31.05.2023, meniny má
9. mája 2022

Seredská samospráva dostane finančné príspevky v hodnote 1,1 milióna eur. Na čo sa v meste využijú?

Seredská samospráva dostane finančné príspevky v hodnote 1,1 milióna eur. Na čo sa v meste využijú?
Zdroj: R. Fiam/seredskenovinky.sk
reklama

Seredská samospráva podpísala zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov v celkovej hodnote 1,1 milióna eur. Tieto informácie priniesla Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta.

Návrhy z dielne projektového oddelenia mesta, ktoré boli úspešné, sú zamerané hlavne na znižovanie energetickej náročnosti a skvalitňovanie životného prostredia seredských sídlisk.

Škôlka na Dionýza Štúra bude skoro energeticky sebestačnou

Úspešný bol projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi“. Budova škôlky by mala byť podľa plánov zateplená, budú na nej vymenené okná, nainštaluje sa rekuperácia. Takisto sa zrekonštruuje vykurovacia sústava a bude nainštalované úsporné osvetlenie.

Projekt tiež obsahuje aj moderné fotovoltické riešenie, kedy bude na budove škôlky nainštalovaný malý zdroj elektrickej energie.

reklama
„Zároveň dosiahneme zníženie záťaže na životné prostredie prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok. Budova bola vyhodnotená energetickým auditom, ktorý identifikoval nedostatočné tepelnotechnické vlastnosti. Súčasťou projektu je aj vybudovanie bezbariérového prístupu a využitia pre osoby so sťaženým prístupom a orientáciou, ktorý v minulosti nebol k dispozícií,“ uviedol Branislav Bíro pre portál Seredské novinky.
Energetická náročnosť škôlky sa realizáciou projektu zníži zo súčasnej energetickej triedy B na triedu A0. Stane sa tak budovou s takmer nulovou spotrebou energie. Celkové stavebné náklady na tento projekt sú po verejnom obstarávaní vo výške 542 735,85 eur.

Dionýza Štúra II. bude mať chodníky, zeleň aj detské ihrisko

Ako sme vás informovali aj my v našich článkoch, Seredčania mali možnosť zasielať svoje návrhy, ako by mal vyzerať zregenerovaný vnútroblok na ulici D. Štúra II. Projekt bol takisto vybraný ako úspešný. Seredčania a hlavne obyvatelia tohto bloku sa môžu tešiť na výsadbu zelene a jej revitalizáciu, ale aj na nové svetlá, chodníky a lavičky.

Najmenší sa potešia novému detskému ihrisku.

„Konkrétnym cieľom tohto projektu je zníženie prašnosti, hlučnosti, zlepšenie funkcionality priľahlých zelených plôch a komunikácií tak, aby esteticky, prevádzkovo a funkčne spĺňali nároky na moderný exteriér s dominantnou funkciou krátkodobej rekreácie a zároveň rešpektovali environmentálne aspekty územia,“ vysvetlil projektový manažér mesta Branislav Bíro.

Celkové náklady na rekonštrukciu vnútrobloku na ulici D. Štúra sú 642 tisíc eur.

Stačí 5 % z mesta

Pri obidvoch vyššie spomínaných projektoch bude mesto prispievať taktiež svojimi prostriedkami. Tie sú vo výške piatich percent z nákladov. Ukončenie všetkých prác na oboch týchto podporených projektoch je plánované ešte v roku 2022.

Mesto sa snaží získať ďalšie veľké externé zdroje. Zatiaľ ešte nie sú vyhodnotené projekty regenerácie sídlisk, ktoré mesto v nedávnom období podalo. Tie sa týkajú dvoch seredských ulíc, a to Garbiarskej a Legionárskej ulice.

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: Ing. Zuzana Slahučková
Zdieľať na Facebooku