

Zdieľať na Facebooku