28.01.2023, meniny má
10. januára 2023

Skoro desiatka diaľničných mostov na Slovensku prejde rozsiahlou opravou. Národná diaľničná spoločnosť to má v pláne ešte tento rok

Skoro desiatka diaľničných mostov na Slovensku prejde rozsiahlou opravou. Národná diaľničná spoločnosť to má v pláne ešte tento rok
Zdroje: FB Národná diaľničná spoločnosť/google.maps.com
reklama

Nielen hlohovecký most bol v stave nevyhnutne si vyžadujúcom opravu, inak tomu nie je ani so železničným mostom u nás v meste. Dlhoočakávaných opráv sa ale podľa informácií Národnej diaľničnej spoločnosti dočká aj takmer 10 diaľničných mostov po celom Slovensku.

V roku 2023 plánuje Národná diaľničná spoločnosť komplexnú opravu vybraných diaľničných mostov, ktoré má vo svojej správe. Predpokladané náklady na tieto opravy odhaduje NDS na zhruba 21 miliónov eur.

V čom bude spočívať oprava?

Národná diaľničná spoločnosť vo svojej tlačovej správe uvádza, že od začiatku roka 2023 bude postupne vyhlasovať verejné obstarávania na opravu mostov naprieč celým Slovenskom. Všetky verejné obstarávania na opravu mostov budú nastavené na tzv. multikriteriálne hodnotenie.

To znamená, že víťazom verejnej súťaže sa nestane ten, kto dá najnižšiu cenu. Víťaz v tomto prípade musí spĺňať najlepšie podmienky, ktoré sa týkajú ceny diela aj dĺžky lehoty opravy mosta. To má za cieľ znížiť obmedzenie dopravy na čo najkratšiu dobu.

reklama

„Oprava mostov bude spočívať prevažne vo výmene mostného zvršku. Počas nej sa obnoví vozovka, vymenia sa mostné závery, opravia sa rímsy, zvodidlá, zábradlia a takisto aj odvodňovací systém. Opravou zároveň dochádza k sanácii podhľadov nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Pri niektorých z mostov pristúpime aj k výmene ložísk,“ vysvetľuje v tlačovej správe Národná diaľničná spoločnosť.

národná diaľničná spoločnosť

Zdroj: ndsas.sk

Ktoré mosty Národná diaľničná spoločnosť vybrala na opravu?

Ide konkrétne o tieto:

  • most na D1 nad cestou III/2325 pri obci Vlachy na Liptove,
  • most na D1 nad cestou III/2340 do Liptovského Jána,
  • most na R1 nad cestou III/2461 pri Hronskej Breznici v okrese Zvolen,
  • most nad cestou R1A na ceste I/64 v Nitre,
  • estakáda na D2 na Záhorí pri Sekuliach,
  • most v mimoúrovňovej križovatke D1 a R1 pri Trnave,
  • most vo Zvolene pri Pustom Hrade na ceste I/16,
  • most na D1 na Liptove pri Východnej.

Zrejme najväčšou opravou prejde most na ceste I/16 vo Zvolene pri Pustom Hrade s dĺžkou 719,0 m. Medzi ďalšie významnejšie opravy patrí oprava estakády na Záhorí pri Sekuliach na diaľnici D2.

Za zmienku stojí aj spomínaný most v mimoúrovňovej križovatke D1 a R1 pri Trnave, ktorý využíva aj množstvo Seredčanov. Môžeme sa tak pomaly začať pripravovať na určité obmedzenia na tomto úseku, ktorým sa určite počas týchto opráv nevyhneme.

Zdroj: FB Národná diaľničná spoločnosť

Zdroj: FB Národná diaľničná spoločnosť

Zdroje: ndsas.sk, akutality.sk, FB Národná diaľničná spoločnosť
Zdieľať na Facebooku