01.10.2022, meniny má
29. mája 2019

Tieto fotografie vami pohnú. V seredskom bastióne bude v piatok sprístupnená unikátna výstava, ktorú by ste mali vidieť

reklama

Takmer neustále sa v televízii aj na sociálnych sieťach stretávame so zlyhaniami slovenského zdravotníctva. Nielen v každodennej nemocničnej či ambulantnej realite, ale aj so závažnými pochybeniami s katastrofálnymi následkami. Na tieto nedostatky nepoukazujú len poškodení, ale už aj rôzne televízne relácie.

Výstava s poslaním

Zo susedných Čiech prišiel na Slovensko unikátny projekt – putovná výstava Držme spolu, ktorej organizátorom je OZ Pomocná ruka nádeje. Toto občianske združenie je neziskovou dobrovoľnou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je dosiahnutie plnohodnotného, dôstojného a integrovaného života osôb so zdravotným hendikepom.

Cieľom výstavy je vzbudiť záujem verejnosti, prispieť k integrácii zdravotne hendikepovaných a posilniť vzájomne komunitné vzťahy. Charitatívnym rozmerom výstavy a jej vernisáže je pomoc rodinám pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou,  a odkázaných na pomoc druhých, pacientov s diagnózou „coma vigile“ (bdelá kóma).

Autor: Peter Lančarič

reklama

Táto diagnóza ovplyvňuje nielen pacientov, ale aj ich rodiny. Jej liečba býva mimoriadne náročná aj finančne a pre niektorých je ťažko predstaviteľná. Žiaľ, mnohokrát sa títo pacienti so svojimi rodinami dostávajú na okraj záujmu aj na okraj spoločnosti. Preto vznikla iniciatíva, ktorá poukazuje, že týmto ľuďom je potrebné pomôcť. A práve touto výstavou chce OZ Pomocná ruka nádeje verejne poukázať na problematiku nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku.

Prezentované fotografie vytvorili sociálni dokumentaristi – profesor Jindřich Štreit v Českej republike a fotograf Peter Lančarič na Slovensku. Obaja autori ponúkajú pohľad na realitu, ktorá je hlbšia a závažnejšia. Bolestnú skutočnosť nefotografujú zvonka, ale zvnútra. Ich fotografie zachytávajú vnútornú silu a večnú nádej človeka.

Autor: Peter Lančarič

Od kedy výstava putuje po Slovensku?

Charitatívna výstava Držme spolu odštartovala svoju púť po Slovensku vernisážou 17. mája 2018 na Bratislavskom hrade za účasti významných osobností z lekárskeho, vedeckého, umeleckého, ale aj politického prostredia zo Slovenska a zahraničia. Získala podporu od zahraničných odborníkov či aktivistov, ako napríklad Prim. Dr. Gerald Pichler MSc., predseda združení pacientov v bdelej kóme v Rakúsku, DDr. Ph. Zoltán Ružinský Dr.h.c., neuropsychológ a klinický logopéd vo Viedni a Armin Nentwig, zakladateľ a predseda združení pacientov v bdelej kóme v Nemecku.

Popri fotografiách bolo na Bratislavskom hrade vystavené aj dielo od umeleckého rezbára Milana Krajňáka, ktoré umelec venoval do dražby. Okrem toho odovzdalo vedenie OZ Pomocná ruka nádeje ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny petíciu za zvýšenie opatrovateľského príspevku na úroveň minimálnej mzdy.

V septembri 2018 výstava pokračovala do Trnavy za podpory Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava. V Divadle Jána Palárika sa stretla s pozitívnym ohlasom verejnosti a priniesla naplnenie cieľov tohto významného podujatia.

Autor: Peter Lančarič

Autor: Peter Lančarič

Kedy bude výstava v Seredi?

Za podpory mesta Sereď sa charitatívna vernisáž výstavy Držme spolu uskutoční 31. mája 2019 o 17.00 hod. v bastióne kaštieľa v Seredi a následne bude výstava sprístupnená pre verejnosť do 23. júna 2019. Nakoľko ide okrem poukázania na problematiku aj o charitatívnu akciu, umelecký maliar Milan Ščibravý venoval jedno zo svojich umeleckých diel do dražby, ktorá bude zverejnená na facebookovej stránke Pomocná RUKA Nádeje. Výťažok z dražby, ako aj z celej výstavy bude verejne prerozdelený pacientom v bdelej kóme na Slovensku.

Vernisáž doteraz podporili: Národná rada Slovenska, Mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Mestská televízia Trnava, Mesto Sereď, SEDITA Sereď, Hubert J.E. s.r.o Sereď, Coffee Veronia Sereď, SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o., Slovenské cukrovary a.s., MIDO , slachta.gallery  , SLOVATYS ,spol. s.r.o.., Mgr. Roman Vajaš,  Emanuel Lovišek,  Johns Manville s.r.o., COOP JEDNOTA, Baustav, BDI s.r.o., PRESS SK , Hirmer WIEN, BREE WIEN, LA Vita, ARES, OREADO, KON-PRESS.

Autor: Peter Lančarič

Autor: Peter Lančarič

Páčil sa vám článok? Podporte ho zdieľaním.

Zdroje: pomocnarukanadeje.sk
Zdieľať na Facebooku