21.05.2024, meniny má
13. decembra 2022

Mikuláš s basketbalom bol venovaný tým najmenším basketbalistom. S tréningom nezaháľal ani čert

Mikuláš s basketbalom bol venovaný tým najmenším basketbalistom. S tréningom nezaháľal ani čert
Zdroj: BK Lokomotíva Sereď
reklama

Vidieť radosť v detských očiach je asi tá najväčšia pochvala pre trénerov seredského klubu BK Lokomotíva. Keďže celý minulý týždeň sa niesol v duchu Mikuláša, tak tých šťastných detských očí bolo vidieť naozaj dostatok.

Jednou z takýchto mikulášskych akcií pre deti počas minulého týždňa bol aj Mikuláš s basketbalom. Celá akcia začala v piatok 9. decembra 2022 o 14.30 hod. v Športovej hale Sokolovňa. Zúčastnilo sa jej 56 detí zo ZŠ Juraja Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského. Ruka v ruke tak zažili športový podvečer s Mikulášom a čertom.

Najskôr prekvapil čert, potom sladkosť od Mikuláša

Úvod sa niesol v znamení cvičenia s vianočnou tematikou pod taktovkou trénerov. Deti sedeli v stredovom kruhu športovej haly a počúvali pokyny trénerov. Vtom prekvapivo do dverí vkročil čert. Deti sa hneď rozutekali po ihrisku, ale veľmi rýchlo sa dovtípili, že čert si tiež chcel iba zatrénovať basketbal.

Čert sa teda zapojil do tréningu a stal sa hlavným predcvičovateľom. Najmenší basketbalisti si s jeho pomocou rozcvičili ruky rôznymi driblingovými cvičeniami. Tento čertisko však bol aj celkom šikovný.

reklama

Okrem zábavy deti nabádal k tomu, aby po ňom opakovali rôzne cvičenia a zlepšili si tak svoje driblingové zručnosti. Čert mal, našťastie, aj dostatočne veľkú trpezlivosť na zvedavé otázky od detí.

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Keď už boli všetky deti rozcvičené, zjavil sa tu odrazu Mikuláš. Deti sa okamžite zhŕkli pred ním a či chlapci, či dievčatá, všetci recitovali krásne básničky a spievali pesničky, za ktoré dostali odmenu.

Hneď potom už ale nasledovali basketbalové zápasy. Všetky deti si s chuťou zahrali a povzbudzovali sa navzájom. Nechýbali ani obľúbené „mrkvičky“, ktoré momentálne vládnu u detí v tomto klube.

K potešeniu rodičov všetky deti odchádzali unavené a hlavne spokojné. Radosť mali nielen z Mikuláša a čerta, ale aj z toho, že si mohli zatrénovať a zahrať basketbal, ktorý majú tak veľmi radi.

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroj: BK Lokomotíva Sereď

Zdroje: BK Lokomotíva Sereď
Zdieľať na Facebooku