18.01.2021, meniny má
12. októbra 2020

Súťaž pre všetkých grafikov. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnava hľadá nové logo

Súťaž pre všetkých grafikov. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnava hľadá nové logo
Zdroj: FB Trnavský kraj zážitkov
reklama

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR) vyhlásila verejnú súťaž na návrh svojho loga a základnej vizuálnej identity. Podľa jej predsedu a vicežupana Pavla Kalmana chce organizácia aj týmto krokom prispieť k zatraktívneniu Trnavského kraja ako destinácie cestovného ruchu.

Využitie novej identity a loga

KOCR Trnavský kraj chce pre svoju identitu názov „Trnavský kraj zážitkov“, resp. „Kraj zážitkov“ ponechať a bude zároveň používať anglickú mutáciu názvu „Experience Trnava region“. Nové logo a identita sa bude používať na všetkých komunikačných kanáloch organizácie – web stránka, Facebook, Instagram, YouTube. Taktiež sa bude používať na externú komunikáciu na propagačných a prezentačných materiáloch, na ostatných tlačovinách a v celkovej vizuálnej identite KOCR Trnavský kraj.

Čo musí byť súčasťou návrhu?

  • slovenské logo „Trnavský kraj zážitkov“, resp. „Kraj zážitkov“,
  • anglické logo „Experience Trnava region“,
  • (slovné) zdôvodnenie loga, zadefinovanie identity loga, opis,
  • základná verzia loga (spolu s prípustnými modifikáciami, skratkami a verziami – napr. so signetom, prípadným reklamným sloganom alebo bez),
  • firemné farby,
  • odporúčaný tvar a veľkosť písma,
  • štylisticky jednotná šablóna pre vizitku, plagát a príspevok na sociálne siete vo formáte štvorec.

Ďalšie požiadavky

Nové logo a vizuálna identita musia zohľadňovať územie, pôsobnosť a zviditeľnenie Trnavského kraja, podporovať prezentáciu organizácie ako celého regiónu Trnavského kraja a odlíšiť ju od ostatných oblastných organizácií cestovného ruchu na danom území.

Musí slúžiť na nadviazanie internej a externej komunikácie s verejnosťou aj v kontexte so zahraničím. Anglická mutácia „Experience Trnava region“ musí byť v korešpondencii s vizuálom loga.

Logo musí obsahovať slovné spojenie „Trnavský kraj zážitkov“, resp. „Kraj zážitkov“, teda môže byť navrhnuté v dvoch slovenských verziách ako Trnavský kraj zážitkov a Kraj zážitkov a musí byť navrhnuté aj v jednej anglickej verzii ako „Experience Trnava region“, pričom vizuál loga musí korešpondovať rovnako v slovenskej verzii, ako aj v anglickej mutácii.

Buď originálny a vyhraj

Hlavnou požiadavkou je predovšetkým originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu, ktorý bude moderným a pútavým grafickým vyjadrením motta Kraj zážitkov, ktorý KOCR vo svojej komunikácii s verejnosťou používa.

„Na súťažných prácach budeme hodnotiť predovšetkým originalitu a inovatívnosť nápadu, ktorý má byť moderným a pútavým grafickým vyjadrením nášho motta Kraj zážitkov,“ uviedol Kalman.

Všetky súťažné návrhy musia byť doručené do 30. októbra 2020 (rozhodujúci je dátum na pečiatke na obálke) v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO a VIZUÁLNA IDENTITA KOCR TRNAVSKÝ KRAJ“ poštou alebo osobne na adresu: Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava.

Víťazný návrh vyberie odborná porota. Vyhodnotenie verejnej súťaže sa uskutoční do 10. novembra 2020 a vyhlásenie výsledkov bude zverejnené najneskôr do 16. novembra 2020.

Víťazný návrh bude ocenený finančnou čiastkou 2 000 eur, ktorá bude víťazovi vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Všetky podrobné informácie o súťaži, ako aj o členoch odbornej poroty nájdete na tomto odkaze.

Veríme, že aj v Seredi sa nájdu šikovní grafici, ktorí sa do tejto súťaže zapoja, a my im budeme určite držať palce.

Zdroj: FB Trnavský kraj zážitkov

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: trnavskyhlas.sk, FB Trnavský kraj zážitkov, krajzazitkov.sk, mytrnava.sme.sk
Zdieľať na Facebooku