28.03.2020, meniny má
13. novembra 2018

Pekárska ulica je kompletne dokončená. Ako to vyzeralo pred a po rekoštrukcii ulice?

reklama

Ako ste si mohli všimnúť, na Pekárskej ulici v Seredi prebiehali dlhšiu dobu rekonštrukčné práce. Tie boli vykonané z dôvodu plánovanej rekonštrukcie verejnej kanalizácie a vodovodného potrubia.

„Súčasťou rekonštrukcie bola výmena potrubia vodovodu o dĺžke 207,1 m. vrátane 24 kusov vodovodných prípojok a rekonštrukcia kanalizácie  o dĺžke 213,8 metra, vrátane 23 kusov kanalizačných prípojok.” Peter Zajac, vedúci útvaru realizácie investícií ZsVS a.s. Bratislava, pre portnál novinky.sered.sk

Pekárska ulica uzatvorená od 1.10. do 9.11. 2018. Pôvodne navrhnutý termín sa predĺžil o 8 dní, čo bolo spôsobené zlým technickým stavom vymieňaných rozvodov a potrubí. Urýchleniu prác nepomohli ani 2 daždivé dni, kedy sa na rekonštrukcii nemohlo pracovať. Jednoduchým pohybom prsta alebo kurzoru myši si pozrite, ako sa sa ulica menila.

Objem všetkých vykonaných prác na Pekárskej ulici podľa podpísanej Zmluvy o dielo predstavoval čiastku 233 tisíc eur.  Realizačnou firmou bola firma Aquamont spol., s r.o. Matúškovo.

Mesto Sereď prispelo na rekonštrukciu tejto ulice z vlastných finančných prostriedkov osadením obrubníkov v hodnote 9 960 € od firmy Miloš Hracho zo Šintavy a rekonštrukciou vjazdu do MÚ v hodnote 7 807  € od firmy Današ s.r.o. z Veľkého Zálužia.

Ako si určite pamätáte, cesta bola dlhšie v zlom stave, ZsVS a.s. sľúbila vykonať úpravy povrchov v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stavby. Preto daná spoločnosť na vlastné náklady celú vozovku na Pekárskej ulici vyasfaltovala a dnes boli namalované aj cestné pruhy a značenia.

Rekonštrukcia Pekárskej ulice v Seredi na ktorej dnes už pribulo cestné označenie

Rekonštrukcia Pekárskej ulice v Seredi

Rekonštrukcia Pekárskej ulice v Seredi

Rekonštrukcia Pekárskej ulice v Seredi na ktorej dnes už pribulo cestné označenie

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním

Zdieľať na Facebooku