31.05.2023, meniny má
14. júna 2022

Mestská polícia a manželia Kušníroví zo Serede získali čestné uznanie za Ekologický čin roka 2021. Prihlásili sa s týmito zmysluplnými projektami

Mestská polícia a manželia Kušníroví zo Serede získali čestné uznanie za Ekologický čin roka 2021. Prihlásili sa s týmito zmysluplnými projektami
Zdroje: unsplash.com/seredskenovinky.sk
reklama

Jedenásty ročník projektu Ekologický čin roka za rok 2021 už pozná svojich víťazov a ocenených. Patria medzi nich aj dva projekty zo Serede, ktoré získali od odbornej komisie čestné uznanie.

Prvým z nich je projekt Mestskej polície v Seredi s názvom Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou. Úspešný bol aj projekt manželov Kušnírovcov s názvom Pre budúcnosť.

Životné prostredie je pre nich prioritou

V Západoslovenskom múzeu v Trnave boli 6. júna 2022 ocenené najlepšie aktivity zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia, ako aj na zvyšovanie povedomia o ekologicky udržateľnom spôsobe života.

„Aj prostredníctvom župnej súťaže Ekologický čin roka sa snažíme zviditeľniť starostlivosť o kvalitnejšie a zdravšie životné prostredie. Je na nás všetkých, aby sme sa snažili viesť spôsob života šetrnejší k prírode.

reklama

Som rád, že v Trnavskom kraji býva množstvo obyvateľov, ktorým to nie je ľahostajné a záleží im na tom, v akom stave odovzdáme naše okolie ďalším generáciám,“ povedal župan Jozef Viskupič.

Prihlásených bolo celkovo 27 prihlásených projektov v dvoch kategóriách a najlepšie z nich dostali aj finančnú odmenu.

Projekt mestskej polície približuje deťom ekológiu

Mestská polícia v Seredi sa prihlásila so svojím projektom Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou, ktorého cieľom bolo smerovať deti k trvalo udržateľnému spôsobu života, primeranou formou budovať rešpekt a úctu k prírode a k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Deti chcú motivovať k ekologickému uvažovaniu a správaniu, k zvnútorneniu postojov podporujúcich tvorbu a ochranu životného prostredia a prispieť k environmentálnej výchove detí a mládeže.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Najekologickejším dopravným prostriedkom sú naše nohy

Ako povedala preventistka mestskej polície Karin Kapustová pre Seredské novinky, projekt prepája dopravnú výchovu, zdravý pohyb a bádanie po ekologických formách dopravy v meste Sereď.

Aby mala prechádzka mestom rozmer dopravno-ekologický a výchovný, viedla deti hádankami súvisiacimi s dopravnou výchovou a vyzývala ich na bezpečný pohyb po cestách.

Rovnako ich sústreďovala na ekologické spôsoby dopravy, keďže trasa viedla po miestach, kde v meste možno vidieť ekologické spôsoby dopravy. Samozrejme, tým najekologickejším spôsobom – po vlastných nohách.

Konali z vlastnej iniciatívy

Manželov Miladu a Jozefa Kušnírových z nášho mesta môžete poznať ako aktívnych včelárov, záhradkárov a nadšencov pre udržateľný život. V rámci ich spoločného projektu Pre budúcnosť sa im podarilo vysadiť pri Čepeňskom ramene asi 100 agátov.

Okrem toho v roku 2021 iniciovali na rovnakom mieste výsadbu lipovej aleje a osadili tu osem vtáčích búdok. „Manželia Kušníroví sú príkladom, ako môže jednotlivec prispieť k zmierňovaniu klimatickej krízy, k lepšej budúcnosti a iniciovať väčšie zmeny vo svojej komunite,“ doplnila Kapustová.

Obom projektom gratulujeme k získaniu čestného uznania a zároveň im ďakujeme za prínos k ekologickému života v meste.

Zdroj: nazdravie.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: seredskenovinky.sk, trnava-vuc.sk, teraz.sk
Zdieľať na Facebooku