05.12.2021, meniny má
25. novembra 2021

V parku Dionýza Štúra sa pokračuje s rekonštrukčnými prácami. Pozrite sa, ako momentálne vyzerá Kubačov park

V parku Dionýza Štúra sa pokračuje s rekonštrukčnými prácami. Pozrite sa, ako momentálne vyzerá Kubačov park
Zdroj: seredsity.sk
reklama

Ako si už mohli mnohí Seredčania všimnúť, v Seredi aj naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce v parku na ulici Dionýza Štúra (Kubačov park) v rámci projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“.

O tejto plánovanej rekonštrukcii sme vás už informovali v našom článku v septembri tohto roku.

Aktuálne prebiehajúce práce na ulici Dionýza Štúra

Informatívnej správe o príprave a realizácii projektov, ktorou sa Mestské zastupiteľstvo v Seredi zaoberalo na svojom zasadnutí ešte 12. decembra 2019, je uvedené, že predpokladaný termín realizácie projektu bude v rokoch 2020 – 2021.

Momentálne, ako môžete vidieť na obrázkoch nižšie, práce v parku Dionýza Štúra stále prebiehajú. Mali by byť ukončené ešte tento rok. Nakoľko sa však neustále sprísňujú opatrenia, tento predpokladaný termín sa nemusí podariť.

V rámci projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ sa vykonávajú tieto rekonštrukcie: obnova a výsadba verejnej zelene, závlahy, rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch, nový mestský mobiliár, nové detské ihriská a rekonštrukcia osvetlenia.

Zdroj: sered.sk

Nové chodníky, krásna výsadba a zábava pre deti

Projekt regenerácie vnútrobloku D. Štúra bol v rámci žiadosti o NFP pre mesto Sereď pripravený v roku 2017. V termíne 08/2021 riadiaci orgán mestu Sereď schválil kompletné verejné obstarávanie.

Mesto Sereď čakalo na schválenie projektu päť rokov, aby ho mohlo začať realizovať a financovať zo štrukturálnych fondov EÚ. V projekte sa mali realizovať SO 101: Prestavba porastov drevín, SO 201: Závlahy trávnatých plôch, SO 301: Stavebná úprava komunikačnej siete, SO 401: Prvky urbánneho designu a SO 501: Výmena vonkajšieho osvetlenia.

Z prebiehajúcich rekonštrukčných prác už môžeme vidieť, ako sa park rysuje. Veľké plus budú nové chodníky pre peších, ktoré už boli v dezolátnom stave. Popri chodníkoch je vysadená krásna verejná zeleň, pribudli závlahy, nový mestský mobiliár.

Asi najväčšiu radosť z celej rekonštrukcie budú mať deti vďaka úžasným detským prvkom, krásnemu ihrisku, šmykľávkam a rôznym preliezkam. Taktiež sa vysadilo veľké množstvo rozličných stromov, ktoré toto miesto o pár rokov zmenia na nepoznanie.

Zdroj: Seredsity.sk

Zdroj: Seredsity.sk

Pomník Františka Kubača nahradil labyrint

Park Dionýza Štúra bol založený začiatkom 70. rokov 20. storočia ako pobytová plocha zelene a pomník Františka Kubača bol slávnostne odhalený 7. mája 1975. Autorom busty je akad. sochár Bohumír Prihel a autorom pomníka Ing. arch. Krajíček. Text na doske pomníka informoval o živote Františka Kubača a jeho politických aktivitách.

Pôvodne sa park volal podľa pomníka „Kubačov park“ a tento názov je doteraz medzi obyvateľmi zaužívaný napriek tomu, že mesto rozhodnutím poslancov dalo po roku 1990 bustu Františka Kubača z parku odstrániť. Odvtedy je busta uskladnená na Mestskom úrade v Seredi.

Miesto torza pomníka nahradilo mesto novým prvkom drobnej architektúry – labyrintom pre deti pozostávajúcim z chodníkov a výsadby. O tomto zámere nám hovoril priamo na mieste stavebný vedúci. Na jeho finálnu podobu sa veľmi tešíme.

Zdroj: seredskenovinky.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Zdroj: seredsity.sk

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: seredsity.sk, sered.sk
Zdieľať na Facebooku