17.05.2021, meniny má
9. apríla 2021

Rodičia, pozrite si prehľad zápisov prvákov do základných škôl v Seredi. V týchto dňoch už prebieha elektronické prihlasovanie

Rodičia, pozrite si prehľad zápisov prvákov do základných škôl v Seredi. V týchto dňoch už prebieha elektronické prihlasovanie
Zdroj: provirtual.sk/youtube.com/seredsity.sk
reklama

Podávanie prihlášok na zápis prvákov do základných škôl je už v plnom prúde, a preto sme pre vás pripravili prehľad všetkých dôležitých dátumov. Pre súčasnú situáciu školy uprednostňujú elektronické prihlášky, no stále je tu možnosť podať klasicky vyplnené tlačivá. Ktoré dátumy si treba poznačiť do kalendára?

Základná škola Juraja Fándlyho

Zápis sa uskutoční od 1. apríla do 18. apríla 2021 bez prítomnosti dieťaťa. Je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku, následne vám príde potvrdzovací e-mail. V prípade, že nemáte možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môžete si ju vyzdvihnúť na vrátnici základnej školy v tlačenej forme alebo stiahnuť z tohto odkazu.

E-prihlášku prídete osobne podpísať od 19. apríla do 22. apríla 2021. Je potrebné predložiť všetky potrebné doklady, ako rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Zápis detí, ktorých rodičia podali prihlášku poštou, sa uskutoční 23. apríla od 14.00 do 18.00 hod. a 24. apríla v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Riaditeľka školy vydá do 15. júna 2021 rozhodnutie o prijatí žiaka na základné vzdelávanie, ktoré rodičia prídu osobne podpísať a prevziať. Ak príjme žiaka z inej spádovej školy, bude informovať obec a spádovú školu o jeho prijatí. Ďalšie informácie nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: FB ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Základná škola Jana Amosa Komenského

Zákonný zástupca v termíne od 1. apríla 2021 do 22. apríla 2021 vyplní buď elektronickú prihlášku, alebo papierovú prihlášku. Po vyplnení tlačenej formy ju môžete vhodiť do poštovej schránky na školskej bráne alebo odovzdať na recepcii školy.

Ak nemáte možnosť vytlačiť si papierovú prihlášku, môžete si ju vyzdvihnúť od 7. apríla 2021 do 22. apríla 2021 (mimo víkendu) v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. na recepcii školy a následne odovzdať. Vstup do školy je podmienený dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Zápis detí sa uskutoční 23. apríla 2021 od 14.00 hod. do 18.00 hod a 24. apríla 2021 od 9.00 hod. do 12.00 hod. O jeho forme budú zákonní zástupcovia ešte informovaní. Ak bude pretrvávať mimoriadna situácia, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí v škole v online prostredí. Ak to umožní epidemiologická situácia, zápis sa bude konať v súlade s platnými opatreniami za prítomností detí v škole.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: zskomsered.edupage.org

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Zápis do 1. ročníka sa z dôvodu mimoriadnej situácie taktiež uskutoční elektronickým spôsobom, vyplnením elektronickej prihlášky vrátane príloh Dotazník žiaka a Čestné prehlásenie rodiča v termíne od 1. apríla 2021 do 22. apríla 2021.

Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť elektronického prihlásenia, si môžu prevziať potrebné tlačivá (prihláška, dotazník a čestné prehlásenie) na vrátnici školy v termíne od 7. apríla 2021 do 22. apríla 2021 od 8.00 do 15.30 hod.

V oboch prípadoch je potrebné v dňoch 23. apríla 2021 (piatok) od 14.00 do 18.00 a 24. apríla 2021 (sobota) od 9.00 do 12.00 priniesť vytlačenú e-prihlášku, dotazník a čestné prehlásenie podpísané oboma zákonnými zástupcami a zároveň predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

Ak nevyužijete vyššie uvedené spôsoby prihlasovania, môžete tak urobiť osobne v dňoch zápisu 23. apríla 2021 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod. a 24. apríla 2021 (sobota) od 9.00 do 12.00 hod. K overeniu budete potrebovať občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Škola vyžaduje podpisy oboch zákonných zástupcov uvedených v rodnom liste dieťaťa.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: czssered.edupage.org

Podporte článok zdieľaním.

Zdroje: zskomsered.edupage.org, zsjfandlyhosered.edupage.org, czssered.edupag.org
Zdieľať na Facebooku