21.05.2024, meniny má
22. septembra 2023

Pani Janka Hrdlovičová z Centra pre deti a rodiny Sereď získala od ministerky ocenenie Sociálny čin roka

Pani Janka Hrdlovičová z Centra pre deti a rodiny Sereď získala od ministerky ocenenie Sociálny čin roka
Zdroje: Barbora Chatrnúchová/employment.gov.sk
reklama

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tomto roku opäť ocenilo osobnosti, ktoré sa angažujú v oblasti sociálnej pomoci. Nominovaní laureáti si zo slávnostného galavečera odniesli ocenenie za sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v roku 2022.

Ocenenie Sociálny čin roka je symbolom jednej z najkrajších a najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti a to solidarita a sociálna zodpovednosť.

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny PhDr. Soňa Gaburčáková počas galavevčera udelila ocenenie Sociálny čin roka aj zamestnankyni Centra pre deti a rodiny Sereď Janke Hrdlovičovej.

Pani Hrdlovičová bola pri všetkých dôležitých zmenách

Z Centra pre deti a rodiny Sereď bola ministerkou ocenená pani Janka Hrdličková, ktorá v CDR Sereď pracuje už od roku 1985, teda celých 38 rokov. Za toľké roky svojej práce v CDR sa stala jeho neoddeliteľnou súčasťou.

reklama

Jej úspech tkvie predovšetkým v prítomnosti a pomoci pri rôznych mílníkoch ako bola transformácia CDR z internátneho typu na rodinný typ v roku 2003. Svoje schopnosti a danosti ukázala taktiež v roku 2012, kedy CDR vybudovalo prostredníctvom ROP dve špecializované skupiny pre deti s duševnými poruchami a byty pre mladých dospelých v rekordne krátkom čase.

 hrdlovičová

Zľava Ing. Karol Zimmer – Generálny riaditeľ ÚPSVaR, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR – PhDr. Soňa Gaborčáková, Janka Hrdlovičová, riaditeľ CDR Sereď – Mgr. Ján Jankulár. Zdroj: Barbora Chatrnúchová

Bola taktiež výraznou osobou pri spúšťaní ambulantnej a terénnej formy starostlivosti v roku 2019. Pani Hrdličková je ale popri svojich pracovných povinnostiach aktívna a kreatívna aj v ďalších oblastiach.

Jej organizačný talent sa naplno prejavuje v OZ pri detskom domove v Seredi, kde je hlavnou predstaviteľkou. Zorganizovala už 10 ročníkov charitatívnej akcie Spojme sa pre deti, ktorej výťažok putuje deťom na letné aktivity, a tie sa tak môžu užívať leto naplno bez obmedzení.

Mladých dospelých, ktorí zotrvávajú v CDR aj po dosiahnutí 18. roku života, učí finančnej gramotnosti a stará sa o ich potreby. Je dlhoročnou aktívnou členkou a predsedníčkou odborovej organizácie. Pani Hrdlovičová dokáže zastať prácu za niekoľko ľudí, nezľakne sa žiadnej výzvy a je hybnou silou, ktorá vedie CDR tým správnym smerom. Je srdcom a dušou Centra pre deti a rodiny Sereď.

„Ja, ako riaditeľ CDR Sereď chcem rovnako poďakovať za jej dlhoročnú prácu a vyjadriť jej rešpekt a úctu, pretože bez jej výrazného pričinenia by nebolo CDR na takej úrovni ako je dnes. Janka ďakujeme,“ opísal Mgr. Ján Jankulár, riaditeľ CDR Sereď.

Zdroj: employment.gov.sk

Ministerka Soňa Gaborčáková ocenila za rok 2022 18 osobností

Laureáti získali toto výnimočné ocenenie v rámci troch rôznych kategórií.

  • Prvú kategóriu tvorili zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Oficiálne uznanie získali za svoje mimoriadne úsilie pri ochrane a starostlivosti o deti v núdzi. Títo pracovníci pomáhajú udržať rodiny spolu a snažia sa zabrániť odobratiu detí do náhradnej starostlivosti.
  • V druhej kategórií boli ocenení zamestnanci centier pre deti a rodiny, ktorí svojou dôležitou a neoceniteľnou prácou pomáhajú rodinám a deťom v ťažkých životných situáciách.
  • V samostatnej kategórii Sociálny čin roka si odnieslo ocenenie päť osobností a to za svoje výnimočné úsilie v pomoci sociálne slabým.

Zdroj: employment.gov.sk

Zdroj: employment.gov.sk

 

Zdroje: employment.sk, CDR Sereď, Ján Jankulár,
Zdieľať na Facebooku