10.08.2020, meniny má
reklama
23. augusta 2019

Naše mesto bude udeľovať Cenu mesta Sereď a Čestné občianstvo mesta Sereď. Toto je 10 Seredčanov, ktorí si podľa nás zaslúžia ocenenie

Naše mesto bude udeľovať Cenu mesta Sereď a Čestné občianstvo mesta Sereď. Toto je 10 Seredčanov, ktorí si podľa nás zaslúžia ocenenie
refresher.sk,
reklama

Každý rok naše mesto udeľuje Cenu mesta Sereď a Čestné občianstvo mesta Sereď ľuďom, ktorí nejakým spôsobom prispeli k rozvoju verejného života. Či už ide o výsledky v oblasti vedy a techniky, umenia a kultúry, školstva, športu, zdravotníctva, bezplatného darcovstva krvi a záchrany života, ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a priemyslu, publicistiky a verejného života, sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany verejného poriadku a majetku alebo iné mimoriadne zásluhy.

Návrh na ocenenie pre konkrétne osoby, prípadne kolektívy alebo organizácie môžu podávať všetci občania starší ako 18 rokov na Mestskom úrade v Seredi. Podobne aj navrhované osoby musia mať 18 rokov a viac. Návrhy môžete podávať do 30. septembra 2019. Celú výzvu a vzor návrhu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

My sme vybrali 10 občanov mesta Sereď, ktorí podľa nás dosiahli značné výsledky vo vyššie uvedených kategóriách. Za svoju činnosť a reprezentáciu nášho mesta si podľa nás zaslúžia nielen pozornosť verejnosti, ale aj patričné ocenenie.

Rastislav Petrovič

Rastislav Petrovič je vyštudovaný architekt, ktorý v súčasnosti pracuje na Krajskom pamiatkovom úrade v Trnave ako odborný radca pre sakrálnu architektúru, kaštiele a kúrie okresov Dunajská Streda a Galanta. Seredčania ho však skôr poznajú ako predsedu OZ Vodný hrad, ktoré sa okrem organizovania mnohých aktivít v oblasti kultúry a histórie usiluje o záchranu Seredského kaštieľa. Pán Petrovič realizuje množstvo prednášok, na ktorých zaujímavo a zanietene rozširuje povedomie verejnosti o histórii Serede a kaštieľa.

Bol tiež prítomný na archeologických výskumoch súvisiacich so Šintavským hradom a Seredským kaštieľom.V roku 2009 objavil v kaštieli esterházyovský erb – mozaikovú podlahu z roku 1841, ktorá bola ukrytá pod cementovým poterom. Pričinil sa o reštaurovanie a prezentovanie stredovekých okien, ktoré boli odkryté v júni 2013 pri obnove fasád Kostola sv. Martina v Šintave. Ich objav posunul datovanie vzniku šintavského kostola z 18. do 13. storočia.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Ľubomír Švorc

Ľubomír Švorc patrí k mladým Seredčanom, ktorí sú uznávaní nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Chémia ho začala baviť už na základnej škole, kedy sa začal venovať chemickým olympiádam a dnes je z neho analytický chemik. V súčasnosti pôsobí na Ústave analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde vykonáva pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť. Tento rok získal umiestnenie v Periodickej tabuľke mladých chemikov medzi 118 mladými chemikmi z celého sveta, kde sa stal laureátom chemického prvku Európium.

Okrem toho dostal aj ocenenie od výkonného riaditeľa Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie Dr. Lynna M. Sobyho. Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia patria napríklad ocenenie Mladá osobnosť vedy v rámci ankety Vedec roka 2014 alebo Cena firmy Metrohm ČR 2013 za najlepšiu publikáciu mladého elektroanalytického chemika do 35 rokov.

Zdroj: zurnal.pravda.sk

Štátni policajti, ktorí zachránili ľudský život

Seredskí policajti npor. Marek Javor a stržm. Miroslav Malík na jar tohto roku pohotovým zásahom hliadok a taktickým prístupom zachránili muža, ktorý chcel skočiť z mosta nad rýchlostnou komunikáciou R1. Polícia v Seredi dostala hlásenie, že na moste je osoba, ktorá sa pravdepodobne chystá z neho skočiť. Marek Javor a Miroslav Malík priamo komunikovali s mužom, ktorý sa ocitol v krízovej situácii. Prítomní boli ešte ďalší dvaja policajti por. Roman Boženík a ppráp. Patrik Tóth, ktorí zabezpečovali okolie, poskytovali podporu, odstavili na mieste premávku a koordinovali všetky ostatné potrebné a nevyhnutné kroky.

stržm. Miroslav Malík a ppráp. Patrik Tóth. Zdroj. FB Polícia Slovenskej republiky

Ďalšia skupina seredských policajtov bojovala so smrťou v júni tohto roku, kedy členovia policajného zboru Marek Fidler a Róbert Vyhlídal zachránili 65-ročného onkologického pacienta. Pán Rudolf upadol do bezvedomia na zastávke na Cukrovarskej ulici. Občania, ktorí začali s okamžitou masážou srdca, tak mužovi pomohli vydržať pri živote do momentu, kedy túto situáciu zaregistrovala hliadka mestskej polície, ktorá prechádzala v tom čase okolo. Členovia mestskej polície mali vo svojom vybavení aj defibrilátor, ktorí okamžite použili. Nakoľko prešli špecializovaným kurzom zameraným na tieto situácie, presne vedeli, čo majú robiť. Záchrana života sa po pár minútach podarila a asi po štyroch minútach začal muž reagovať.

