18.10.2021, meniny má
7. októbra 2021

Prečítajte si informácie, ktoré sa týkajú zberu odpadov aj pri vašich rodinných domoch

Prečítajte si informácie, ktoré sa týkajú zberu odpadov aj pri vašich rodinných domoch
Zdroj: odpady-portal.sk
reklama

Mesto Sereď zverejnilo správy týkajúce sa zberu odpadov. Prinášajú informácie o zbere biologicky rozložiteľného odpadu, poplatku za komunálne odpady aj jesenného zberu objemných odpadov.

Koniec zberu biologicky rozložiteľného odpadu

Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber 120-litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa tento rok končí pondelok 15. novembra, resp. štvrtok 18. novembra 2021 v závislosti od platného harmonogramu zberu odpadu podľa ulíc.

Posledným dňom zberu čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom je pondelok 15. november a konáre sa budú od rodinných domov poslednýkrát zbierať v utorok 16. novembra. Prosíme občanov, aby rešpektovali stanovené termíny a v ďalších týždňoch už bioodpad nevykladali. Nebude im vyvezený. V prípade potreby je počas celého roka možnosť odovzdať tento druh odpadu priamo na zbernom dvore mesta Sereď.

Splatnosť miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021

Mesto Sereď – oddelenie životného prostredia upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že miestny poplatok  na rok 2021 je splatný dňom 02. 11. 2021. Z uvedeného dôvodu vyzýva poplatníkov, aby miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k uvedenému dátumu uhradili. V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne mesto Sereď pristúpi k vymáhaniu nedoplatku v zmysle platných predpisov.

Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni na Mestskom úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu uvedeného na rozhodnutí alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí. S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na oddelenie životného prostredia, č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi alebo na tel. čísla: 031/789 20 94,  kl.: 279 alebo 0948 340 037.

Jesenný zber objemných odpadov

Prebieha aj jesenný zber objemného odpadu. Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred váš rodinný dom v prvý deň zberu v čase do 6.00 hod. rannej v súlade s pokynmi. Podrobnosti nájdete v obrázku, ktorý je priložený nižšie.

zdroj: seredskenovinky.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: Mesto Sereď
Zdieľať na Facebooku