28.05.2023, meniny má
12. mája 2023

Na ZŠ J. A. Komenského v Seredi slávnostne otvorili nový športový areál. Zároveň ako prví na Slovensku získali titul Aktívna škola

Na ZŠ J. A. Komenského v Seredi slávnostne otvorili nový športový areál. Zároveň ako prví na Slovensku získali titul Aktívna škola
Zdroj: FB Školský šport
reklama

Pôvodný športový areál na Základnej škole J. A. Komenského v Seredi bol vybudovaný v 70. rokoch minulého storočia. Z dôvodu mnohých rokov jeho aktívneho využívania sa dostal do zlého technického stavu a vtedajšie vedenie mesta odsúhlasilo 17. februára 2022 realizáciu a spolufinancovanie projektu na jeho obnovu.

Hlavným cieľom projektu bola obnova pôvodného areálu pre športové využitie žiakmi základných škôl a občanmi mesta Sereď.

Dôležitý deň pre školu aj mesto

Včerajší deň sa na ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď niesol vo výnimočnej atmosfére. Riaditeľka školy Paulína Krivosudská spolu s pedagogickým tímom pripravili vo štvrtok 11. mája 2023 výborný a bohatý program pri špeciálnej príležitosti.

V spoločnosti ministra školstva Jána Horeckého, Richarda Nemca (štátny tajomník pre šport) a primátora Serede Ondreja Kurbela totiž otvárali nový atletický ovál.

reklama

Zdroj: FB Školský šport

Tohto, nielen pre školu významného podujatia, sa zúčastnili aj viacerí športovci, ktorých práve ZŠ J. A. Komenského vychovala a môžu byť pre žiakov veľkým vzorom.

Žiaci mohli besedovať so známymi športovcami, ktorí do školy zavítali. O svojich začiatkoch i úspechoch deťom porozprávali Libor Charfreitag ml., Juraj Tarr, Ľuboš Podstupka, Broňa Borovičková, Nina Dudonová, Ľubomír Michalík a Mathew Yakuba.

Základná škola si rovnako váži prácu svojich terajších, ale aj bývalých učiteľov telocviku a školských trénerov. Tí si okrem potrasenia rukou, ďakovných slov, kvetov a potlesku od stoviek žiakov odniesli aj dôležité ocenenie za ich prínos, rozvoj športu a pohybových aktivít na škole.

Zdroj: FB Školský šport

Parametre obnoveného športoviska

 • Atletická dráha – nový ovál s dĺžkou 230 m s rovinkou 100 m. Je navrhovaný so štyrmi dráhami v rovinke a s tromi dráhami v ovále. Povrch dráhy je navrhovaný s úpravou na športový monolitický tartanový povrch, ktorý bude priepustný pre vodu.
 • Skok do diaľky – táto časť športoviska je umiestnená po dlhšej strane atletickej rovinky. Skok do diaľky má vlastnú rozbehovú dráhu, na konci ktorej je umiestnené doskočisko. Na konci dráhy bude umiestnená odrazová doska a plocha doskoku do piesku.
 • Vrh guľou – ide o samostatne umiestnenú časť vo vnútri atletickej dráhy. Vržisko je navrhnuté z hladeného betónu, dopadová plocha je umiestnená na trávnatej ploche vo vnútri dráhy.
športový

Zdroj: FB Školský šport

Obnovou športového areálu sa očakáva vysoký športový prínos pre celý región, nakoľko sa zvýšia možnosti pre športovanie nielen širokej verejnosti, ale aj atletických klubov, ktoré na ňom budú môcť vykonávať tréningový proces na vysokej úrovni.

Zdroj: Mesto Sereď

Ocenenie Aktívna škola

Minister školstva spolu so štátnym tajomníkom pre šport Richardom Nemcom zdôraznili, že ZŠ J. A. Komenského splnila kritérium a stala sa prvou školou na Slovensku, ktorá  získala ocenenie MŠVVaŠ ako „Aktívna škola“.

Pilotný projekt Aktívnej školy počíta v budúcom roku až s 200 zapojenými školami a nepochybujeme, že toto číslo bude stále viac a viac narastať. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je priniesť deťom do škôl väčší podiel aktívneho pohybu a pomocou týchto činností získať zdravšie a šťastnejšie deti.

Ako vyzerá aktívna škola v Seredi?

 • podporuje aktívny transport,
 • má tri hodiny TaŠV (1 – 6),
 • predĺžené aktívne prestávky,
 • úspešne fungujúce MODULY,
 • spolupráca s viacerými šport. klubmi,
 • rozvíja školskú šport. infraštruktúru,
 • využíva aktívne prvky na chodbách,
 • podporuje zdravé stravovanie.

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

športový

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroj: FB Školský šport

Zdroje: sered.sk/Bc. Ing. Branislav Bíro, FB Školský šport, Seredské novinky
Zdieľať na Facebooku