Zdroj: TV Markíza

Norbert Daniš

Norbert Daniš pochádza z hudobníckej rodiny a v súčasnosti je celosvetovo uznávaným klavírnym virtuózom. Hre na klavír sa venuje už od svojich štyroch rokov a už ako 12-ročný bol prijatý na Konzervatórium v Bratislave ako mimoradne talentovaný žiak do triedy klaviristky a profesorky Tatiany Lenkovej-Hurovej. Je taktiež absolventom VŠMU v triede Mariána Lapšanského, riaditeľa Slovenskej filharmónie v Bratislave. Po koncertnom turné v USA (Pensylvánia, Annapolis, Maryland, New York, Washington DC) v roku 2009 získal štipendium na hudobnej akadémii v Pensylvánii.

Koncertoval s orchestrami, rôznymi sólistami, sólovými recitálmi na Slovensku i v zahraničí (Taliansko, Veľká Británia, Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Holandsko, USA). Spolupracoval dokonca s jedným z najznámejších klaviristov dnešnej doby Lang Langom. Okrem interpretačnej praxe sa tiež venuje profesionálnej pedagogickej činnosti.

Zdroj: seredsity.sk

Mária Diková

Mária Diková pôsobí od roku 2010 ako vedúca Mestského múzea v Seredi. V spolupráci s OZ Vodný hrad a inými múzeami či inštitúciami organizuje rôzne výstavy, prednášky, vlastivedné prechádzky, sympóziá či tvorivé dielne. Pani Diková prezentuje na vedeckých konferenciách a seminároch výskumnú činnosť múzea, ktorá sa sústreďuje na skúmanie dejín Serede a jej obyvateľov.

Vykonáva tiež vzdelávaciu činnosť pre deti i dospelých. V spolupráci s OZ Vodný hrad sa podieľala na tvorbe 30-minútového dokumentárneho filmu mladého režiséra Miroslava Jeloka o súčasnom stave kaštieľa. Zaujímavosťou je, že pani Diková bola 21. mája 2019 pozvaná na stretnutie s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom spolu s ďalšími osobnosťami Trnavského kraja do Divadla Jána Palárika v Trnave.

Zdroj: FB Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi

Peter a Miroslava Saboví

Peťo je vyštudovaný informatik, ktorý v súčasnosti pracuje ako investigatívny novinár pre Aktuality.sk. Bol členom medzinárodného tímu Vsquare, ktorý riešil tému daňových podvodníkov v Európe. Ako člen investigatívneho tímu Aktuality.sk získal v roku 2018Novinársku cenu. Navyše je jedným z autorov novej Koncepcie rozvoja cyklistickej dopravy v Seredi, aktivistom za ekologickejšiu dopravu a zeleň v Seredi a aktívnym členom Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie v Seredi.

Mirka študovala žurnalistiku a masmediálnu komunikáciu a v súčasnosti pracuje pre Trnavský samosprávny kraj ako odborný referent na oddelení marketingu a propagácie. Okrem toho bola redaktorkou pre Zero2Hero – portál zameraný na mladých podnikateľov, je členkou OZ STORM a spoluzakladateľkou Trnavského dobrovoľníckeho centra.

spoluzakladateľmi občianskeho združenia Mladá Sereď, prostredníctvom ktorého sa snažia vrátiť život do mesta a ukázať spoluobčanom, že cestou k zmene je aktívny občiansky a komunitný život.  Neskôr sa stali spoluzakladateľmi komunitného centra PRIESTOR, kde sa snažia zbližovať komunitu v meste a ponúkať alternatívne formy trávenia voľného času nielen mladým, ale aj rodinám či seniorom. Pravidelne usporadúvajú prednášky, workshopy, diskusie, herné či filmové večery. V rámci komunitného centra uskutočňujú aj PRIESTOR pre rozvoj, čo je rozvojový program určený pre študentov od 14 do 25 rokov.

PRIESTOR je aj hlavným organizátorom VATA festu – multižánrového kultúrneho festivalu. Obaja sú členmi tímu Sereď 2.0, teda ďalšieho projektu PRIESTORu, ktorý združuje mladých architektov, grafikov a občianskych aktivistov. V rámci svojej činnosti Sereď 2.0 tento rok vytvorili záhradku pre deti na dvore Materskej školy Komenského.

