24.06.2024, meniny má
26. septembra 2023

Spojili sily, aby zo školy spravili bezpečné a moderné miesto. ZŠ J. A. Komenského prešla za posledný rok výraznou zmenou

Spojili sily, aby zo školy spravili bezpečné a moderné miesto. ZŠ J. A. Komenského prešla za posledný rok výraznou zmenou
Zdroje: seredsity.sk/Veronika Kóšová
reklama

Škola je kľúčovým pilierom budúcnosti, nakoľko má značný vplyv na celkový rozvoj žiakov. V ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi si uvedomujú, že aj moderný, bezpečný, udržiavaný interiér či exteriér školy má dopad na vzdelávanie, správanie sa žiakov či sociálne vzťahy.

Preto počas leta investovali okrem financií aj značnú časť energie zamestnancov a priateľov do obnovy prostredia školy.

Havarijný stav základnej školy

Nakoľko v decembri 2023 uplynie už 60. rokov od zriadenia školy, výmena elektro rozvodov v pôvodnej budove bola nevyhnutnosťou. Prvá etapa rekonštrukcie sa uskutočnila v lete 2022. Počas tohtoročných prázdnin boli vymenené staré elektrické rozvody a svietidlá aj v druhej časti budovy. V súčasnosti sa využívajú vo vzdelávacom procese počítače, projektory, interaktívne tabule, tablety a iné digitálne technológie oveľa viac ako v minulosti.

Rekonštrukcia škole umožnila prispôsobiť infraštruktúru aktuálnym potrebám s dopadom na efekt a kvalitu vzdelávania. Na odstránení havarijného stavu sa finančne podieľalo ministerstvo školstva a zriaďovateľ školy mesto Sereď.

reklama

Napriek tomu, že druhá budova školy je o desaťročia mladšia, zápasí s mnohými problémami. Počas leta sa vedeniu školy podarilo vďaka finančnej investícii mesta Sereď odstrániť vlhkosť zo stien v šatniach a sociálnych zariadeniach pri telocvični. Priestory boli zaizolované, vymenila sa dlažba, obklady a celý priestor sa vymaľoval.

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

V školskej jedálni problémy s izoláciou strechy a podlahy spôsobili presakovanie vody a následné vlhnutie podlahy i stropov. Pri odstránení havarijného stavu sa opravila časť strechy, vyspádovala sa, zaizolovala a obložila novou dlažbou podlaha vo výdajni. Odstránili a vymenili tiež oduté obklady v skladoch a kuchyni. Okrem priestorov kuchyne, skladov, kancelárií či chodieb sa škole na budove B podarilo vymaľovať aj triedy, z ktorých odchádzali žiaci 9.ročníka.

Vďaka finančnej podpore Rodičovského združenia Amosko, ktoré dlhodobo so školou spolupracuje na organizovaní letných táborov a sponzorského príspevku, sa škole podarilo zakúpiť nábytok do niektorých tried 1., 5. ročníka a oddelení školského klubu detí.

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Pomohlo aj získanie grantu či financie z 2%

Prostredníctvom finančného výťažku z Dňa rodiny, ktorý koncom minulého školského roka organizovalo rodičovské združenie sa čiastočne zrekonštruovala a vybudovala druhá dielňa, potrebná na vyučovanie techniky. Z finančných prostriedkov, ktoré prostredníctvom 2% z daní škole darovali zamestnanci, rodičia a priatelia školy boli zakúpené dataprojektory a interaktívna tabuľa do tried 1. aj 2. stupňa.

Koncom minulého školského roka škola získala grant na vybudovanie jazierka s fontánami na solárnu energiu. Počas letných prázdnin sa im vďaka sponzorom podarilo upraviť okolie jazierka. Osadením lavičiek vznikol priestor vhodný na vzdelávanie či oddych. Gabionové záhony okrem estetickej funkcie čiastočne zachytávajú dažďovú vodu v prechode medzi školskými budovami.

„Ďakujeme všetkým zamestnancom, žiakom a priateľom, ktorí najskôr priestory vysťahovali a pripravili na rekonštrukciu a následne pomáhali pri upratovaní a zariaďovaní obnovených priestorov. Ďakujeme ministerstvu školstva, mestu Sereď a sponzorom za investovanie do bezpečnosti a modernizácie školy. Počas leta sme odviedli obrovský kus práce, aby naša škola udržala krok s 21. storočím,“ zhrnula na záver Veronika Kóšová zo ZŠ J. A. Komenského.

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

školy

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Zdroj: Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi

Zdroje: Veronika Kóšová - Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
Zdieľať na Facebooku