21.05.2024, meniny má
24. mája 2023

Na dvoch seredských uliciach bolo osadené nové dopravné značenie. Spolu s dodatkovou tabuľou tak nahradili pôvodný „zákaz prejazdu“

Na dvoch seredských uliciach bolo osadené nové dopravné značenie. Spolu s dodatkovou tabuľou tak nahradili pôvodný „zákaz prejazdu“
Zdroje: seredsity.sk/FB Mestská polícia Sereď
reklama

Vedeli ste, že dopravná značka „prejazd zakázaný“ je od roku 2020 zrušená? Napriek tomu sa s ňou ešte stále stretávame. Bolo to tak napríklad aj v prípade nášho mesta.

Mesto Sereď začalo podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení s postupnou obnovou dopravných značiek na území mesta. Kde v meste prišlo k zmenám?

Neplatná značka nahradená novou

Jedna takáto zmena sa týka aj ulíc Námestie slobody vedľa parku smerom k Rybárskemu domu a Komenského ul. pri materskej škôlke.

Ide o dopravné značenie „Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá“, ktorá je doplnená dodatkovou tabuľou „TRANZIT“.

reklama

Zdroj: FB Mestská polícia

značka

Zdroj: FB Mestská polícia

Dodatková tabuľa s označením TRANZIT znamená, že sa umožňuje vjazd vozidlu, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu – značka ďalej umožňuje aj vjazd vozidlám autoškoly pri výcviku.

V skratke vysvetlené – vodiči si nemôžu cez uvedený úsek skracovať cestu. Môžu na danú cenu vojsť iba:

  • ak v danom úseku majú cieľ jazdy (napr. návšteva školy, privezenie detí do školy, príchod do zamestnania, zásobovanie, bydlisko, nakupovanie a pod.).

Ako uvádza Mestská polícia Sereď: „Cez zákazový úsek na Komenského ul. napr. nemôžu prechádzať vozidlá, ktorých rodičia idú zaviesť deti na Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda alebo ZŠ Komenského budovu B. Ďalej nemôžu prechádzať vozidlá, ktorých majitelia si skracujú cestu na Dolnomajerskú ul. alebo Jesenského ul.“

Zdroj: FB Mestská polícia

Zdroje: FB Mestská polícia Sereď, topspeed.sk
Zdieľať na Facebooku