Zdroj: Miroslava Sabová Dudášová

Martin Bosý

Martin Bosý je mládežníckym basketbalovým trénerom, ktorý sa venuje výchove a príprave mladých basketbalistov. Už vo svojich športových začiatkoch vedel, že jedného dňa chce byť trénerom, aby mohol mladých športovcov smerovať na správnu cestu, vychovávať z nich ľudí s jasnými životnými cieľmi a hodnotami, pomáhať im plniť si svoje basketbalové sny, poskytnúť im priestor na sebarealizáciu a budovať v nich kreativitu a sebavedomie.

Basketbalu sa venuje už od svojich deviatich rokov a ako hráč absolvoval niekoľko majstrovstiev Slovenska s medailovým umiestnením. Prvé trénerské skúsenosti nadobúdal ako 20-ročný trénovaním dievčat v klube BK Lokomotíva Sereď. Momentálne trénuje už 7 rokov, počas ktorých sa so svojimi družstvami zúčastnil šiestich majstrovstiev Slovenska, kde získali aj pekné umiestnenia: 1x 6. miesto; 3x 4. miesto; 1x 3. miesto a 1x 2. miesto. Viacerí z týchto hráčov a hráčok sa zúčastnili aj reprezentačných sústredení, niektorí dokonca aj majstrovstiev Európy. V roku 2017 sa zúčastnil Majstrovstiev Európy v basketbale chlapcov do 16 rokov ako asistent hlavného reprezentačného trénera. Aj tento rok na Majstrovstvách Európy v basketbale dievčat do 16 rokov zastával v Bulharsku post asistenta hlavnej reprezentačnej trénerky.

Túto sezónu bude mať v BK Lokomtoíva Sereď na starosti družstvo dievčat do 17 rokov a družstvo chlapcov do 14 rokov. Do budúcna plánuje v spolupráci s klubom organizovať športové dni pre deti počas školského roka spojené s rôznymi súťažami, turnaje, ktorých sa zúčastnia družstvá z celého Slovenska aj zo zahraničia a v lete samozrejme už tradičný Jarmočný streetball a basketbalový kemp pre deti zo Serede a blízkeho okolia.

Zdroj: Martin Bosý

Ružena Scherhauferová

Spisovateľka Ružena Scherhauferová sa síce narodila vo Svodove pri Želiezovciach, no od roku 1991 žije a pôsobí v Seredi. Vyštudovala pedagogiku, ktorej sa aj venovala, a v súčasnosti píše spoločenské romány. Jej príbehy sú inšpirované životom, pretože, ako sama hovorí: „Každý z nás má svoj príbeh, ktorý by sa zmestil do jednej, možno do viacerých kníh. Ak ma niektorý zaujme, rada ho spracujem knižne.“ V súčasnosti má na konte už deväť kníh a okrem písania prispieva ku kultúrnemu životu v Seredi aj organizovaním literárnych večerov v mestskom múzeu a úspešne rozbehla aj literárne večery v dennom centre seniorov.

Zdroj: seredsity.sk

Petra Dubayová

Petra Dubayová je 20-ročná muzikálová herečka zo Serede. Už popri základnej škole navštevovala aj Základnú umeleckú školu Jána Fischera Kvetoňa, kde absolvovala hudobnú teóriu a spev a od roku 2013 študuje na Konzervatóriu v Bratislave. Jej prvá veľká úloha prišla v roku 2016, kedy dostala jednu z hlavných úloh v muzikáli Šľahačková princezná režiséra Jána Ďurovčíka. Na tomto muzikáli sa podieľali aj mená ako Pavol Hammel a Kamil Peteraj a uviedlo ho Divadlo Nová scéna. Ďalšie úlohy na seba nenechali dlho čakať a Petru ste mohli vidieť aj v predstavení Slovenského národného divadla s názvom Krotká. Okrem toho so svojimi spolužiačkami a priateľom pracuje na hudobno-poetických večeroch s názvom Poetri.

Zdroj: seredsity.sk

Frencien Bauer

Tento mladý Seredčan sa začal už v detstve venovať dabingu, no v dospelosti viedli jeho kroky k vážnejšej profesii. Svoju prvú dabingovú rolu dostal, keď mal 10 rokov a samotný dabing ho veľmi bavil, aj keď bol časovo náročný. Mnohí z vás si pravdepodobne spomenú na hlas malého Jakea v slovenskej verzii ikonického seriálu Dva a pol chlapa. Tak práve Jakea daboval Frencien Bauer. Okrem toho môžete mladého dabingového herca poznať z filmov Šiesty zmysel Pošli to ďalej alebo z animovaného seriálu Gumkáči.

Počas štúdia na Fakulte  medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave sa venoval aj  zastupovaniu študentov v Študentskej rade vysokých škôl, čo vyústilo do stáže v Kancelárii prezidenta SR. Krátko po absolvovaní stáže dostal Frencien ponuku práce práve na tomto odbore. Jeho práca obnášala priebeh a realizáciu programu bývalého prezidenta Andreja Kisku. V súčasnosti pracuje ako protokolista v kancelárii prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Zdroj: old.euba.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: norbertdanis.webnode.sk
refresher.sk
FB: Polícia Slovenskej republiky
mladasered.sk
kcpriestor.sk
Zdieľať na Facebooku